<<
>>

Захист географічних позначень та зазначення походження продуктів харчування

Правила щодо захисту найменувань походження та географічних зазначень сільськогосподарських продуктів, призначених для харчування людей, встановлено у Регламенті Ради (ЄЕС) № 2081/92 від 14 липня 1992 року про захист географічних зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Цей регламент встановлює правила щодо захисту найменувань походження та географічних зазначень сільськогосподарських продуктів, призначених для харчування людей та зазначених у Додатку I Договору та продовольчих товарів, зазначених у Додатку I цього регламенту, а також сільськогосподарських продуктів, зазначених у Додатку II цього регламенту. Проте цей регламент не застосовується ні до продуктів, що стосуються виноробного сектора, за винятком винного оцту, ані до спиртних напоїв.

Відповідно до цього регламенту здійснюється захист на рівні Спільноти найменувань походження та географічних зазначень сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів. Для цілей цього регламенту, застосовуються такі визначення: «найменування походжен- ня» — назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару: що походять з цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни та якість або характеристики яких виключно або головним чином обумовлені специфікою географічного середовища, у тому числі природними та людським факторами, а також виробництво, перероблення та виготовлення яких відбувається в обмеженій географічній зоні; «географічне зазначення» — назва регіону, певної місцевості або, у виняткових випадках, країни, яка слугує для позначення сільськогосподарського продукту або продовольчого товару: що походять з цього регіону, з цієї місцевості або з цієї країни та певна якість, репутація або інші характерні риси яких можуть бути обумовлені цим географічним походженням та виробництво та/або перероблення та/або виготовлення яких відбувалися в обмеженій географічній зоні. Також вважаються як позначення походження, певні традиційні географічні або не географічні найменування, які позначають сільськогосподарський продукт або продовольчий товар, що походять з певного регіону або місцевості та якість або характеристики яких виключно або головним чином обумовлені специфікою географічного середовища, у тому числі природними та людським факторами, а також виробництво, перероблення та виготовлення яких відбувається в обмеженій географічній зоні. Прирівнюються до найменувань походження певні географічні позначення, якщо сировина відповідних продуктів походить з ширшої або іншої географічної зони, ніж зона перероблення, за умови: що зона виробництва сировини є обмеженою, що існують особливі умови для виробництва сировини та що існує режим контролю, який забезпечує дотримання цих умов. Для вказаних цілей вважаються сировиною лише живі тварини, м’ясо та молоко. Використання іншої сировини може бути допущене згідно з процедурою, передбаченою у статті Відповідні найменування повинні бути або вже бути визнаними як найменування походження, які користуються національним захистом відповідної держави—члена або, якщо такий режим не існує, мати доведений традиційний характер, а також репутацію та відомість.

Не можуть бути зареєстровані назви, які стали видовими. Для цілей цього регламенту «назвою, яка стала видовою», вважається назва сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, яка, хоча й має відношення до місця або регіону, де цей сільськогосподарський продукт або цей продовольчий товар початково вироблявся або збувався, стала звичайною назвою сільськогосподарського продукту або продовольчого товару. Для визначення того, чи стала назва видовою, враховуються всі фактори, а саме: існуючий стан у державі— члені, з якої походить назва, та у зонах споживання, існуючий стан у інших державах— членах, відповідні національні законодавства або законодавство Спільноти.

Назва не може бути зареєстрована як найменування походження або географічне зазначення, якщо вона перебуває у конфлікті з назвою сорту рослин або породи тварин та внаслідок цього може ввести в оману громадськість щодо дійсного походження продукту.

Щоб мати можливість користуватися захищеним найменуванням походження (ЗНП) або захищеним географічним зазначенням (ЗГЗ), треба, щоб сільськогосподарський продукт або продовольчий товар відповідали специфікації. Специфікація включає принаймні: назву сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, включаючи найменування походження або географічне зазначення; опис сільськогосподарського продукту або продовольчого товару, включаючи у відповідному разі, сировину та основні фізичні, хімічні, мікробіологічні та/або органолептичні характеристики продукту або товару; визначення географічної зони та, у відповідному разі, елементів, які вказують на дотримання умов, передбачених вище; дані, які доводять, що сільськогосподарський продукт або продовольчий товар походять з географічної зони; опис способу отримання сільськогосподарського продукту або продовольчого товару та, у відповідному разі, автентичних та незмінних місцевих способів, а також деталей щодо пакування, якщо група, яка подає заявку, стверджує і наводить причини, що пакування має відбуватися в визначеній географічній зоні, щоб гарантувати якість, забезпечити простежування або забезпечити контроль; деталі, що підтверджують зв’язок з географічним середовищем або географічним походженням у відповідному разі; інформацію стосовно контролюючих структур, передбачених у статті 10; специфічні деталі маркування, пов’язані з зазначенням «ЗНП» або «ЗГЗ», у відповідному разі, або еквівалентних традиційних національних зазначень; можливі вимоги, яких треба дотримуватися на підставі нормативних актів Спільноти та/або національних.

