<<
>>

Тема 4. Задачі заміни та ремонту обладнання.

Сутність задачі заміни устаткування полягає у розв’язанні дилеми, чи слід продовжувати випускати устаткування, яке за час експлуатації застаріває фізично і морально, а тому потребує більших витрат на одиницю продукції, ніж нове, досконаліше або, навпаки, реалізувати старе устаткування чи придбати нове, маючи суттєві витрати на придбання, але згодом менше витрачаючи на одиницю виробленої продукції.

Будь-яке устаткування характеризується терміном фізичного зношування (), раціонального зношування (), економічного зношування (витрати на експлуатацію устаткування стають вищими ніж вартість обладнання). Очевидно, що .

Основним критерієм пошуку оптимальних рішень, що стосуються заміни обладнання, є мінімізація витрат.

Класифікація задач заміни обладнання:

1) за характером заміни устаткування:

- задачі, зв’язані з роботою устаткування довготривалого використання (літаки і т.д.);

- задачі, які мають на меті попередження відмов устаткування (атомні станції);

- задачі розробки плану попереджувального ремонту та профілактичного обслуговування устаткування для зменшення ймовірності відмови;

2) за характером обліку витрат на устаткування:

- дискретні, якщо витрати ремонту та доглядання устаткування обчислюються через певні інтервали часу;

- неперервні, в реальному часі;

3) у разі виходу обладнання з ладу:

- детерміновані, якщо витрати на ремонт , доглядання устаткування є сталими або відомими функціями часу;

- випадкові, сам вихід з ладу є випадковим;

4) за стратегіями заміни устаткування:

- планові. коли заміна відбувається строго за планом , з урахуванням витрат і вимог, та ефекту від експлуатації.

- Змішані, коли дотримуються планової заміни стратегії, але в разі виходу з ладу, заміна здійснюється поза планом.

5) За часом обліку витрат на устаткування:

- з дисконтуванням витрат більш пізніх років до розрахункового;

- без дисконтування.

Задачі заміни устаткування тривалого використання

Позначимо через:

S0 – купівельну ціну устаткування;

Ct – витрати на експлуатацію обладнання в t- му році;

- балансова вартість устаткування в t- му році.

Враховуючи дискретність експлуатаційних витрат та балансової вартості устаткування середні витрати розраховуються за формулою:

Заміна устаткування з метою упередження відмов.

Позначимо :

витрати, пов’язані із відмовою обладнання, включаючи заміну;

витрати на заміну устаткування (попереджувальні).

Позначимо через кількість устаткування на час , яке не вийшло з ладу.

Стан устаткування, при якому воно виконує задані функції за заданими характеристиками, називається працездатністю.

Властивість устаткування зберігати працездатність протягом певного проміжку часу називається безвідмовністю.

Основною кількісною характеристикою безвідмовності є ймовірність безвідмовності роботи.

кількість обстеженого устаткування;

кількість справного устаткування.

Середній аварійний вік є середнім часом безвідмовності роботи устаткування.

Розрахунок середніх витрат за одиницю часу, при заміні устаткування віком :

<< | >>
Источник: Дослідження операцій та методи оптимізацій. Лекції. 2016

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Тема 4. Задачі заміни та ремонту обладнання.

релевантные научные источники: