Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Шпаргалка з менеджменту персоналу

Шпаргалка з менеджменту персоналу

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.68 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Класична школа менеджменту
2. Теорія «людських відносин» Е.Мейо
3. Теорії Х і У Дугласа МакГрегора про мотивацію людей і поведінку при управлінні
4. Теорія «людськогокапіталу».
5. Теорія «А» і «Z» У. Оучи
6.Сучасна концепція управління людськими ресурсами.
Поняття персоналу організації, його характеристики і структура. Специфіка людських ресурсів.
С-ма упр персоналом (УП), її ел-ти і функції.
Методи управління персоналом.
Ресурсне забезп МП
Сучасна роль кадрової служби в управлінні персоналом організації. Вимоги до співробітників кадрових служб і їхні основні функції.
Склад кадрової док-ції та її призн.
13.Кадрова політика: ії сутність, фактори та види
14. Поняття організаційної культури та її вплив на ефективність роботи персоналу
15. Поняття поведінки людини в організації, його характеристики. Психотипи співробітників організації.
Психотипи співробітників організації.
16.Понятие «команды», стадии ее формирования
17. Сутність, цілі, завдання та етапи кадрового планування.
18) Методи визначення якісної потреби у персоналі
Підбор персоналу: основні, правила, етапи, технології, складнощі.
Сутність трудової адаптації працівників, ії види, організаційні заходи.
Робочий час, його структура, законодавче регулювання.
Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві. Різновиди компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.
Механізм мотивації трудової діяльності.
Теорія ієрархії потреб Маслоу і теорія ERG Альдерфера.
Двохфакторна теорія Герцберга.
26.Теорія справедливості С. Адамса.
27. Теорія посилення мотивації Б. Скіннера
28. Теорія мотиваційних потреб Д. Мак Клелланда
29. Теорія очікувань Врума.
30. Модель мотивації Лоулера-Портер
31. Компенс. пакет и его составляющие. Державне регулювання оплати праці в Україні.
33 Цілі і завдання навчання та розвитку персоналу, осн.помилки в орг-ції навч.персоналу, суч.методи навч.працівників.
Поняття кар’єри, ії види, планування кар’єрного росту.
Підготовка кадрового резерву керівників.
Звільнення персоналу, його причини, види, організаційні процедури.
37.Поняття плинності кадрів, її причини, наслідки та показники.
38.Поняття соціального партнерства та його вплив на ефективну роботу персоналу.
39.Методика оцінки персоналу.
40.Ефективність праці керівників організації в сфері управління людськими ресурсами.

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.68 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка з менеджменту персоналу

релевантные научные источники:
 • Менеджмент персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.15 Мб
  Розмежувати завдання лінійних керівників і служби персоналу в менеджменті персоналу. Навести посадові обов'язки і відповідальність лінійних керівників у галузі менеджменту персоналу. Навести
 • Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
  71.Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. 74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб
  1. Суть м/н фінансового менеджменту. 2. Валютно-фінансове середовище м/н менеджменту. 3. Причини невизначеності в діяльності м/н менеджменту. 4. Функціонування світової валютної системи на сучасному
 • Відповіді на іспит з міжнародного менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1.Вплив культур на міжнародний менеджмент 2.Вплив національних культур на міжнародні переговори 3.Глобалізація і інтернаціоналізація міжнародного бізнесу 4.Ера глобалізації в міжнародному бізнесі
 • Виробничий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
  1. Вартісний аналіз та вартісний інжиніринг в контексті операційного менеджменту 2. Процес і види контролю в системі ОМ 3. Виробниче підприємство 4. Від управління кадрами до персонал-стратегії. 6.
 • Менеджмент і організація виробництва
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  Тема 1: «Теоретико-методологічні засади дисципліни «Операційний менеджмент»» Мета та основні завдання операційного менеджменту. Еволюція розвитку операційного менеджменту. Сутність та особливості
 • Ответы к гос. экзамену по менеджменту организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 5.21 Мб
  Анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив Анализ и конструирование организации Анализ кадрового потенциала. Перемещения, работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры
 • Ответы по менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.34 Мб
  Раскройте сущность, цели, задачи и принципы менеджмента. Охарактеризуйте современную парадигму и принципы управления, раскройте характерные черты менеджера 21 века. Охарактеризуйте содержание и
 • Ответы к экзамену по Банковскому менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
  80. Источники спроса и предложения ликвидных средств банка. 82. Управление пассивами на макроуровне. 84. Управление пассивами на микроуровне. 83. Определение содержания и значение ликвидности КБ. 81.
 • Ответы к гос. экзамену по финансовому менеджменту
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
  1)Эволюция науки управления и концепций менеджмента 2. Менеджмент: методология и организация, современные тенденции развития менеджмента в России. 3. Организация как социотехническая система,

Другие источники по дисциплине Управление персоналом:

 1. Формирование стратегии профессионально-должностного продвижения управленческих кадров
  Коргина Ольга Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 2. Совершенствование коммуникационного взаимодействия в управлении персоналом
  Сучкова Елена Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.58 Мб
 3. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.18 Мб
 4. Менеджмент персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.15 Мб
 5. Организация труда персонала
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.05 Мб
 6. Основы управленческой деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 7. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.38 Мб
 8. Ответы на экзамен по управлению персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.38 Мб
 9. Ответы по предмету Мотивации трудовой деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.24 Мб
 10. Ответы по Управлению персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.93 Мб
 11. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.91 Мб
 12. Ответы к экзамену по дисциплине управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.52 Мб
 13. Ответы по предмету Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 14. Участие персонала в управлении
  | Курсовая работа | 2016 | docx | 0.09 Мб
 15. Ответы на Гос.экзамен по специальности Управление персоналом
  | Ответы к госэкзамену | 2008 | Россия | docx | 0.31 Мб
 16. Мотивація персоналу
  Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Харків, ВД „ІНЖЕК” 2003 | Учебное пособие | 2003 | Украина | docx | 0.12 Мб
 17. Управление персоналом. Лекция
  | Лекция | | docx | 0.09 Мб