Заявку на реєстрацію має право подавати тільки група або за певних умов, що мають бути визначені згідно з процедурою, передбаченою у статті 15, фізична чи юридична особа. Для цілей цієї статті «група» означає будь-яку асоціацію, незалежно від її юридичної форми або її складу, виробників та/або переробників, що працюють з цим сільськогосподарським продуктом або цим продовольчим товаром. У групі можуть брати участь інші зацікавлені сторони. Група або фізична чи юридична особа може подавати заявку на реєстрацію тільки на сільськогосподарські продукти або продовольчі товари, які вона виробляє або отримує у значенні статті 2(2)(a) або (b).

Найменування походження або географічне зазначення не реєструється, якщо з урахуванням репутації торговельної марки, її популярності та тривалості її використання, реєстрація може ввести споживача в оману щодо справжньої тотожності продукту.

До продовольчих товарів, на які поширюються правила щодо захисту найменувань походження та географічних зазначень належать пиво, напої на основі рослинних екстрактів, хліб, торти, пироги, кондитерські вироби та інші хлібобулочні вироби, натуральні гуми та смоли, гірчична паста, макаронні вироби.

 1. Сертифікація особливих характеристик продуктів харчування

Це питання врегульовано внормовано Регламентом (ЕЕС)) № 2082/92 від 14 липня 1992 року — стосовно свідоцтв про специфічну властивість для сільськогосподарської продукції і харчових продуктів. «Специфічна властивість» повинна означати властивість чи кілька властивостей, які виразно вирізняють який-небудь сільськогосподарський продукт чи продукт харчування з-поміж інших подібних продуктів сільського господарства або, відповідно, продуктів харчування, які належать до цієї ж категорії.

«Свідоцтво про специфічну властивість» повинно означати офіційне визнання Співтовариством цієї відмітної властивості якого-небудь продукту за допомогою його реєстрації згідно з цим Регламентом.

Приклади продукції, яка підпадає під дію цього Регламенту: пиво; шоколад та інші харчові вироби, що містять какао; кондитерські вироби, хлібобулочні вироби, тісто, начинені вироби з тіста та інша випічка; макаронні вироби з твердих сортів пшениці, з кулінарною обробкою та начинкою або без них; їжа з попередньою кулінарною обробкою (напівфабрикати); готові соуси з приправами; супи або бульйони; напої, що виготовлені з рослинних витяжок; морозиво і шербети.

<< | >>
Источник: Гребенюк М.. РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 2010. 2010

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Захист географічних позначень та зазначення походження продуктів харчування

релевантные научные источники:
 • Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
  Історія економіки та економіічної думки як наука. 2. Господарство як підсистема сус-ва та обєкт економічної науки. 3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція. 4. Економічне
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Пристрій захисту мовного сигналу в системах військового управління з розробкою передавальної частини
  Кравченко Р.О. | | Дипломная работа | 2001 | Украина | doc | 0.21 Мб
  В даній роботі вирішене завдання захисту інформації від випадкового перехоплення або несанкціонованого доступу до службової інформації. Особливістю роботи являється те, що для
 • Дослідження ефективності методів перетворення мовного сигналу у цифрову форму для захисту інформації в АСУ
  Петрусь М.О. | | Дипломная работа | 2001 | Украина | doc/txt/zip | 1.16 Мб
  В роботі: 1. Проведений аналіз різноманітних методів стиснення мовного сигналу, з метою подальшої передачі по цифровим каналам зв’язку. Аналіз показав, що для передачі мовного сигналу по цифровим
 • Методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 1.76 Мб
  Розглянемо чисельні методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь МЕТОД ГАУССА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ГАУССА. МЕТОД ГАУССА С ВЫБОРОМ ГЛАВНОГО ЭЛЕМЕНТА. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ МЕТОДОМ
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
  Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень». Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка античного світу Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Економічна думка
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Ответы по курсу «Экономическая география и регионалистика РФ»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
  1. История создания науки 2. Задачи и содержание науки СЭГ 3. Место СЭГ в системе наук 4. Направления и методы исследования экономической и социальной географии 5. Страны и страноведение 6.
 • Распределение производительных сил. Экономическая география России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.02 Мб
  Предмет, методы и задачи дисциплины «РПС». Закономерности РПС. Принципы территориальной организации народного хозяйства. Факторы размещения производительных сил. Природно-ресурсный потенциал России,