>>

Висоцький О.Ю., та ін.. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с.. 2008

Зміст першої частини конспекту лекцій стосується теоретичних питань державного управління. У ній розкриваються принципи, методи та функції державного управління, аналізується еволюція, становлення та основні напрями розвитку державного управління як науки та практичної діяльності.

| >>

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с.

релевантные научные источники:

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. Т.Шамайда, О.Дмитренко.. Узагальнення польського досвіду місцевого само­врядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні.—К., Агентство "Україна", 2001-336 с. /Фонд підтримки молодіж. демокр.ініціатив, Молоді консерватори акції виборчої "Солідарність"(Польща);Упоряд.:.—К.—[Агентство "Україна"],2001.-33б с. - 2001 год