<<
>>

2.1. Власний капітал банку, його склад, функції. Методи оцінки величини капіталу

Власний капітал - це кошти, що належать безпосередньо засновникам або акціонерам банку.

Не дивлячись на невелику питому вагу в структурі банківських ресурсів, власний капітал виконує декілька важливих функцій:

1. Захисна функція - означає можливість виконання зобов’язань банку перед його вкладниками і кредиторами, а також збереження платоспроможності банку за рахунок створення резерву активних операцій (оскільки збитки від кредитних, інвестиційних, валютних операцій списуються за рахунок резервів, які входять до складу капіталу).

2. Оперативна функція - означає використання власних коштів як джерела забезпечення оперативної (фінансової основи) діяльності банку.

3. Регулююча функція - полягає в здійсненні оцінки і контролю за діяльністю банку за допомогою економічних нормативів, які, в основному, виходять з розміру власного капіталу.

Кожен вид банківських пасивів (капітал, депозитні та недепозитні джерела) має свої особливості, які визначаються правами власності та різноманітністю джерел їх формування, і, отже, вимагають застосування відповідних методів управління.

У процесі управління капіталом банку важливе значення має метод оцінювання величини капіталу.

У банківській практиці є декілька методів оцінювання розмірів капіталу.

І. Метод балансової вартості (метод «загальноприйнятих принципів бухгалтерії») визначає величину балансового капіталу.

Метод полягає в тому, що всі активи і зобов'язання банку оцінюються в балансі за тією вартістю, яку вони мали у момент придбання або випуску.

У даному випадку капітал розраховується за формулою (1), виходячи з балансової вартості активів і зобов'язань.

Такий метод оцінювання капіталу може бути застосований у тому випадку, коли балансова і ринкова вартості активів і зобов'язань не значно відрізняються між собою. Але з часом, у міру того, як змінюються процентні ставки, а зобов'язання по окремих кредитах і цінних паперах не виконуються, дійсна вартість активів і зобов'язань може значно відрізнятися від первинної балансової вартості, що призводить до неадекватної оцінки банківського капіталу. У періоди, коли кредити і цінні папери змінюють свою вартість (знецінюються), метод оцінювання капіталу за балансовою вартістю не дає надійних результатів для визначення ступеня захисту вкладників від ризику і є поганим індикатором достатності капіталу для захисту від поточного ризику.

II. Метод ринкової вартості визначає величину ринкового капіталу.

Метод полягає в тому, що активи і зобов'язання банку оцінюються за ринковою вартістю, виходячи з якої розраховується і капітал банку за формулою (1).

ринкова вартість ринкова вартість ринкова вартість

капіталу банку" активів банку- зобов'язань банку

Крім того, банк може приблизно оцінити ринкову вартості капіталу за формулою, виходячи з поточної курсової вартості акцій банку і їх кількості на ринку.

Метод оцінки капіталу за ринковою вартістю:

- відображає реальний стан банка і ступінь захищеності банку від ризику банкрутства;

- відображає реальний ступінь захисту вкладників (оскільки вкладники мають можливість оцінки достатності коштів банку для повернення грошей);

- є найбільш динамічною оцінкою, оскільки враховує ринкову вартість активів і зобов’язань банку, а отже і капіталу, які можуть змінюватися щодня. Це правильно для крупних банків, активи яких широко обертаються на ринку. Ринкова вартість дрібних банків важче піддається вимірюванню, оскільки торгівля їх активами ведеться недостатньо широко для встановлення дійсної ринкової ціни.

Проте банки в більшості не зацікавлені в такому підході до визначення розміру капіталу, оскільки інші методи розрахунку дають кращий результат і сприяють зміцненню положення на ринку.

Крім того, не завжди можна оцінити активи і зобов'язання за ринковою вартістю, особливо в умовах недостатнього розвитку фінансового ринку.

Отже, метод оцінювання капіталу за ринковою вартістю, в основному, використовується менеджментом банку для внутрішніх потреб і контролю.

III. Метод «регульованих бухгалтерських процедур» (метод «регульованих принципів бухгалтерії») визначає величину регулятивного капіталу.

Суть методу полягає в обчисленні розміру капіталу за правилами, які встановлюють регулюючі інстанції.

У даному випадку капітал розраховується як сума основного (1 рівня), додаткового (2 рівні) за вирахуванням відрахувань.

Метод має такі недоліки:

1. Метод допускає розгляд деяких видів боргових зобов'язань банку (субординований борг, резерви на покриття збитків) як складових капіталу банку. Це може призвести до спотворення результатів аналізу діяльності банку, створити враження про його благополучну діяльність.

2. Постійні зміни і вдосконалення цього способу розрахунку власного капіталу ускладнює порівнянність при здійсненні аналізу за фінансовим станом банку. При зміненні правил розрахунку власного капіталу слід забезпечити порівнянність його величини через перерахунок даних минулих звітних періодів за новими правилами.

3. Розробляючи порядок розрахунку власного капіталу банку, НБУ виходить з цілей органу, що здійснює нагляд і контроль за банківською діяльністю. Відповідно, такий підхід є спробою зробити банки надійними для сторонніх спостерігачів.

2.2.

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

2.1. Власний капітал банку, його склад, функції. Методи оцінки величини капіталу

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
  Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком 1.2. Предмет, обєкт аналізу 1.3. Методи та прийоми
 • Банківська справа
  | Лекция | | Украина | docx | 0.27 Мб
  ЛЕКЦІЇ з дисципліни «Банківська справа» для студентів 4-го курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» Тематичний план дисципліни “Банківська справа”
 • Банківські операції
  | Учебник | | Украина | docx | 0.28 Мб
  РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку 2. Види комерційних банків 3. Порядок реєстрації комерційного банку та
 • Банківські операції. Лекції
  | Лекция | | Украина | docx | 0.28 Мб
  РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1. Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку 2. Види комерційних банків 3. Порядок реєстрації комерційного банку та
 • Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
  Питання Види банків 2.Завдання банківського регулювання 3. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру банків. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська
 • Шпаргалка по предмету Политэкономия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична
 • Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Задачі з рішеннями по управлінню проектами
  | Задачи с решениями | | Украина | docx | 0.43 Мб
  1. Визначте майбутню вартість інвестицій у розмірі 10.000 грн через 5 років, якщо річна ставка запланована на рівні 5 % без урахування інфляції: а) за схемою нарахування простих відсотків б) за
 • Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами. 3. Економічна теорія і