<<
>>

Державне регулювання випуску та обігу цінних паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних і запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Головним завданням державного регулювання є узгодження інтересів усіх суб’єктів фондового ринку встановленням необхідних обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах, а також непрямим втручанням у їхню діяльність.

Система державного регулювання має забезпечувати покращення інвестиційного середовища, захист інтересів інвесторів, справедливе ціноутворення, усунення системних ризиків, функціонування фондового ринку як механізму економічного розвитку.

Державне регулювання ринку цінних паперів включає:

• законодавчі та підзаконні акти;

• органи державного управління, що забезпечують пряме втручання в діяльність суб’єктів ринку цінних паперів.

Державними нормативними актами регулюються такі відносини на ринку цінних паперів:

• механізм реєстрації емісії цінних паперів;

• відкритість інформації про емітентів;

• порядок реєстрації фондових бірж та їхніх членів;

• мінімум норм поведінки суб’єктів ринку;

• процеси корпоратизації, приєднання та поглинання;

• облік і звітність.

Ці законодавчі акти характеризують загальний аспект державного регулювання, тобто впровадження обов’язкових правил для всіх чи більшості учасників фондового ринку. Поряд з цим існує конкретний аспект регулювання - конкретні нормативні документи, які впорядковують окремі аспекти діяльності на ринку (реєстрація емісій, ліцензування діяльності тощо).

Законодавчі акти та нормативно-правові документи НКЦПФР, які регулюють діяльність учасників фондового ринку, можна поділити на кілька основних сегментів. Зокрема державний контроль і нагляд за емітентами цінних паперів здійснюється відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться в лістин- гу організатора торгівлі, Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, Положення про порядок реєстрації випуску акцій та ряду роз’яснень НКЦПФР.

Нормативно-правовою базою для здійснення контролю та нагляду за прямими учасниками Національної депозитарної системи є Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, Положення про депозитарну діяльність, Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Контроль за діяльністю торговців цінними паперами та організаторами торгівлі здійснюється на підставі Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, Порядку розрахунку показників ліквідності та фінансового стану торговців цінними паперами, Порядку подання звітності торговцями цінними паперами, рішення НКЦПФР “Щодо звітування торговцями цінними паперами про укладені ними угоди з купівлі-продажу цінних паперів перед фондовими біржами”, Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності, Положення про функціонування фондових бірж, Порядку запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі.

Базовими документами щодо державного контролю та нагляду за інститутами спільного інвестування, створеними у формі акціонерних товариств, є Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)”, Положення про порядок оцінки вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній та Положення про особливості перетворення закритого інвестиційного фонду у відкритий інвестиційний фонд та закритого взаємного фонду інвестиційної компанії у відкритий взаємний фонд інвестиційної компанії, Положення про склад і структуру активів інституту спільного інвестування.

У більшості країн існує спеціальний виконавчий орган, який контролює дотримання законодавства щодо фондового ринку його учасниками.

В Україні - це Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

Найбільш важливим при визначенні правових засад здійснення державного регулювання фондового ринку, державного контролю за випуском та обігом цінних паперів та їх похідних став Указ Президента України, яким 12 червня 1995 року утворено Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Було визначено її завдання, функції, повноваження, права, відповідальність та відносини з іншими державними органами з питань регулювання та контролю на ринку цінних паперів.

Основні завдання НКЦПФР визначені Законом України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, який прийнято у 1996 р., та Положенням про Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку від 23.11.2011.

НКЦПФР здійснює нагляд та контроль за діяльністю учасників ринку.

До наглядових функцій належать:

• реєстрація емісій цінних паперів;

• ліцензування діяльності учасників фондового ринку;

• збирання та аналіз звітності учасників ринку цінних паперів.

Контрольна функція НКЦПФР реалізується через:

• контрольно-ревізійну діяльність (планові та позапланові перевірки учасників ринку);

• правозастосування;

• контроль за реєстрацією акціонерів на загальних зборах акціонерних товариств шляхом призначення уповноважених осіб.

Одним із основних напрямів контролю є контрольно-ревізійна діяльність, спрямована на профілактику та усунення правопорушень.

4.4

<< | >>
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Державне регулювання випуску та обігу цінних паперів

релевантные научные источники:
 • Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки. 2.Вади ринк.саморегулювання. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави. 4.Ек.ф-ції держави. 5.Сутність понять “державне втручання в
 • Правове регулювання ринку цінних паперів України
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
  Тема 1. Правові засади функціонування ринку цінних паперів 1. Теоретико-методологічне поняття цінних паперів 2. Історія зародження і розвитку ринку цінних паперів. 3. Місце ринку цінних паперів у
 • Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Предмет регулювання цивільного права. 2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки. 3. Функції цивільного права. 4. Поняття цивільного права як галузі права. 5. Система цивільного
 • Економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.71 Мб
  1. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії 2. Предмет економічної теорії 3. Методи та прийоми економічного аналізу 4. Функції економічної
 • Шпаргалка - Банківське право України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.19 Мб
  1. Економічна сутність поняття «банк» та «комерційний банк» 2. Види банків, порядок їх створення та організаційна структура 3. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків 4.
 • Шпаргалка - Банківська система України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.17 Мб
  Питання Види банків 2.Завдання банківського регулювання 3. Охарактеризуйте порядок створення та організаційну структуру банків. До якої з банківських систем західних країн наближається банківська
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Соціально-економічна сутність праці та соціально-трудових відносин. Особливості праці та соціально-трудових відносин як об’єкта дослідження. Особливості праці як об'єкта дослідження 2. Еволюція та
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Шпаргалка - Аграрне право України
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб
  1. Завдання і зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. 2. Предмет, основні методи правового регулювання та принципи аграрного права.
 • Відповіді до іспиту з аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Завдання та зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. Роль аграрного права в їх реалізації. 2. Аг. право як галузь права, його