<<
>>

Загальний процентний ризик

Загальний ризик (торговельної книги, тобто в цілому по портфелю) - це ризик негативної зміни ринкових ставок процента за всією торговельною книгою.

Передбачається два різних методичних прийомів вимірювання ризику:

1. Метод строку до погашення (ГЕП аналіз), заснований на «терміну дії» операцій (терміну погашення цінних паперів).

2. Метод дюрації, заснований на вимірюванні чутливості операцій до зміни процентних ставок.

В обох методах використовуються спільні прийоми, однак вони відрізняються за видами вхідної інформації:

- метод строку до погашення оперує з ринковою вартістю позицій;

- метод дюрації - з відносною чутливістю позицій до зміни ставки відсотка.

Відповідно до першого методу порядок обчислення всіх складових загального процентного ризику здійснюється за такими етапами:

1 етап. Визначення довгих та коротких позицій для кожної групи цінних паперів та для кожного часового періоду.

При цьому інструменти з фіксованою ставкою розподіляються відповідно до строку, що залишився до їх погашення, а інструменти з плаваючою ставкою - відповідно до строку, що залишився до наступної дати переоцінки тобто до зміни ставки.

Довгі позиції банку - це наявні активи або зобов’язання такі активи викупити.

Короткі позиції банку - це зобов’язання продати активи.

2 етап. Розподіл довгих і коротких позицій за борговими цінними паперами та інших активах, схильних до процентного ризику, включаючи похідні інструменти, в часову категорію:

а) для стандартних продуктів (купон > 3%) - 13 часових інтервалів;

б) для продуктів з пониженим купоном (купон < 3%) - 15 часових інтервалів.

У кожній категорії налічується три зони, в межах кожної зони - декілька часових періодів. Для кожного часового періоду встановлено свій ваговий коефіцієнт.

Таблиця 4.5.

Коефіцієнти загального ризику для стандартних і нестандартних

продуктів *

Код

діапазона

Термін, що залишився до погашення Зона Коефіцієнти загального ризику (MRC),%
Купон 3% і більше Купон менше 3%
1 0-1 (міс.) 0-1 (міс.) 0
2 1-3 1-3 1 0,2
3 3-6 3-6 0,4
4 6-12 6-12 0,7

5

5 7

1-2 (роки)

2- 3

3- 4

1,0- 1,9 (року) 1,9-2,8 2,8-3,6 2 1.25 1,75

2.25

8 4-5 (років) 3,6-4,3 2,75
9 5-7 4,3-5,7 3,25
10 7-10 5,7-7,3 3,75
11 10-15 7,3 - 9,3 3 4,50
12 15-20 9,3 - 10,6 5,25
13 Понад 20 10,6-12 6,00
14 - 12-20 8,00
15 - Понад 20 12,50
* Джерело: за даними Національного банку України

Позиції з протилежним знаком, які припадають на один часовий період, не можуть бути згорнуті.

3 етап. Зважування позицій на відповідні вагові коефіцієнти (зі збереженням знаку) і визначення їх суми.

4 етап. Визначення вертикального дисбалансу (відхилення).

Вертикальний дисбаланс визначають лише для тих часових періодів, у

яких одночасно присутні позиції з протилежним знаком. Здійснюється взаємозалік зважених довгих і коротких позицій, що дає єдину (коротку або довгу) позицію для кожного інтервалу. Оскільки кожен інтервал містить різні інструменти з неоднаковими термінами, за меншою з позицій за взаємозаліком проводиться коректування у розмірі 10% з тим, щоб визначити базисний ризик.

Таким чином, вертикальний дисбаланс обчислюють як 10% від перекритої позиції (тобто меншої за модульним значенням).

Для подальшого розрахунку беруть чисту позицію (довга мінус коротка) кожного часового періоду з урахуванням знаку.

5 етап. Визначення внутрізонального горизонтального дисбалансу (відхилення).

Внутрізональний горизонтальний дисбаланс підлягає визначенню лише тоді, коли в межах однієї зони одночасно присутні позиції з протилежними знаками, що належать до різних часових періодів цієї зони. Внутрізональний дисбаланс обчислюють як 30% (для зонні - 40%) від перекритої позиції (тобто меншої за модульним значенням).

Для подальшого розрахунку беруть чисту позицію в кожній зоні з урахуванням знаку.

6 етап. Визначення горизонтального дисбалансу (відхилення) між сусідніми зонами.

Такий дисбаланс визначають лише тоді, коли в двох сусідніх зонах (1 та 2 або 2 та 3) є позиції з протилежним знаком. Дисбаланс обчислюють як 40% від перекритої позиції (тобто меншої за модульним значенням).

7 етап. Визначення горизонтального дисбалансу (відхилення) між віддаленими зонами.

Такий дисбаланс визначають лише тоді, коли у віддалених зонах (1 та 3) є позиції з протилежним знаком. Дисбаланс обчислюють як 100% від перекритої позиції (тобто меншої за модульним значенням).

8 етап. Визначення загального процентного ризику торговельної книги як суми величин, розрахованих на кожному етапі.

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Загальний процентний ризик

релевантные научные источники:
 • Аналіз діяльності банків
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб
  1. Предмет і метод аналізу 2. Об¢єкти і суб¢єкти аналізу 3. Інформаційне забезпечення аналізу 4. Мета аналізу 5. Основні принципи аналізу 6. Види аналізу 7. Прийоми і методи аналізу
 • Лекції з дисципліни Аналіз банківсько діяльності
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.38 Мб
  ЗМІСТ Вступ Розділ І. Теоретичні основи аналізу діяльності банку та організація аналітичної роботи в банку Тема 1. Наукові основи аналізу банківської діяльності 1.1. Наукові основи економічного
 • Шпаргалка з предмету Гроші та кредит
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 6.98 Мб
  1. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. 2. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. 3. Еволюція форм грошей: товарні, металеві, паперові гроші. Монета. 4. Причини та значення
 • Задачі з рішеннями по управлінню проектами
  | Задачи с решениями | | Украина | docx | 0.43 Мб
  1. Визначте майбутню вартість інвестицій у розмірі 10.000 грн через 5 років, якщо річна ставка запланована на рівні 5 % без урахування інфляції: а) за схемою нарахування простих відсотків б) за
 • Відповіді до іспиту з Фінансів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.45 Мб
  Що є предм фін? Суб’єкти і об’єкти.Приклади віднос Визнач об’єкти і суб’єкти фін віднос мікро-і макрорв. Об’єкти,суб’єкти фін мікро, макро.Відмінності між ними Хар-ка фін як історич категорії,
 • Гроші та кредит. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб
  1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів. 2. Базова процентна ставка як основний