<<
>>

ВСТУП

Дисципліна “Фінансовий менеджмент у банках” належить до нормативних навчальних дисциплін програми професійної підготовки магістрів з банківської справи, що орієнтована на опанування студентами сучасних методик управління фінансовими аспектами діяльності банку. Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань економічних явищ та процесів у сфері банківської діяльності, системи знань з теорії та практики управління грошовими потоками, активами і пасивами, прибутковістю та ризиками банку. З цією метою важливо:

- ознайомити студентів з основними положеннями організації банківського менеджменту;

- підготувати спеціалістів, уміючих працювати в умовах становлення та розвитку економіки держави, головнішою ланкою якої є банківська система.

Задачі вивчення дисципліни зумовлюються в отриманні необхідного об’єму знань з управління сукупністю фінансових, організаційних і соціальних сфер банківської діяльності. Завданнями дисципліни є:

- вивчення сутності, цілей і засад фінансового менеджменту в банку;

- вивчення організаційної побудови та системи управління банком;

- набуття вмінь ефективно використовувати інструменти фінансового управління діяльністю банку.

Предметом дисципліни є відносини, зумовлені процесами акумулювання, розміщення коштів, установлення і забезпечення оптимального рівня прибутковості та ризику в банку. У навчальному посібнику викладено основний зміст розділів програми відповідно до вимог підготовки фахівців у вищій школі, а також вимог кваліфікаційної характеристики фахівця.

<< | >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

ВСТУП

релевантные научные источники:
 • Відповіді - Міжнародна економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
  18+19. Визначення «країни, що розвиваються», критерії їх виділення 31.Загальна характеристика національних економік країн Пд.-Зх Азії 23. Вплив розширення ЄС на Україну 63. Передумови вступу України
 • Мжнародне економічне право
  | Шпаргалка | 2016 | Международное | docx | 0.18 Мб
  1. поняття і види основних джерел МЕП, охарактеризуйте їх особливості. 2. Визначте поняття принципів МЕП, а також дайте характеристику їх системи і функції. 3. Гармонізація зак України з МП як
 • Вопросы к экзамену по гражданскому процессуальному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
  Список вопросов Понятие гражданского процессуального права (предмет, метод, система, значение). 2.Источники гражданского процессуального права. ГПК РФ 2002 г.: структура, содержание разделов. 3.
 • Ответы на вопросы к экзамену по гражданскому процессуальному праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2009 | Россия | rtf | 0.17 Мб
  1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА (СУДОПРОИЗВОДСТВА). ЗАДАЧИ, ВИДЫ И СТАДИИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 2. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА 3. ИСТОЧНИКИ
 • Историческое развитие органов и учреждений прокуратуры в России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.36 Мб
  История развития российской прокуратуры. 3) Советская прокуратура была создана 28 мая 1922 г. 4) Распад СССР приводит к ликвидации прокуратуры СССР и образованию единой системы .. Сущность
 • Ответы к экзамену по прокурорском надзору РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.28 Мб
  1. Участие прокуроров в нормотворческой деятельности и совершенствовании практики применения законодательства. 2. Содержание прокурорского надзора за законностью в стадии возбуждения уголовного дела.
 • Вопросы к экзамену по курсу «Гражданское процессуальное право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
  Содержание Понятие, предмет, метод гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. Аналогия в гражданском процессуальном праве. Международные договоры Понятие, виды
 • Ответы на экзамен по гражданскому процессу
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.24 Мб
  1. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, предмет, метод и система. 2. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства. 3.
 • Экзаменационные вопросы по Арбитражному процессуальному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
  1. Источники АП. 3. Принцип равенства организаций и гр-н перед законом и судом. 4. Принцип независимости арб.судей и подчинения их только закону. 5. Принцип гласности разрешения споров.(ст.9). 6.
 • Ответы на экзамен по Арбитражному процессу
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
  История становления и развития арбитражных судов в России 2.Система и структура А.С. в РФ. 3.Функции А.С. и задачи арбитражного судопроизводства. 4.Понятие, предмет и метод арбитр.процессуального