Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Давність у кримінальному праві України

Головчак Мар’ян Михайлович

Давність у кримінальному праві України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2014

Диссертация | 2014 | Украина | docx | 1.98 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗІЛ 1 ПРАВОВА ПРИРОДА ДАВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
1.2 Давність у вітчизняному кримінальному законодавстві: ретроспективний аналіз
1.3 Давність за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн
РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДАВНОСТІ ЯК ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
2.1 Початковий та кінцевий моменти строків давності
2.2 Тривалість строків давності
2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
2.4 Кримінально-правова характеристика винятків із правил застосування давності
2.5 Юридичні наслідки застосування давності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2014 | Украина | docx | 1.98 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderДавність у кримінальному праві України

релевантные научные источники:
 • Фактична помилка у кримінальному праві: основні теоретичні та практичні аспекти
  Айдинян Анжела Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 3.52 Мб
  12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ Основні підходи до розуміння
 • Диспозитивність у реалізації потерпілим процесуальних прав у кримінальному судочинстві України
  Герасимчук Олег Павлович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2008 | Диссертация | 2008 | Украина | docx/pdf | 1.72 Мб
  Спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Історичні та теоретичні аспекти диспозитивності в статусі потерпілого у кримінальному процесі
 • Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України
  Оверчук Сергій Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ - 2005 | Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.25 Мб
  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 1.1.
 • Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення
  Богонюк Галина Іванівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.33 Мб
  Спеціальність 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
 • Відповіді з Кримінального права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
  ЗМІСТ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНА І ОСОБЛИВА ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЧИННИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СИСТЕМА І ЗАГАЛЬНА
 • Кримінальний процес України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.5 Мб
  1. Поняття кримінального процесу. Кримінальний процес і правосуддя. Кримінальний процес і оперативно-розшукова діяльність. 2. Завдання кримінального судочинства. 3. Історичні типи і форми
 • Теоретичні і практичні питання причинового зв’язку в кримінальному праві
  Беньківський Володимир Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2013 | Диссертация | 2013 | Украина | docx/pdf | 1 Мб
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРОБЛЕМА ПРИЧИНОВОГО ЗВ’ЯЗКУ У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА Філософські аспекти вчення про причиновий зв’язок Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці
 • Кримінальне право. Відповіді до заліку
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
  Питання ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТ. КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЩОДО ОСІБ. Чинність кримінального закону в просторі. Місце вчинення злочину. Чинність кримінального закону в часі.
 • Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США
  Молдован А.В. | 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. | Учебное пособие | 2010 | Сравнительное | docx | 2.32 Мб
  Розглядаються питання основ кримінально-процесуального права п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо-германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія,
 • Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них
  Алєксєєва Наталія Юнівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 0.19 Мб
  Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП Розділ 1 Поняття та історико-порівняльний аспект кримінальної

Другие источники по дисциплине Уголовное право:

 1. The Crisisification of Policy-making in the European Union
  MARK RHINARD | Journal of Common Market Studies 2019 pp.1-18 | Научная статья | 2019 | Зарубежные страны | pdf | 0.22 Мб
 2. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств: зарубежный опыт; вопросы совершенствования российского законодательства
  Зокина Анна Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 3. Криминологические проблемы противодействия процессу становления личности преступника-террориста
  Бучаев Саид Маратович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 4. Преступное насилие, совершаемое женщинами в семейно-бытовой сфере
  Гришко Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Курск, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.6 Мб
 5. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 6. Предупреждение делинквентного поведения несовершеннолетних, продуцируемого контентом сети интернет
  Кузнецова Елена Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.43 Мб
 7. Исполнение наказаний в отношении осужденных, больных социально значимыми заболеваниями
  Нистратова Ирина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.07 Мб
 8. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия
  Пучнина Маргарита Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.86 Мб
 9. Теория и практика ограничения свободы как вида наказания
  Ходжалиев Салех Айсаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.75 Мб
 10. Судимость и ее общеправовые последствия
  Архенгольц Илона Аркадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.58 Мб
 11. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика
  Денисова Анна Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.19 Мб
 12. Свобода совести и вероисповедания как объект уголовно-правовой охраны
  Федотова Юлия Евгеньевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.43 Мб
 13. Квалифицирующие признаки, относящиеся к субъективной стороне составов преступлений против жизни и здоровья: вопросы теории и практики (по материалам уральского федерального округа)
  Гостькова Динара Жолаушобаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.49 Мб
 14. Уголовная ответственность за нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
  Халиков Искандер Альфредович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 15. Ответственность за неоказание помощи в уголовном праве
  Назмутдинова Лилия Максутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.04 Мб
 16. Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики
  Тасаков Владимир Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Чебоксары - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.32 Мб
 17. Заведомо ложный донос и заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод: уголовно - правовая характеристика и проблемы квалификации
  Цепелев Константин Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.5 Мб
 18. Концептуальные основы предупреждения преступлений против участников уголовного судопроизводства
  Яшин Андрей Владимирович | ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.52 Мб
 19. Эвтаназия как разновидность убийства в уголовном праве России
  Антоненко Мария Марковна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Калининград - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.08 Мб
 20. Эффективность предупредительного воздействия уголовного наказания на преступность: теоретический и прикладной аспекты
  Бытко Сергей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -