<<
>>

Ю.Ф.Іванов., О.М. Джужа. Кримінологія: Навчальний посібник. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с. 2006

У навчальному посібнику висвітлюються основні теоретичні і практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду боротьби з нею в умовах реформування й розбудови державно-правової системи.Призначений для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також для практичних працівників.

<< | >>
ТЕМА 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології
ТЕМА 2. Історія становлення кримінології та її сучасний стан в Україні
ТЕМА 3. Злочинність та її основні характеристики
ТЕМА 4. Причини й умови злочинності
ТЕМА5. Кримінологічне вчення про особу злочинця
ТЕМА 6. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки
ТЕМА 7. Організація та методика кримінологічних досліджень
ТЕМА 8. Кримінально-правова статистика та її застосування в практичній діяльності органів внутрішніх справ
ТЕМА 9. Загальні проблеми запобігання злочинності
ТЕМА 10. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю
ТЕМА 11. Організаційні основи діяльності органів внутрішніх справ із запобігання злочинності
ТЕМА 12. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх
ТЕМА 13. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній злочинності
ТЕМА 14. Кримінологічна характеристика та запобігання економічній злочинності
ТЕМА 15. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницьким злочинам
ТЕМА 16. Кримінологічна характеристика та запобігання загальнокримі-нальній корисливій злочинності
ТЕМА 17. Кримінологічна характеристика та запобігання організованій злочинності
ТЕМА 18. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотиків
ТЕМА 19. Кримінологічна характеристика та запобігання необережній злочинності
ТЕМА 20. Кримінологічні аспекти негативних соціальних явищ

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Кримінологія: Навчальний посібник. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине Криминология:

  1. ОНЮА. Шпагралка по кримінології. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по криминологии. 2011 - 2011 год
  3. Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С.. Кримінологія: Курс лекцій. — К.: МАУП,2002. — 295 с. — Бібліогр.: с. 288-289. - 2002 год