<<

Список використаної літератури

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000.

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Постанова Правління НБУ № 368 від 28.08.2001. зі змінами та доповненнями.

3. Аналіз діяльності комерційного банку. За ред. Ф.Ф. Бутинця,- Житомир: ПП “Рута”, 2001.

4. Банковское дело. Под ред. О.И.Лаврушина. - M.: Финанси и статистика, 1998.

5. Банковское дело: стратегическое руководство.-M.: АО Консалбанкир

1998.

6. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. M.: “Логос”, 1998.

7. Кочетков В.H., Омельченко А.В. Основы экономического анализа банковской деятельности,- К.: УФИМиБ, 1998.

8. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико

прикладной аспект. - К.: МАУП, 1999.

9. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке.- M.: Перспектива, 1996.

10. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - M.: Финансы и статистика, 1996.

П.Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку.-К.: КНЕУ, 1999.

12. Роуз Питер С. Банковский менеджмент.-M.: Дело Лтд, 1998.

13. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках.- M.: Catallaxg, 1994

14. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред.

Е.С.Стояновой,- M.: Изд- во “Перспектива”, 2001.

15. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке.- М.: Финансы и статистика, 2000.

<< |
Источник: Н.В.Тарасевич. Фінансовий менеджмент у банках. Навчальний посібник для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності “Банківська справа” (Укл. Н.В.Тарасевич. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2008р. - 182 с.). 2008

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Список використаної літератури

релевантные научные источники:
  • Аналіз діяльності комерційного банку. Опорний конспект лекцій
    Парасій-Вергуненко І.М. | | Лекция | 2001 | Украина | docx | 0.14 Мб
    Тема 1. ”Теоретичні основи економічного аналізу діяльності банків.” Види банківського аналізу. Порівняльний аналіз діяльності банку. Етапи проведення аналізу Тема 2. “Аналіз власного капіталу банку”