<<

Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С.. Кримінологія: Курс лекцій. — К.: МАУП,2002. — 295 с. — Бібліогр.: с. 288-289.. 2002

У загальній частині пропонованого курсу лекцій розкрито основні поняття та категорії кримінології, її предмет, завдання та методологію. Проаналізовано сучасні погляди вчених-кримінологів на проблему формування особи злочинця, визначення причин і умов злочинності, індивідуальної злочинної поведінки, планування та організації попереджувальної діяльності. В особливій частині наведено кримінологічну характеристику окремих видів злочинності та заходи їх профілактики.
Для студентів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів і практичних працівників правоохоронних органів.

<< |
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема1ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КРИМІНОЛОГІЇ
Тема2ІСТОРІЯ НАУКИ КРИМІНОЛОГІЇ КРИМІНОЛОГІЯ В УКРАЇНІ И ЗА КОРДОНОМ
Тема 3МЕТОДИКА КРИМІНОЛОГІЧНИХДОСЛІДЖЕН
ТЕМА 4 ПРАВОВА СТАТИСТИКА І її ЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНОЛОГІЇ
ТЕМА 5ЗЛОЧИННІСТЬ І її ПОКАЗНИКИ
ТЕМА 6ПРИЧИНИ і УМОВИ ЗЛОЧИННОСТІ
ТЕМА 7ОСОБА злочинця
ТЕМА 8ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛОЧИННАПОВЕДІНКА
ТЕМА 9ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНКРЕТНОГО ЗЛОЧИНУ
Тема 10КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Тема11ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 12КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕПЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ. НАРКОБІЗНЕС І ЗАХОДИ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ
Тема 13КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
Тема14КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕОЖЕННЯЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Тема 15КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ТЕМА 16КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕПЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ТЕМА 17КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕПЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
ТЕМА 18КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ НЕКОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ
ТЕМА 19КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема20КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯНЕОБЕРЕЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Кримінологія: Курс лекцій. — К.: МАУП,2002. — 295 с. — Бібліогр.: с. 288-289.

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине Криминология:

  1. ОНЮА. Шпагралка по кримінології. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по криминологии. 2011 - 2011 год
  3. Ю.Ф.Іванов., О.М. Джужа. Кримінологія: Навчальний посібник. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с - 2006 год