<<

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Буднік Μ. М. Фінансовий ринок : навчальний посібник / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економ, ун-т. - К. : ЦУЛ, 2009. - 334 с.

2. Васильєва В. В. Фінансовий ринок : навчальний посібник / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. - К. : ЦУЛ, 2008.

3. Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств : навчальний посібник / М. В. Грідчіна. - К. : А.С.К., 2005. - 384 с. - (Університетська бібліотека).

4. Задихайло Д. В. Корпоративне управління : навчальний посібник / Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, Г. В. Назарова ; Мін-во освіти і науки України. - X. : Еспада, 2003. - 688 с.

5. Корпоративне управління : навчальний посібник / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець ; Мін-во освіти і науки України ; Тернопільський нац. економічний ун-т ; Тернопільський нац. технічний ун-т їм. І. Пулюя. - К. : Кондор, 2011.-528 с.

6. Корпоративне управління : підручник / Т. Л. Мостенська [та ін.] ; Мін-во освіти і науки України , Нац. ун-т харчових технологій, Нац. авіаційний ун-т. - К. : Каравела, 2008. - 384 с.

7. Корпоративне управління і фондовий ринок : підручник / О. М. Царенко [та ін.]. - Суми : Університетська книга, 2005. - 334 с.

8. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / О. П. Крайник, 3. В. Клепикова ; Мін-во освіти України, Держ. ун-т “Львівська політехніка”. - К. : Дакор, 2001. - 260 с.

9. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Крамаренко,

0. Є. Чорна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : ЦНЛ, 2006. - 520 с.

10. Лігоненко Л. О. Дивідендна політика підприємства : навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, Л. В. Клоченок, Н. В. Юрчук ; Мін-во освіти і науки України, Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : КДТЕУ, 2000. - 67 с.

11. Птащенко Л. О. Управління корпоративними фінансами : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. О. Птащенко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 296 с.

12. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник /

1. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. - Суми : Університетська книга, 2009.

<< |
Источник: С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.. Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [С. В. Леонов, Η. Г. Пігуль, І. М. Боярко та ін.]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2013. - 305 с.. 2013

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

релевантные научные источники:
 • Юридична відповідальність на морському транспорті
  Валуєва Л.В., Бабін Б.В. | Навчальний посібник / Л.В. Валуєва, Б.В. Бабін - Одеса: 2014. - 184 с. | Учебное пособие | 2014 | Украина | docx | 0.25 Мб
  У навчальному посібнику викладені питання, що стосуються юридичної відповідальності на морському транспорті за невиконання, порушення чи неналежне виконання зобов’язань суб’єктами транспортних
 • Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США
  Молдован А.В. | 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. | Учебное пособие | 2010 | Сравнительное | docx | 2.32 Мб
  Розглядаються питання основ кримінально-процесуального права п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо-германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія,
 • Управління державним боргом
  О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, Л.I. Губанова, В.В. Руденко | Навч. посібник / О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, JI.I. Губанова, В.В. Руденко; за заг. ред. О.О. Прутської. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. - 217с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx | 0.99 Мб
  Зміст Передмова 5 Розділ 1. Сутність, класифікація та система управління державним боргом 8 1.1. Сутність і класифікація державного боргу 8 1.2. Сутність і складові системи управління державним
 • Конспект лекцій з дисципліни Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
  | Лекция | 2013 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Конспект лекцій містить відомості про основні аспекти управління взаємовідносинами банку з клієнтами. Особливу увагу приділенорозгляду актуальних питань в розрізі дослідження клієнт-орієнтованого