<<

Тема 6. Критерії.

Критерій Вальда (критерій крайнього песимізму) – оптимальною за Вальдом вважається така стратегія статистики, яка розрахована на основні припущення, що природа реалізує несприятливий для цього стан.

Критерій Севіджа (критерій крайнього песимізму) – оптимальною вважається така стратегія статистики, яка мінімізує його найбільший ризик, тобто статистика приймає рішення в умовах, коли природа реалізує найбільш несприятливий для нього стан.

Критерій Лапласа. Заснований на рівновеликості всіх ймовірностей. Для кожного рядка розраховують середнє значення і по максимальній величіні визначають оптимальну стратегію. Критерій оптимізму Гурвіца.

де К=0 ...1 – коефіцієнт оптимізму;

- мінімальне значення у і-му рядку;

- максимальне значення у і-му рядку;

крайній песимізм;

крайній оптимізм.

Ризиком статистики називається різниця між максимально можливим визначенням, який міг би отримати статистик, достатньо знаючи який саме стан природи буде реалізовано, лише виграшем, який він отримає не знаючи, який саме стон природи буде реалізований.

S1 5 6 8
S2 3 4 9
S3 7 2 6
S4 4 8 2
S5 5 7 4

;

;

;

S1 2 2 1
S2 4 4 0
S3 0 6 3
S4 3 0 7
S5 2 1 5

2

4

6

7

5

За Лапласом - ;

За Баєсом – 6;

За Вальдом – 5;

За Севіджом – 2.

- оптимальною є стратегія S1.

<< |
Источник: Дослідження операцій та методи оптимізацій. Лекції. 2016

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Тема 6. Критерії.

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
  Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком 1.2. Предмет, обєкт аналізу 1.3. Методи та прийоми
 • Менеджмент і організація виробництва
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  Тема 1: «Теоретико-методологічні засади дисципліни «Операційний менеджмент»» Мета та основні завдання операційного менеджменту. Еволюція розвитку операційного менеджменту. Сутність та особливості
 • Конспект лекцій з дисципліни Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
  | Лекция | 2013 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Конспект лекцій містить відомості про основні аспекти управління взаємовідносинами банку з клієнтами. Особливу увагу приділенорозгляду актуальних питань в розрізі дослідження клієнт-орієнтованого
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання
 • Відповіді на запитання до іспиту з Філософії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.32 Мб
  1. Світогляд та його історичні форми. Структура світогляду. Світогляд і філософія. 2. Предмет філософії. Основні функції філософії. 3. Становлення філософського знання. Передфілософія Індії. 4.
 • Відповіді з Кримінального права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
  ЗМІСТ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНА І ОСОБЛИВА ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЧИННИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СИСТЕМА І ЗАГАЛЬНА
 • Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
  Історія економіки та економіічної думки як наука. 2. Господарство як підсистема сус-ва та обєкт економічної науки. 3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція. 4. Економічне
 • Економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.71 Мб
  1. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії 2. Предмет економічної теорії 3. Методи та прийоми економічного аналізу 4. Функції економічної
 • Шпаргалка до іспиту по предмету Філософія
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Філософія античності: космоцентризм 2. “Лінія Платона” і “лінія Демокріта” в філософії античності. 3. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха. 4. Л. Українка про синтез вічних проблем і сучасних
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і