<<
>>

Спеціальний процентний ризик

Спеціальний ризик (окремих емісій, тобто по кожному цінному паперу) - це ризик негативної зміни вартості певного цінного паперу через фактори, які стосуються окремого емітента.

Спеціальний ризик визначається за трьома основними категоріями цінних паперів, віднесених до торговельної книги:

1. „Державні” цінні папери - папери центральних та місцевих органів влади незалежно від їх типу - векселі, купонні та дисконтні облігації тощо.

2. „Допущені” цінні папери - папери, емітовані підприємствами державного сектора, міжнародними банками розвитку та інттті папери з високим рейтингом, що задовольняють таким вимогам:

- мають рейтинг інвестиційного рівня, привласнений, як мінімум, двома рейтинговими агентствами, вибраними національними органами нагляду, або

-мають рейтинг інвестиційного рівня, привласнений одним рейтинговим агентством, який не нижче за інвестиційний рейтинг будь-якого іншого агентства, вибраного на розсуд органу нагляду, або не мають рейтингу за дозволом національних органів нагляду, але вважається, що їх інвестиційна якість відповідає належному рівню, і цінні папери емітента зареєстровані на визнаній фондовій біржі.

3. Інші цінні папери.

Величина спеціального ризику визначається як сума добутків поточної ринкової вартості цінних паперів та вагових коефіцієнтів ризику, наведених у таблиці 4.4.

Коефіцієнти спеціального ризику *

Таблиця 4.4.
Категорії

цінних

паперів

Зовнішній

кредитний

рейтинг

Коефіцієнти спеціального ризику (SRC), % Терміни погашення
1. Державні AAA до AA- 0 -
А+ до BBB- 0,25 залишковий строк до погашення менше 6
місяців
1,0 залишковий строк до погашення від 6 до
24 місяців
1,6 залишковий строк до погашення понад
24 місяці
BB+ до В- 8,0
Нижче В 12,0

bgcolor=white>
Без рейтингу 8,0
2.Допущені 0,25 залишковий строк до погашення менше 6
місяців
1,0 залишковий строк до погашення від 6 до
24 місяців
1,6 залишковий строк до погашення понад
24 місяці
3. Інші Аналогічно коефіцієнтам кредитного ризику згідно зі стандартизованим
підходом, наприклад:
BB+ до В- 8,0
Нижче В 12,0
Без рейтингу 8,0
* Джерело: за даними Національного банку України

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Спеціальний процентний ризик

релевантные научные источники: