Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі

 

Павлов Володимир Григорович

Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя-2015

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.22 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО- ВИКОНАВЧИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання покарань
Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин
Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ КАРАЛЬНО-ВИПРАВНОГО ВПЛИВУ НА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
Забезпечення персоналом залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
Забезпечення персоналом соціально-виховної роботи із засудженими, загальноосвітніх послуг та професійно-технічного навчання
Висновки до розділу
РОЗДІЛ 3 КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
3.1 Кримінально-виконавчі напрямки поліпшення виправного впливу на засуджених
Кримінально-виконавчі напрямки, що обумовлюють удосконалення кримінально-виконавчої служби України
3.3 Заохочувальні норми кримінально-виконавчого права як засіб формування правомірної поведінки засуджених до позбавлення волі
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.22 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Уголовно-исполнительное право:

 1. Уголовно-исполнительные средства реализации частно-предупредительной функции наказания в виде лишения свободы
  Бочкарев Владимир Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 2. Ответы по Уголовно-исполнительному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. Ууголовно-исполнительное право РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.17 Мб
 4. Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
 5. Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
 6. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции
  Анфиногенов Василий Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ставрополь - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 7. Оценочные категории в уголовно-исполнительном праве
  Антонян Азат Г алустович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 5.89 Мб
 8. Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламентація та кримінально-виконавча практика
  Бублік Олена Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.96 Мб
 9. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 10. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx | 0.34 Мб
 11. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
  Наумов Олександр Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.1 Мб
 12. Кримінально-виконавчі засади виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих осіб
  Степанова Юлія Петрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 4.2 Мб
 13. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения)
  Бабаян Сергей Львович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.87 Мб
 14. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в российской федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 1.42 Мб
 15. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в Российской Федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 5.22 Мб
 16. Организация и правовые основы функционирования уголовно-исполнительных инспекций
  Сысоев Михаил Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.52 Мб
 17. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)
  Степанюк Анатолій Хомич | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Х а р к і в - 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.36 Мб
 18. Организационно-правовые меры нейтрализации негативного влияния групп осужденных отрицательной направленности в тюрьмах
  Блохин Юрий Иванович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ростов-на-Дону 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 13.52 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -