>>

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП........................................................................................................... 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ........................................................................................ 6

1.1. Поняття банківського менеджменту, його особливості, мета, завдання,

принципи організації...................................................................................... 6

1.2. Основні функції банківського менеджменту. Структура банківського

менеджменту................................................................................................. 10

Контрольні запитання................................................................................. 18

Тестові завдання........................................................................................... 19

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ 24

2.1. Власний капітал банку, його склад, функції. Методи оцінки величини

капіталу......................................................................................................... 24

2.2. Способи визначення достатності банківського капіталу.................... 27

2.3. Планування потреби банку в додатковому капіталі........................... 43

2.4. Метод внутрішніх джерел поповнення капіталу банку...................... 46

2.5. Дивідендна політика банку.................................................................. 51

2.6. Метод зовнішніх джерел поповнення капіталу банку........................ 54

Контрольні питання.................................................................................... 60

Тестові завдання........................................................................................... 62

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ БАНКУ 68

3.1. Методи управління депозитними джерелами формування банківських

ресурсів......................................................................................................... 68

3.2. Особливості управління недепозитними коштами банку................... 80

Контрольні питання.................................................................................... 87

Тестові завдання........................................................................................... 89

РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ............................................................................................................................ 94

4.1. Принципи управління активними операціями банку......................... 94

4.2. Оцінка якості банківських активів..................................................... 123

4.3. Методи управління банківськими активами..................................... 128

Контрольні запитання............................................................................... 134

Тестові завдання........................................................................................ 136

РОЗДІЛ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ........................................................................................... 143

5.1. Управління доходами банку.............................................................. 143

5.2. Управління витратами банку............................................................. 150

5.3. Показники прибутковості діяльності банку...................................... 157

5.4. Оцінка рентабельності банку............................................................. 165

5.5. Декомпозиційний аналіз показника рентабельності капіталу банку 167

5.6. Структурна оцінка рентабельності активів банку............................ 171

5.7. Визначення фінансової міцності банку.............................................. 173

Контрольні запитання............................................................................... 177

Тестові завдання........................................................................................ 179

Список використаної літератури

| >>
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

ЗМІСТ

релевантные научные источники: