Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони

 

Фесенко Євгеній Володимирович

Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктораюридичних наук. Київ – 2004

Диссертация | 2004 | Украина | docx | 0.48 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
Р О З Д І Л 1 РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЙОГО ОХОРОНУ
1.1. Історичний аспект проблеми кримінально-правового захисту здоров’я населення в Україні
1.2. Сучасний стан здоров’я населення України, злочинності, спрямованої проти нього, та його кримінально-правового захисту законодавством України
Р О З Д І Л 2 ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ЗАХОДІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЙОГО ОХОРОНУ
2.1. Загальнотеоретичні аспекти проблеми поняття та структури об’єкта злочинів
2.1.1. Аналіз концепції «об’єкт злочину – суспільні відносини»
2.1.2. Цінності як об’єкт злочину
2.1.3. Структура об’єкта злочину
2.1.4. Потерпілі
2.1.5. Інтереси
2.1.6. Права
2.1.7. Соціальні зв’язки
2.1.8. Блага
2.1.9. Потреби та їх взаємодія з компонентами об’єкта злочину
2.1.10. Класифікація об’єктів
2.1.11. Проміжні висновки
2.2. Об’єкти злочинів проти здоров’я населення та системи заходів, що забезпечують його охорону
2.3. Види злочинів проти здоров’я населення та системи заходів, що забезпечують його охорону
Р О З Д І Л 3 ЗАГАЛЬНА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ І СИСТЕМИ ЗАХОДІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЙОГО ОХОРОНУ
3.1. Характеристика видових об’єктів злочинів
3.1.1. Здоров’я населення та система заходів, спрямованих на недопущення виникнення і розповсюдження серед населення захворювань масового поширення
3.1.2. Здоров’я населення та система заходів, що вживаються в інтересах недопущення виникнення і розповсюдження серед населення захворювань, викликаних шкідливим впливом певних речовин тощо, які не належать до наркотичних або психотропних
3.1.3. Здоров’я населення та система заходів, що вживаються в інтересах недопущення захворювань населення на наркоманію
3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
3.3. Суб’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
3.4. Суб’єкт злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
3.5. Кваліфіковані види складів злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
3.6. Проблеми відмежування складів злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону, від суміжних складів злочинів
3.7. Проблемні питання кваліфікації злочинів у сфері охорони здоров’я населення за сукупністю з іншими злочинними діяннями
Р О З Д І Л 4 ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ І СИСТЕМИ ЗАХОДІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЙОГО ОХОРОНУ
4.1. Злочини, що посягають на здоров’я населення та систему заходів, спрямованих на недопущення виникнення і розповсюдження серед населення захворювань масового поширення
4.2. Злочини, що посягають на здоров’я населення та систему заходів, спрямованих на недопущення виникнення і розповсюдження серед населення захворювань, викликаних шкідливим впливом певних речовин тощо, які не належать до наркотичних або психотропних
4.2.1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення,пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин (ст. 321)
4.2.2. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів (ст. 322)
4.2.3. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323)
4.2.4. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів
4.2.5. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами (ст. 326)
4.2.6. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції (ст. 327)
4.3. Злочини, що посягають на встановлений порядок поводження із засобами та речовинами, що можуть викликати наркоманію
4.3.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305)
4.3.2. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307)
4.3.3. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанняслужбовим становищем (ст. 308)
4.3.4. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (ст. 309)
4.3.5. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів (ст. 320)
4.4. Злочини, що посягають на встановлений порядок поводження з предметами, які можуть бути сировиною або технологічними компонентами для виготовлення (виробництва) наркотичних засобів
4.4.1. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310)
4.4.2. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311)
4.4.3. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 312)
4.5. Злочини, що посягають на встановлений порядок, спрямований на перекриття шляхів поширення наркоманії
4.5.1. Викрадання, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст. 313)
4.5.2. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314)
4.5.3. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин або їх аналогів (ст. 315)
4.5.4. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316)
4.5.5. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317)
4.5.6. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318)
4.5.7. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319)
4.6. Злочини, що посягають на встановлений порядок, спрямований на створення умов для боротьби зі злочинністю, пов’язаною з наркотизмом
4.6.1. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (ст. 306)
Р О З Д І Л 5 ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ ПРОТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ І СИСТЕМИ ЗАХОДІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЙОГО ОХОРОНУ
5.1. Проблема криміналізації (декриміналізації) діянь, що вчиняються у сфері охорони здоров’я населення
5.2. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
5.3. Проблемні питання встановлення та призначення покарання за злочини проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону, та застосування інших засобів впливу на осіб, які вчинили ці злочини
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2004 | Украина | docx | 0.48 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони

релевантные научные источники:
 • Становление и развитие международной системы защиты прав человека
  Нурумов Дмитрий Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Республика Казахстан Алматы, 2000 | Диссертация | 2000 | Казахстан | docx/pdf | 3.93 Мб
  12.00.10. - Международное право. Актуальность темы. Права человека за последнее время превратились в один из самых динамичных разделов международного права, трансформировавшись из относительно
 • Инновационные формы предоставления социальных услуг населению
  Коновалова Надежда Ионовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2009 | Диссертация | 2009 | Россия | docx/pdf | 5.16 Мб
  -00.05 - «Экономика и управление народным хозяйствомкономика, организация, управление предприятиями, отраслями и комплексами: сфера услуг)» Актуальность темы исследования. Переход экономики России
 • Инновационные формы предоставления социальных услуг населению
  Коновалова Надежда Ионовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2009 | Диссертация | 2009 | Россия | docx/pdf | 5.78 Мб
  08-00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (Экономика, организация, управление предприятиями, отраслями и комплексами: сфера услуг)» Актуальность темы исследования. Переход экономики
 • Снижение банковских рисков при ипотечном жилищном кредитовании населения
  Федорова Анна Борисовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.97 Мб
  Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. В современных российских условиях все большую актуальность приобретает вопрос создания эффективной системы, которая позволит решить одну
 • Банки в системе трансформации сбережений населения в инвестиции
  Слободина Марина Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | docx/pdf | 4.88 Мб
  Специальность 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Актуальность темы исследования. Одной из глобальных проблем, стоящих сегодня перед Россией, является обеспечение экономического роста
 • Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них
  Алєксєєва Наталія Юнівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 0.19 Мб
  Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП Розділ 1 Поняття та історико-порівняльний аспект кримінальної
 • Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи
  Балабко Валерія Валентинівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2012 | Диссертация | 2012 | Украина | doc | 6.21 Мб
  Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗЛОЧИНИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА:

Другие источники по дисциплине Уголовное право:

 1. The Crisisification of Policy-making in the European Union
  MARK RHINARD | Journal of Common Market Studies 2019 pp.1-18 | Научная статья | 2019 | Зарубежные страны | pdf | 0.22 Мб
 2. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств: зарубежный опыт; вопросы совершенствования российского законодательства
  Зокина Анна Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 3. Криминологические проблемы противодействия процессу становления личности преступника-террориста
  Бучаев Саид Маратович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 4. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере
  Гришко Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Курск, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.6 Мб
 5. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 6. Предупреждение делинквентного поведения несовершеннолетних, продуцируемого контентом сети интернет
  Кузнецова Елена Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.43 Мб
 7. Исполнение наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями
  Нистратова Ирина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.07 Мб
 8. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия
  Пучнина Маргарита Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.86 Мб
 9. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.75 Мб
 10. Судимость и ее общеправовые последствия
  Архенгольц Илона Аркадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.58 Мб
 11. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика
  Денисова Анна Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.19 Мб
 12. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой охраны
  Федотова Юлия Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.43 Мб
 13. Квалифицирующие признаки, относящиеся к субъективной стороне составов преступлений против жизни и здоровья: вопросы теории и практики (по материалам уральского федерального округа)
  Гостькова Динара Жолаушобаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.49 Мб
 14. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
  Халиков Искандер Альфредович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 15. Ответственность за неоказание помощи в уголовном праве
  Назмутдинова Лилия Максутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.04 Мб
 16. Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики
  Тасаков Владимир Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Чебоксары - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.32 Мб
 17. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод: уголовно - правовая характеристика и проблемы квалификации
  Цепелев Константин Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.5 Мб
 18. Концептуальные основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства
  Яшин Андрей Владимирович | ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.52 Мб
 19. Эвтаназия как разновидность убийства в уголовном праве России
  Антоненко Мария Марковна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Калининград - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.08 Мб
 20. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность: теоретический и прикладной аспекты
  Бытко Сергей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -