<<
>>

Спрощений стандартизований підхід

У межах спрощеного стандартизованого підходу всі активи банку поділяються на 11 категорій. Для кожної категорії встановлюється, як правило, одне чітко визначене значення коефіцієнта ризику (табл.4.1.).

Для деяких категорій передбачено декілька можливих коефіцієнтів ризику залежно від рівня сформованих резервів, або від значення кредитного рейтингу. Як кредитні рейтинги застосовуються лише суверенні рейтинги країн, що визначаються агентствами експортного фінансування, які функціонують у кожній країні. Зовнішні рейтинги використовуються тільки щодо вимог до суверенних держав, центральних і комерційних банків. Для врахування наявності забезпечення за кредитом можна застосовувати лише простий підхід

Коефіцієнти ризику активів за спрощеним стандартизованим підходом

Таблиця 4.1. bgcolor=white>7
Вид активу Ваговий коефіцієнт ризику
Вимоги до суверенних держав, центральних банків Залежно від бального значення ризику країни, що визначається агентствами експортного кредитування
0-1 2 3 4 до 6 7
0% 20% 50% 100% 150%
Вимоги до інших офіційних органів Коефіцієнт 0% встановлюється для деяких міжнародних банків розвитку (Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку)

Коефіцієнт 100% встановлюється для всіх інших банків розвитку Для підприємств державного сектора встановлюється коефіцієнт, аналогічний коефіцієнту для вимог до банків, зареєстрованих у відповідній країні

Вимоги до банків та страхових компаній Для страхових компаній встановлюється коефіцієнт, аналогічний вимогам до банків, якщо режим нагляду за страховими компаніями аналогічний режиму нагляду за банками. В решті випадків встановлюється коефіцієнт, аналогічний вимогам до корпорацій Для банків встановлюється коефіцієнт, аналогічний вимогам до суверенних держав
0-1 2 3 4 доб
0% 20% 50% 100% 150%
Вимоги до корпорацій Коефіцієнт 100% встановлюється для всіх вимог до корпорацій без жодного виключення
Вимоги, включені до роздрібних портфелів Коефіцієнт 75%, за виключенням прострочених кредитів
Вимоги, забезпечені

житловою

нерухомістю

Коефіцієнт 35%, за виключенням прострочених кредитів
Вимоги, забезпечені комерційною Коефіцієнт 100%

нерухомістю
Прострочені кредити Залежно від сформованих резервів
Менше 20% Не менше 20% Більше 50%
150% 100% 100% або 50%
Категорії високого ризику Коефіцієнт 150%
Інші активи Коефіцієнт 100%
Позабалансові активи Із використанням факторів кредитної конверсії

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Спрощений стандартизований підхід

релевантные научные источники: