Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Незаконна міграція: кримінально-правові та кримінологічні аспекти

 

Огнєв Тарас Євгенійович

Незаконна міграція: кримінально-правові та кримінологічні аспекти

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2016

Диссертация | 2016 | Украина | docx | 2.9 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ
1.1 Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної протидії незаконній міграції
1.2 Міжнародно-правові зобов’язання України у сфері криміналізації незаконної міграції
1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
1.4 Кримінальна відповідальність за незаконну міграцію у законодавстві інших держав
РОЗДІЛ 2 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОЛЯГАЮТЬ У НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ (СТ.СТ. 332, 3321 КК УКРАЇНИ)
2.1 Об’єктивні ознаки злочинів, що полягають у незаконній міграції (ст.ст. 332, 3321 КК України)
2.2 Суб’єктивні ознаки злочинів, що полягають у незаконній міграції (ст.ст. 332, 3321 КК України)
2.3 Кваліфікуючі ознаки злочинів, що полягають у незаконній міграції (ст.ст. 332, 3321 КК України)
РОЗДІЛ 3 КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ
3.1 Причини та умови вчинення злочинів, пов’язаних із незаконною міграцією
3.2 Особа злочинця, який вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України
3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2016 | Украина | docx | 2.9 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Незаконна міграція: кримінально-правові та кримінологічні аспекти

релевантные научные источники:
 • Фактична помилка у кримінальному праві: основні теоретичні та практичні аспекти
  Айдинян Анжела Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 3.52 Мб
  12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ Основні підходи до розуміння
 • Теоретичні і практичні питання причинового зв’язку в кримінальному праві
  Беньківський Володимир Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2013 | Диссертация | 2013 | Украина | docx/pdf | 1 Мб
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОБЛЕМА ПРИЧИНОВОГО ЗВ’ЯЗКУ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Філософські аспекти вчення про причиновий зв’язок Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці
 • Відповідальність за кіберзлочини за кримінальним правом США, Великобританії та України (порівняльнно-правове дослідження)
  Бєлєнький Володимир Петрович | ДИСЕPТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.59 Мб
  Спеціальність 12.00.08 - Кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче право З М І С Т ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ Й МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ДЕРЖАВАХ
 • Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення
  Богонюк Галина Іванівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.33 Мб
  Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
 • Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи
  Балабко Валерія Валентинівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2012 | Диссертация | 2012 | Украина | doc | 6.21 Мб
  Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗЛОЧИНИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА:
 • Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
  Новіков Олег Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.45 Мб
  - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Поняття злочинності у сфері
 • Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
  Саламатова Марина Володимирівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.21 Мб
  Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СФЕРА НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО
 • Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології
  Сметаніна Наталія Володимирівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | docx/pdf | 2.44 Мб
  12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В КРИМІНОЛОГІЇ Історичний нарис розвитку уявлення про злочинність у радянській
 • Кримінологія насильства осіб жіночої статі
  Перелигіна Раїса Володимирівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 0.36 Мб
  Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ФЕНОМЕНОЛОГІЯ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ 1.1

Другие источники по дисциплине Уголовное право:

 1. The Crisisification of Policy-making in the European Union
  MARK RHINARD | Journal of Common Market Studies 2019 pp.1-18 | Научная статья | 2019 | Зарубежные страны | pdf | 0.22 Мб
 2. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств: зарубежный опыт; вопросы совершенствования российского законодательства
  Зокина Анна Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 3. Криминологические проблемы противодействия процессу становления личности преступника-террориста
  Бучаев Саид Маратович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 4. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере
  Гришко Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Курск, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.6 Мб
 5. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 6. Предупреждение делинквентного поведения несовершеннолетних, продуцируемого контентом сети интернет
  Кузнецова Елена Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.43 Мб
 7. Исполнение наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями
  Нистратова Ирина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.07 Мб
 8. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия
  Пучнина Маргарита Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.86 Мб
 9. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.75 Мб
 10. Судимость и ее общеправовые последствия
  Архенгольц Илона Аркадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.58 Мб
 11. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика
  Денисова Анна Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.19 Мб
 12. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой охраны
  Федотова Юлия Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.43 Мб
 13. Квалифицирующие признаки, относящиеся к субъективной стороне составов преступлений против жизни и здоровья: вопросы теории и практики (по материалам уральского федерального округа)
  Гостькова Динара Жолаушобаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.49 Мб
 14. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
  Халиков Искандер Альфредович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 15. Ответственность за неоказание помощи в уголовном праве
  Назмутдинова Лилия Максутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.04 Мб
 16. Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики
  Тасаков Владимир Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Чебоксары - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.32 Мб
 17. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод: уголовно - правовая характеристика и проблемы квалификации
  Цепелев Константин Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.5 Мб
 18. Концептуальные основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства
  Яшин Андрей Владимирович | ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.52 Мб
 19. Эвтаназия как разновидность убийства в уголовном праве России
  Антоненко Мария Марковна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Калининград - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.08 Мб
 20. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность: теоретический и прикладной аспекты
  Бытко Сергей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -