Бедь В. В.. Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: МАУП,2004. — 436 с.. 2004

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Юридична психологія" юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у діяльності учасників судового процесу — судці, прокурора, адвоката, особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія).
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юридичної психології.

|
Загальна частина
Розділ 1предмет, завдання і система юридичної психології
методологічні основи і методи юридичної психології
загально-психологічні та соціально-психологічні основи в юридичній психології
II. Особлива частина
Розділ 4 правова психологія
кримінальна психологія
психологія злочинного діяння
ПСИХОЛОГІЯ слідчих дій
психологічні основи допиту
психологія судової діяльності(у кримінальних справах)
психологія діяльності прокурора й адвоката(у кримінальних справах)
психологія судової промови
психологічні проблеми цивільного судочинства
психологічна консультація і судово-психологічна експертиза
виправна (пенітенціарна) психологія
ДОДАТКИ

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: МАУП,2004. — 436 с.

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине Юридическая психология: