<<
>>

Литвин Н. Б.. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. — К.: «Хай-Тек Прес»,2010. — 608 с.. 2010

У підручнику «Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ)» висвітлено основи організації фінансового обліку в банках України. Розкрито оновлені вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них інформації у фінансової звітності. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти відображення в обліковій системі вітчизняних банків касових, розрахункових, депозитних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а також доходів і витрат, пов'язаних з їх проведенням. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її характеристику.
Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, банківських працівників та осіб, які цікавляться банківським фінансовим обліком та фінансовою звітністю.

<< | >>
Розділ 1СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
Розділ 2ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
Розділ 3ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ БАНКУ
Розділ 4ОБЛІК ДЕПОЗИТІВ ТА ІНШИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Розділ 5ОБЛІК КРЕДИТНИХ АКТИВІВ ТА ПОЗАБАЛАНСОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРУ
Розділ 6ІНСТРУМЕНТИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТА ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗА ЦИМИ РОЗРАХУНКАМИ
Розділ 7ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Розділ 8ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Розділ 9ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Розділ 10ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Розділ 11ОБЛІК ЗАПАСІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ БАНКУ
Розділ 12ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Розділ 13ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БАНКУ
ДОДАТКИ

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): Підручник. — К.: «Хай-Тек Прес»,2010. — 608 с.

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине Банковская система:

  1. Ответы к государственному междисциплинарному экзамену по специальности «Финансы и кредит» - 2016 год
  2. Корпоративное управление. Лекция - 2016 год
  3. Неизвестный. Курсовая работа: Банковские пластиковые карты. Виды и формы расчетов. 2011 - 2011 год
  4. Криклій О.А., Маслак Н.Г.. Управління прибутком банку : монографія /О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”,2008. – 136 c. - 2008 год
  5. Коваленко В.В., Крухмаль О.В.. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: Монографія. – Суми: УАБС НБУ,2007. –198 с. - 2007 год
  6. Коваленко В.В.. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми:УАБС НБУ,2007. – 262 с. - 2007 год