Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламентація та кримінально-виконавча практика

 

Бублік Олена Олександрівна

Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламентація та кримінально-виконавча практика

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2016

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.96 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ, МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стан наукової розробки проблеми використання праці засуджених до позбавлення волі
Методологія дослідження правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
Ґенеза правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Аналіз кримінально-виконавчого законодавства з питань залучення засуджених до суспільно-корисної праці
Особливості правового регулювання праці засуджених залежно від виду виправної колонії
Особливості праці засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю в місцях позбавлення волі
Особливості праці неповнолітніх та жінок, засуджених до позбавлення волі на певний строк
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ГАРМОНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
3.1. Система міжнародно-правових актів, що регулюють умови праці засуджених до позбавлених волі
Перспективи й напрями вдосконалення організаційно-правових умов працевикористання засуджених до позбавлення волі в Україні
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.96 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламентація та кримінально-виконавча практика

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Уголовно-исполнительное право:

 1. Уголовно-исполнительные средства реализации частно-предупредительной функции наказания в виде лишения свободы
  Бочкарев Владимир Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 2. Ответы по Уголовно-исполнительному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. Ууголовно-исполнительное право РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.17 Мб
 4. Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
 5. Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
 6. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции
  Анфиногенов Василий Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ставрополь - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 7. Оценочные категории в уголовно-исполнительном праве
  Антонян Азат Г алустович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 5.89 Мб
 8. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 9. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx | 0.34 Мб
 10. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
  Наумов Олександр Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.1 Мб
 11. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі
  Павлов Володимир Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя-2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.22 Мб
 12. Кримінально-виконавчі засади виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих осіб
  Степанова Юлія Петрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 4.2 Мб
 13. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения)
  Бабаян Сергей Львович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.87 Мб
 14. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в российской федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 1.42 Мб
 15. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в Российской Федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 5.22 Мб
 16. Организация и правовые основы функционирования уголовно-исполнительных инспекций
  Сысоев Михаил Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.52 Мб
 17. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)
  Степанюк Анатолій Хомич | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Х а р к і в - 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.36 Мб
 18. Организационно-правовые меры нейтрализации негативного влияния групп осужденных отрицательной направленности в тюрьмах
  Блохин Юрий Иванович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ростов-на-Дону 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 13.52 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -