>>

Тема 1.Предмет і метод дослідження операцій.

Дослідження операцій (ДО) – це наука, яка займається розробкою і транспортним застосуванням методів оптимального управління, організаційними системами.

Об’єктами виявлення дослідження операцій є системи. Дослідження операцій служить для кількісного обґрунтування рішень, які приймаються в організаціях, і виходять з того, що якість рішення можна оцінити кількісно, за допомогою одного чи декількох критеріїв оптимальності.

Головний метод дослідження операцій – системний аналіз.

Операція – це сукупність дій, спрямованих на досягнення певної мети.

Найбільш характерні риси дослідження операцій:

1) широке застосування математичного моделювання процесів або явищ, для з’ясування не тільки статистичних зв’язків, але й динамічних закономірностей поведінки систем, на основі експериментальної зміни окремих змінних;

2) командна форма проведення дослідження, заснована на спільній роботі спеціалістів різного профілю;

3) розробка множини варіантів (альтернатив) вирішення поставленої задачі за аналізом їх порівняльних переваг і вибором оптимального, або більш доцільного, субоптимального варіанту;

4) використання комп’ютерної техніки для оброблення вхідної операції побудови моделей і оцінки результатів.

Пряма постановка дослідження операцій:

Що буде, якщо за заданих умов ми оберемо конкретний розв’язок із множини можливих.

Обернена задача

Яке значення (варіант) рішення необхідно обрати, щоб досягти певного результату.

;

;

Типові задачі дослідження операцій:

1) розподільні (розподілення ресурсу);

2) управління запасами;

3) масового обслуговування;

4) упорядкування й узгодження (задачі планування та управління на мережах і задачі формування розкладів);

5) задачі маршрутизації;

6) задачі ремонту або заміни обладнання;

7) задачі пошуку;

8) задачі прийняття рішень у конфліктних ситуаціях (теорія порядку);

9) задачі розміщення;

10) задачі змішаного типу.

Методика дослідження ДО.

Практика ДО у різноманітних сферах свідчить, що власне процес дослідження має багато спільного, тому виникає необхідність скласти певну схему, що встановлює найбільш доцільну послідовність дій, спрямованих на досягнення мети. Виникає задача вироблення типового технологічного процесу ДО.

Етапи ДО:

1. Постановка проблеми

1.1. Виявлення проблеми (ідентифікація);

1.2. Формування цілей і критеріїв;

1.3. Аналіз проблеми та її повна якісна постановка, формування концептуальної моделі;

1.4. Побудова математичної моделі.

2. Пошук оптимальних рішень:

2.1. Розв’язання математичної моделі з однією або декількома цільовими функціями;

2.2. Синтез оптимального розв’язку.

3. Прийняття та реалізація рішення:

3.1. Оцінка оптимального результату;

3.2. Корегування моделі;

3.3. Ухвалення рішення;

3.4. Впровадження прийнятого рішення.

| >>
Источник: Дослідження операцій та методи оптимізацій. Лекції. 2016

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Тема 1.Предмет і метод дослідження операцій.

релевантные научные источники:
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи теорії систем і системного аналізу»
  О.Г.Водолазська, Н.В.Водолазська | Укл.: О.Г.Водолазська, Н.В.Водолазська. - Краматорськ: ДДМА,2003.- 75 с. | Лекция | 2003 | Украина | docx/pdf | 1.16 Мб
  Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент» ЗМІСТ Вступ 4 1 Системний підхід до рішення проблеми 6 2 Загальна теорія систем 9 2.1 Первинна класифікація систем 9 2.2 Т
 • Контроль та ревізія
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.2 Мб
  1 Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин. 2 Економічна сутність предмету і методу контролю, його об’єкти. 3 Економічний контроль
 • Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
  71.Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. 74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних
 • Інформаційні системи технологів управлінн ЗЕД
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
  Перелік питань до іспиту 1.Сутність та особливості інформаційних систем: місія, АІС, ЕІС. 2.Класифікація інформаційних систем. 3.Компоненти ІС: Функціональні компоненти ІС. Компоненти СОД.