<<
>>

Загальний стандартизований підхід

У межах загального стандартизованого підходу всі активи банку поділяються на 13 категорій. Для кожної категорії передбачено принаймні один варіант значення коефіцієнта ризику. Для тих категорій, де наведено два або три альтернативні варіанти значення коефіцієнта ризику, орган нагляду кожної країни повинен обрати єдиний варіант, що повинен застосовуватися для всіх банків країни. Для деяких категорій конкретний коефіцієнт ризику визначається залежно від зовнішнього кредитного рейтингу, визначеного незалежною організацією - рейтинговим агентством (комерційною установою), або агентством експортного фінансування (державною установою). Для врахування наявності забезпечення за кредитом можна застосовувати простий та комплексний підходи, (табл. 4.2.)

Таблиця 4.2.

Коефіцієнти ризику активів за загальним стандартизованим підходом
Вид активу Ваговий коефіцієнт ризику
Вимоги до суверенних держав, центральних банків Варіант 1. Залежно від суверенного рейтингу країни, що надається рейтинговим агентством:
AAA до AA- А+ до А- BBB+ до BBB- BB+ до В- Нижче В- Без

рейтингу

0% 20% 50% 100% 150% 100%

Варіант 2. Аналогічно вимогам до корпорацій
Вимоги до корпорацій Варіант 1. Залежно від зовнішнього кредитного рейтингу юридичної особи
AAA до AA- А+ до А- BBB+ до BB- Нижче BB- Без

рейтингу

20% 50% 100% 150% 100%
Варіант 2. Коефіцієнт 100% встановлюється для всіх вимог до корпорацій без жодного виключення
Вимоги, включені до роздрібних портфелів Коефіцієнт 75%, за виключенням прострочених кредитів
Вимоги, забезпечені

житловою

нерухомістю

Коефіцієнт 35%, за виключенням прострочених кредитів
Вимоги, забезпечені

комерційною

нерухомістю

Коефіцієнт 100%
Прострочені

кредити

Залежно від сформованих резервів
Менше 20% Не менше 20% Більше 50%
150% 100% 100% або 50%
Категорії високого ризику Коефіцієнт 150% або вище
Інші активи Коефіцієнт 100%
Позабалансові

активи

Із використанням факторів кредитної конверсії

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Загальний стандартизований підхід

релевантные научные источники:
 • Загальна лікарська підготовка. Відповіді на тести
  | Тесты с ответами | 2008 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Задача1 Задача 2 Задача 3 Задача Задача 5 Задача Задача 7 Задача 8 Задача 9 Задача 10 Задача11 Задача12 Задача13 Задача14 Задача15 Задача16 Задача17 Задача18 Задача19 Задача20 Задача21 Задача22
 • Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США
  Молдован А.В. | 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. | Учебное пособие | 2010 | Сравнительное | docx | 2.32 Мб
  Розглядаються питання основ кримінально-процесуального права п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо-германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія,
 • ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  Шпаргалка містить 90 відповідей до іспиту по дисциплині "Митне право України" Історія виникнення і розвиток митної справи в Україні. Становленнямитної справи в Україні. Поняття і зміст митної
 • Шпаргалка з митного права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  1.Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні. 2.Становлення митної справи в Україні. 3.Поняття та зміст державної митної справи. 4.Поняття, предмет та метод правового регулювання
 • Аналіз діяльності банків
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | rtf | 0.07 Мб
  1. Предмет і метод аналізу 2. Об¢єкти і суб¢єкти аналізу 3. Інформаційне забезпечення аналізу 4. Мета аналізу 5. Основні принципи аналізу 6. Види аналізу 7. Прийоми і методи аналізу
 • Шпаргалка з предмету - Аналіз банківської діяльності
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 3.16 Мб
  Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком 1.2. Предмет, обєкт аналізу 1.3. Методи та прийоми
 • Лекції з курсу "Основи патологічної фізіології"
  Гудзь Є.Бьтановия | Для студентів IV курсу факультету фізична реабілітація. Львів –2006рік | Лекция | 2006 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Лекція № 1 Тема: Загальне вчення про хворобу. Вчення про етіологію і патогенез. Лекція № 2 Тема: Патогенна дія факторів зовнішнього середовища. Лекція №3 ПАТОЛОГIЧНА ФIЗIОЛOГІЯ IМУННOЇ СИСТЕМИ
 • Бюджетна система України. Курс лекцій
  | Лекция | | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб
  РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 1.1. Історичні умови започаткування казначейства 1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні 1.3.
 • Шпаргалка - Міжнародний маркетинг
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 1.31 Мб
  Питання Основні етапи еволюції стратегій поведінки підприємців на ринку. Об’єкт, предмет та суб’єкти міжнародного маркетингу. Загальні риси методичного апарату міжнародного маркетингу. Міжнародний
 • Аналіз діяльності комерційного банку. Опорний конспект лекцій
  Парасій-Вергуненко І.М. | | Лекция | 2001 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Тема 1. ”Теоретичні основи економічного аналізу діяльності банків.” Види банківського аналізу. Порівняльний аналіз діяльності банку. Етапи проведення аналізу Тема 2. “Аналіз власного капіталу банку”