Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Керівні рішення

Керівні рішення

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.13 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Опишіть основні поняття та визначення у прийняті управлінських рішень
2. Охарактеризуйте управлінські рішення в системі управління виробництвом
3. Опишіть систему моделей для підготовки і прийняття рішення
4. Опишіть основні теорії прийняття рішень
5. Поясніть послідовність альтернативних варіантів у процесі прийняття рішень
6. Опишіть, які ставлять вимоги до класифікації управлінських рішень
7. Дайте класифікацію управлінських рішень та коротко охарактеризуйте їх
8. Опишіть яким вимогам повинні відповідати управлінські рішення
9. Опишіть ієрархічний взаємозв’язок управлінських рішень на виробництві
10. Опишіть вплив економічних закономірностей на реалізацію рішень
11. Взаємозв’язок мистецтва з прийняттям управлінського рішення
12. Опишіть етапи розробки управлінських рішень
13. Обґрунтуйте основні елементи організації розробки управ-ких рішень
14. Опишіть вимоги, які ставляться до збору інформації при управлінських рішеннях
15. Опишіть етапи підготовки до розробки управлінських рішень
16. Опишіть етапи розробки управлінських рішень
17. Опишіть етапи управлінських рішень та вимоги до їх оформлення
18. Опишіть етапи організації і контролю виконання рішення
19. Обґрунтуйте організаційно-технологічні основи підготовки рішення
20. Обґрунтуйте організаційно-технологічні основи прийняття рішення
21. Дайте визначення поняттю «якість рішення» та охарактеризуйте параметри якості управлінських рішень
22. Обґрунтуйте параметри і умови забезпечення якості і ефективності управлінських рішень 23. Дайте визначення основних умов забезпечення якості і ефективності управлінських рішень та охарактеризуйте їх
24. Охарактеризуйте альтернативні варіанти управлінських рішень з співставленні з різними факторами виробництва
25. Опишіть методику факторів якості і об’єму при розробці управлінських рішень
26. Опишіть методику технології забезпечення порівняння варіантів за фактором виробництва
28. Опишіть шляхи підвищення ефективності управлінських рішень
27. Опишіть методику врахування фактору ризику і невизначеності при прийнятті рішень
29. Опишіть методику визначення ефективності управлінських рішень
-----ЗАДАЧА----- Умови завдання та вихідні дані
Порядок рішення.
1. Блоки системної діяльності ОПР
2. Прийняття стратегічних рішень
3. Експертні методи
4. Застосування до розробки управлінських рішень наукових підходів
5. Етапи розробки, прийняття і реалізація стратегічного УР
6. Управлінські рішення в сфері виробництва
7. Вибір оптимального варіанту дій в процесі оцінки обстановки у ОПР
8. Параметричні методи
9. Рішення в сфері маркетингу
10. Математичні методи в економічному аналізі
11. Вимоги на основі яких проводиться вибір методів прийняття УР
12. Прийняття інвестиційних рішень
13. Суть нормативного, експериментального та індексного методів
14. Рішення в сфері управління персоналом
15. Охарактеризуйте балансовий та графічний методи
16. Натуралістичний і системодіяльний методологічний підхід в теорії прийняття рішень
17. Прийняття рішення в умовах невизначеності і ризику
18. Алгоритм вироблення рішення керівником тактичного рівня
19. Вироблення рішення керівником тактичного рівня
20. SWOT – аналіз, та основні етапи здійснення SWOT – аналізу
21. Прийняття фінансових рішень
22. Методи екстраполяції
23. Основні етапи проведення ФВА
24. Метод морфологічного аналізу, основні етапи реалізації методу
25. Евристичні методи
26. Факторний аналіз, основні етапи його здійснення

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.13 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderКерівні рішення

релевантные научные источники:
 • Менеджмент персоналу
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.15 Мб
  Розмежувати завдання лінійних керівників і служби персоналу в менеджменті персоналу. Навести посадові обов'язки і відповідальність лінійних керівників у галузі менеджменту персоналу. Навести
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання
 • Прокурорський нагляд України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  І.Роль і місце прокуратури в державному механізмі. 2.Історія створення прокуратури 3.Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). Директорія. 4.Відновлення Прокуратори (грудень 1918 -
 • Відпоівді до заліку з курсу Державне управління
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.17 Мб
  1. Розкрийте поняття державне управління та висвітліть його ознаки. 2. Охарактеризуйте суб'єкти та об'екти державного управління. 3. Розкрийте предмет державного управління. 4. Охарактеризуйте риси
 • Шпаргалка з Адвокатури
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.29 Мб
  Наука про адвокатуру. Предмет та сист. науки про адвокатуру. Методи науки про адвокатуру. Адвокатура як навчальна дисципліна. Місце адвокатури серед інших навч. дисциплін. 6.Зародження адвокатури
 • Шпаргалка з Адвокатури
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.32 Мб
  1.Наука про адвокатуру. 2.Предмет та сист. науки про адвокатуру. 3.Методи науки про адвокатуру. 4.Адвокатура як навчальна дисципліна. 5.Місце адвокатури серед інших навч. дисциплін. 6.Зародження

Другие источники по дисциплине Управленческие решения:

 1. Методы принятия управленческих решений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 2. Ответы на зачет по Управленческим решениям
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx/pdf | 5.88 Мб
 3. Шпаргалка - Разработка управленческих решений
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.09 Мб
 4. Ответы по дисциплине Управленческие решения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.1 Мб
 5. Ответы к зачету по дисциплине Управленческие решения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.04 Мб
 6. Разработка и принятие управленческих рещений в малом бизнесе
  Романюта Ирина Валентиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ставрополь - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 8.9 Мб
 7. Алгоритмы принятия решений
  | Лекция | | docx | 0.24 Мб