О.В. Головченко и др.. Варіаційні методи – Навч. посібник. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т»,2007. - 68 с.. 2007

Запропоновано матеріал з теорії варіаційного числення і варіаційних методів, рекомендований освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 0802 «Прикладна математика». Наведено теоретичні відомості та методи розв’язання задач з такої тематики: Для студентів механічних спеціальностей і студентів напряму підготовки «Прикладна математика». Може бути корисним інженерним працівникам та аспірантам.

|
Розділ 1. Основні положення варіаційного числення
Розділ 2. Метод варіацій в задачах з нерухомими границями
Розділ 3. Достатні умови екстремуму
Розділ 4. Варіаційні задачі з рухомими границями. Задачі з негладкими екстремалями
Розділ 5. Варіаційні задачі на умовний екстремум
Розділ 6. Канонічні перетворення. Варіаційні принципи механіки
Розділ 8. Прямі методи в варіаційних задачах

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Варіаційні методи – Навч. посібник. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т»,2007. - 68 с.

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине Вариационное исчисление: