Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді з Кримінального права

 
Відповіді з Кримінального права

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

ЗМІСТ
ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.
СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНА І ОСОБЛИВА ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.
ЧИННИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СИСТЕМА І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
ДИСПОЗИЦІЯ І САНКЦІЯ, ЇХ ВИДИ.
ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ.
ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЩОДО ОСІБ.
НАБРАННЯ І ВТРАТА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ.
ЗВОРОТНА ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ.
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ЇЇ КРИТЕРІЇ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ.
ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ, СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ, ТЯЖКОГО І ОСОБЛИВО ТЯЖКОГО.
Поняття і ознаки складу злочину. Злочин і склад злочину.
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ІІ КРИТЕРІЇ І ЗНАЧЕННЯ.
Безпосередній об'єкт злочину і його значення.
Поняття, ознаки і значення об'єктивної сторони злочину.
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ЗЛОЧИННОЇ ДІЇ.
РОДОВИЙ ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ.
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ЗЛОЧИННОЇ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ.
Значення непереборної сили, фізичного і психічного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність особи.
ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ЗНАЧЕННЯ ЗЛОЧИННИХ НАСЛІДКІВ.
ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК МІЖ ЗЛОЧИННИМ ДІЯННЯМ І ЗЛОЧИННИМИ НАСЛІДКАМИ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ.
КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ І ЇЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ.
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ.
СПОСІБ, ЗАСОБИ, ЗНАРЯДДЯ, ОБСТАНОВКА, ЧАС. МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ ОСУДНОСТІТА ЇЇ ЗМІСТ.
ПОНЯТТЯ І КРИТЕРІЇ НЕОСУДНОСТІ.
ПОНЯТТЯ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ.
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ'ЄКТА ЗЛОЧИНУ.
Поняття, ознаки і значення суб'єктивної сторони злочину.
ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ВИНИ.
ФОРМИ І ВИДИ ВИНИ, КРИТЕРІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇХ ВИДІЛЕННЯ.
НЕОБЕРЕЖНІСТЬ І ЇЇ ВИДИ.
УМИСЕЛ І ЙОГО ВИДИ.
ВІДМІННІСТЬ ЗЛОЧИННОЇ САМОВПЕВНЕНОСТІ ВІД НЕПРЯМОГО УМИСЛУ.
ВІДМІННІСТЬ ЗЛОЧИННОЇ НЕДБАЛОСТІ ВІД ЗЛОЧИННОЇ САМОВПЕВНЕНОСТІ.
Випадок (казус) і його відмінність від злочинної недбалості.
ЗЛОЧИНИ З ДВОМА ФОРМАМИ ВИНИ.
МОТИВ І МЕТА ЗЛОЧИНУ, ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕНЯ
ЮРИДИЧНА І ФАКТИЧНА ПОМИЛКИ, ЇХ ВИДИ І КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ.
ПОНЯТТЯ І ВИДИ СТАДІЙ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і практичне значення правильності його встановлення.
Поняття ознаки готування до злочину. Відмінність готування до злочину від виявлення наміру вчинити злочин.
ЗАМАХ НА ЗЛОЧИН: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ.
ВІДМІННІСТЬ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН ВІД ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ ВІД ЗАКІНЧЕНОГО ЗЛОЧИНУ.
Добровільна відмова від доведення злочину до кінця: поняття, ознаки і кримінально-правове значення. Відмінність добровільної відмови від доведення злочину до кінця від дійового каяття.
Понят співучасті у злочині об'єктиві суб'єктивні озн
ВИКОНАВЕЦЬ (СПІВВИКОНАВЕЦЬ) ЗЛОЧИНУ, ОБ'ЄКТИВНІ І СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЙОГО ДІЯННЯ.
Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення.
ОРГАНІЗАТОР ЗЛОЧИНУ, ОБ'ЄКТИВНІ І СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЙОГО ДІЯННЯ.
ПІДБУРЮВАЧ ЗЛОЧИНУ, ОБ'ЄКТИВНІ І СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЙОГО ДІЯННЯ.
Відмінність підбурюваня до злочину від діянь виконавця і організатора злочину та загальних закликів до злочинної діяльності.
ПОСОБНИКИ ЗЛОЧИНУ ОБ’ЄКТИВНІ І СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЙОГО ДІЯННЯ.
ФОРМИ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ, КРИТЕРІЇ І ЗНАЧЕННЯ ЇХ ВИДІЛЕННЯ.'
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ГРУПОЮ ОСІБ.
Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ.
ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПІВУЧАСНИКІВ ПРИ НЕЗАКІНЧЕНОМУ ЗЛОЧИНІ І ПРИ НЕВДАЛІЙ СПІВУЧАСТІ.
ЕКСЦЕС СПІВУЧАСНИКА ЗЛОЧИНУ. ВИДИ ЕКСЦЕСУ.
Добровільна відмова при співучасті, її особливості і вплив на кримінальну відповідальність співучасників злочину.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ВИДИ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ.
Поняття, види і значення повторності злочинів. Відмінність повторності злочинів від продовжуваного злочину
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ВИДИ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ.
Поняття, види кримінально-правове значення рецидив.
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ
НЕОБХІДНА ОБОРОНА: ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ЇЇ ПРАВОМІРНОСТІ. ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ.
НЕОБХІДНА ОБОРОНА І УЯВНА ОБОРОНА.
ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЩО ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН.
КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ: ПОНЯТТЯ-І-УМОВИ ЇЇ ПРАВОМІРНОСТІ
Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.
ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ І ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКІВ ДАВНОСТІ.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАННЯ.
Поняття, ознаки і мета покарання. Відмінність покарання від ін видів держ примусу і заходів громадського впливу.
ПОКАРАННЯ ОСНОВНІ.
ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ.
Покарання, що можуть застосовуватись лише як додаткові.
ПОКАРАННЯ, ЩО МОЖУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЬ І ЯК ОСНОВНІ, І ЯК ДОДАТКОВІ.
ШТРАФ. ЗАМІНА ШТРАФУ ІНШИМ ПОКАРАННЯМ.
ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО, СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ, ЧИНУ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ.
ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.
ВИПРАВНІ РОБОТИ.
СЛУЖБОВІ ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
АРЕШТ.
КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА. ВІДМІННІСТЬ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ ВІД ТАК ЗВАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ, СТЯГНЕННЯ БЕЗПІДСТАВНО ПРИДБАНОГО МАЙНА, ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНОМ ШКОДИ.
Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ.
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК.
ДОВІЧНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ.
Загальні засади призначення покарання, їх поняття і зміст.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН ТА ЗА ЗЛОЧИН, ВЧИНЕНИЙ У СПІВУЧАСТІ.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ВИРОКІВ.
ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М'ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ ЗА ДАНИЙ ЗЛОЧИН.
ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ПОКАРАНЬ ТА ЗАРАХУВАННЯ СТРОКУ ПОПЕРЕДНЬОГО УВ'ЯЗНЕННЯ.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКІВ ДАВНОСТІ.
Звільнення від покарання з випробуванням.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 7Р.
УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ.
ПОНЯТТЯ І ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ СУДИМОСТІ.
ПОНЯТТЯ І УМОВИ ПОГАШЕННЯ СУДИМОСТІ.
Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді з Кримінального права

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Уголовное право:

 1. The Crisisification of Policy-making in the European Union
  MARK RHINARD | Journal of Common Market Studies 2019 pp.1-18 | Научная статья | 2019 | Зарубежные страны | pdf | 0.22 Мб
 2. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств: зарубежный опыт; вопросы совершенствования российского законодательства
  Зокина Анна Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 3. Криминологические проблемы противодействия процессу становления личности преступника-террориста
  Бучаев Саид Маратович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 4. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере
  Гришко Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Курск, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.6 Мб
 5. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 6. Предупреждение делинквентного поведения несовершеннолетних, продуцируемого контентом сети интернет
  Кузнецова Елена Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.43 Мб
 7. Исполнение наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями
  Нистратова Ирина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.07 Мб
 8. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия
  Пучнина Маргарита Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.86 Мб
 9. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.75 Мб
 10. Судимость и ее общеправовые последствия
  Архенгольц Илона Аркадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.58 Мб
 11. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика
  Денисова Анна Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.19 Мб
 12. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой охраны
  Федотова Юлия Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.43 Мб
 13. Квалифицирующие признаки, относящиеся к субъективной стороне составов преступлений против жизни и здоровья: вопросы теории и практики (по материалам уральского федерального округа)
  Гостькова Динара Жолаушобаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.49 Мб
 14. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
  Халиков Искандер Альфредович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 15. Ответственность за неоказание помощи в уголовном праве
  Назмутдинова Лилия Максутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.04 Мб
 16. Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики
  Тасаков Владимир Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Чебоксары - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.32 Мб
 17. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод: уголовно - правовая характеристика и проблемы квалификации
  Цепелев Константин Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.5 Мб
 18. Концептуальные основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства
  Яшин Андрей Владимирович | ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.52 Мб
 19. Эвтаназия как разновидность убийства в уголовном праве России
  Антоненко Мария Марковна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Калининград - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.08 Мб
 20. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность: теоретический и прикладной аспекты
  Бытко Сергей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -