Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Мотивація персоналу

Мотивація персоналу

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Харків, ВД „ІНЖЕК” 2003

Учебное пособие | 2003 | Украина | docx | 0.12 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Зміст
Вступ.
Тема 1. Мотивація праці як складова ринкових відносин
1.1.Сутність категорії „мотивація”
1.2 Зміст мотиваційного процесу
1.3. Потреби і їх класифікація.
1.4. Мотиви і їх класифікація.
1.5. Система, моделі і методи мотивації трудової діяльності працівників
1.6. Стимули і стимулювання
Тема 2. Змістові теорії мотивації праці
2.1. Теорія ієрархії потреб Маслоу
2.2. Теорія ERA Альдерфера
2.3. Теорія набутих потреб МакКлеланда
2.4. Теорія двох чинників Герцберга
Тема 3. Процесуальні теорії мотивації праці
3.1. Теорія очікувань
3.2. Теорія постановки цілей
3.3. Теорія справедливості
3.4. Концепції партисипативного управління
Тема 4. Матеріальна, трудова і статусна мотивація праці
4.1. Матеріальна мотивація праці
4.2. Трудова мотивація праці
4.3. Статусна мотивація праці
Тема 5. Заробітна плата, її місце в мотиваційному механізмі
5.1. Заробітна плата: сутність і функції
Організація заробітної плати
Тема 6. Мотивуюча роль систем оплати праці. Організація преміювання персоналу
6.1. Форм і системи оплати праці
6.2. Організація преміювання персоналу
Тема 7. Доплати і надбавки до заробітної плати
Тема 8. Контрактна форма наймання й оплати праці. Нетрадиційні методи матеріального стимулювання.
8.1Контрактна форма наймання й оплати праці.
8.2. Нетрадіційні методи матеріального стимулювання.
Тема 9. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності
9.1. Гуманізація праці
9.2. Участь в управлінні справами організації
9.3.Платнування кар’єри як чинник мотивації.
9.4. Регулювання робочого часу та заохочення наданням вільного часу.
Тема 10. Оцінювання персоналу та його мотивуюча роль.
10.1. Сутність, види, функції, принципи оцінки діяльності персоналу.
10.2. Складові оцінки персоналу.
Тема 11: Методи оцінювання персоналу
11.1 Оцінка результатів праці персоналу організації.
11.2 Методи оцінки персоналу.
Оцінка персоналу за досягненням поставлених цілей.
Метод шкали графічного рейтингу.
11.3 Оцінка результатів діяльності підрозділів управління організації.
Рекомендована література.

Учебное пособие | 2003 | Украина | docx | 0.12 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderМотивація персоналу

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з менеджменту персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.68 Мб
  1.Класична школа менеджменту 2. Теорія «людських відносин» Е.Мейо 3. Теорії Х і У Дугласа МакГрегора про мотивацію людей і поведінку при управлінні 4. Теорія «людськогокапіталу». 5. Теорія «А» і «Z»
 • Виробничий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
  1. Вартісний аналіз та вартісний інжиніринг в контексті операційного менеджменту 2. Процес і види контролю в системі ОМ 3. Виробниче підприємство 4. Від управління кадрами до персонал-стратегії. 6.
 • Менеджмент і організація виробництва
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  Тема 1: «Теоретико-методологічні засади дисципліни «Операційний менеджмент»» Мета та основні завдання операційного менеджменту. Еволюція розвитку операційного менеджменту. Сутність та особливості
 • Міжнародний фінансовий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб
  1. Суть м/н фінансового менеджменту. 2. Валютно-фінансове середовище м/н менеджменту. 3. Причини невизначеності в діяльності м/н менеджменту. 4. Функціонування світової валютної системи на сучасному
 • Бюджетування діяльності суб\'єктів господарювання
  | Лекция | | Украина | docx | 0.62 Мб
  1. СУТНİСТЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФİН.ПЛАНУВАННЯ НА ПİДПРИЄМСТВİ 1.1. Організація фінансового планування на підприємстві 1. 2. Становлення фінансового планування в Україні в
 • Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
  71.Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. 74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних
 • Відповіді на іспит з міжнародного менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1.Вплив культур на міжнародний менеджмент 2.Вплив національних культур на міжнародні переговори 3.Глобалізація і інтернаціоналізація міжнародного бізнесу 4.Ера глобалізації в міжнародному бізнесі

Другие источники по дисциплине Управление персоналом:

 1. Формирование стратегии профессионально-должностного продвижения управленческих кадров
  Коргина Ольга Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 2. Совершенствование коммуникационного взаимодействия в управлении персоналом
  Сучкова Елена Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.58 Мб
 3. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.18 Мб
 4. Менеджмент персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.15 Мб
 5. Организация труда персонала
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.05 Мб
 6. Основы управленческой деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 7. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.38 Мб
 8. Ответы на экзамен по управлению персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.38 Мб
 9. Ответы по предмету Мотивации трудовой деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.24 Мб
 10. Ответы по Управлению персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.93 Мб
 11. Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.91 Мб
 12. Ответы к экзамену по дисциплине управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.52 Мб
 13. Шпаргалка з менеджменту персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.68 Мб
 14. Ответы по предмету Управление персоналом
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 15. Участие персонала в управлении
  | Курсовая работа | 2016 | docx | 0.09 Мб
 16. Ответы на Гос.экзамен по специальности Управление персоналом
  | Ответы к госэкзамену | 2008 | Россия | docx | 0.31 Мб
 17. Управление персоналом. Лекция
  | Лекция | | docx | 0.09 Мб