Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Кримінально-виконавче право України

Кримінально-виконавче право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Поняття й предмет кримінально-виконавчого права як галузі права.
2. Галузеві принципи кримінально-виконавчого права.
3. Поняття та значення класифікації засуджених до позбавлення волі.
4. Правове положення жінок, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
5. Режим утримання осіб, засуджених до відбування позбавлення волі та залишених у СІЗО для роботи з господарського обслуговування.
6. Право засудженихна одержання посилок, передач і бандеролей.
7. Забезпечення законності при виконанні кримінальних покарань.
8. Правове регулювання та соціально-реабілітуюча роль загальноосвітнього навчання та професійної підготовки засуджених у виправних установах.
9. Поняття злісного порушення засудженими вимог режиму.
10. Поняття й види установ, що виконують покарання.
11. Правове регулювання застосування до засуджених наручників і гамівної сорочки.
12. Правові наслідки запровадження засуджених у ДІЗО, ПКТ і карцер.
13. Режим в УВП і його значення для виправлення засуджених.
14. Правове положення осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.
15. Виховне значення розпорядку дня у виправних установах.
16. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з УВП: підстави й порядок його здійснення.
17. Соціальні та соціально-психологічні наслідки відбування покарання у вигляді позбавлення волі.
18. Правове регулювання порядку надання побачень засуджених з родичами й іншими особами.
19. Ізоляція засуджених: підстава, поняття й порядок здійснення.
20. Правові критерії, що лежать в основі визначення засудженому виду виправної установи.
21. Підготовча робота до звільнення засуджених з виправних установ.
22. Система кримінально-виконавчих установ за Кримінально-виконавчим кодексом України.
23. Принципи й форми організації праці засуджених у виправних установах.
24. Правові наслідки відбування покарання у вигляді позбавлення волі.
25. Соціальні проблеми виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.
26. Правове положення осіб, що відбувають покарання у вигляді виправних робіт.
27. Основні вимоги режиму відбування покарання у виправній установі.
28. Види, підстави й порядок звільнення з УВП.
29. Правове положення осіб, що відбувають покарання у вигляді громадських робіт.
30. Проблема зайнятості засуджених в УВП.
31. Правове регулювання виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.
32. Правове регулювання й соціально-реабілітуюча роль переписки засуджених.
33. Виховна колонія, як вид виправної установи: контингент засуджених, особливості режиму, праці, виховної роботи, навчання.
34. Організаційно-правова структура виправної установи і її значення для досягнення мети виправлення засуджених.
35. Критерії ефективності виконання покарання у вигляді позбавлення волі.
36. Роль соціально-психологічної служби у виправній установі у виправленні засуджених.
37. Дисциплінарна, матеріальна й кримінальна відповідальність засуджених до позбавлення волі.
38. Порядок застосування, виховне значення й види заходів заохочення, що застосовуються до засуджених.
39. Порядок подання та розгляду скарг і заяв засуджених в УИН.
40. Виправний центр, як вид виправної установи: контингент засуджених, особливості режиму, праці, виховної роботи, навчання.
41. Ресоціалізуюча роль тривалості побачень засуджених з родичами та іншими особами у виправних установах
42. Поняття, форми та значення прогресивної системи виконання покарання у вигляді позбавлення волі.
43. Актуальні проблеми реформи кримінально-виконавчого законодавства України.
44. Правове регулювання та ефективність участі громадськості в діяльності установ, що виконують покарання.
45. Поняття правового положення засудженого до покарання у виді арешту.
46. Правове регулювання та соціально-педагогічне значення застосування до засуджених заходів стягнення.
47. Поняття й критерії виправлення засуджених.
48. Основні засоби виправлення засуджених: поняття, значення, взаємозв'язок.
49. Збереження зв'язків засуджених із суспільством (побачення, телефонні розмови, відпустка) як фактор їхнього виправлення.
51. Завдання, функції й повноваження спостережних комісій, створених при органах місцевого самоврядування.
52. Порядок взаємодії органів і установ, що виконують покарання із центрами зайнятості й ОВД по наданню допомоги особам, звільненим із кримінально-виконавчих установ.
53. Регламентація Мінімальними стандартними правилами поводження з ув'язненими контактів засуджених із зовнішнім світом.
54. Основні принципи класифікації засуджених і їхній облік при формуванні відділень соціально-психологічною службою.
55. Завдання, функції та повноваження спостережних комісій, створених при органах місцевого самоврядування.
56. Аналіз Рекомендацій ООН щодо довічного позбавлення волі (1995 р.).
57. Аналіз Державної програми поліпшення умов тримання засуджених і осіб, взятих під варту на 2006-2010 р.
58. Характеристика Основних принципів поводження з ув'язненими (Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990 р.)
59. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з УВП: підстави та порядок його здійснення.
60. Основні особливості режиму утримування осіб, що відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в секторі максимального рівня безпеки.
61. Роль психолога та основні завдання соціально-психологічної служби виправної колонії у виправленні засуджених.
62. Правове положення осіб, що відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
63. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень по кримінальним справам, а також при виконанні кримінальних покарань (Наказ Генеральної прокуратури України № 7 від 29.12.2005 р.)
64. Завдання, функції й правове регулювання діяльності кримінально-виконавчої інспекції.
65. Аналіз правил утримування осіб, взятих під варту, та засуджених у СІЗО.
66. Правове регулювання визначення виду кримінально-виконавчої установи.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderКримінально-виконавче право України

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Уголовно-исполнительное право:

 1. Уголовно-исполнительные средства реализации частно-предупредительной функции наказания в виде лишения свободы
  Бочкарев Владимир Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 2. Ответы по Уголовно-исполнительному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. Ууголовно-исполнительное право РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.17 Мб
 4. Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
 5. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции
  Анфиногенов Василий Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ставрополь - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 6. Оценочные категории в уголовно-исполнительном праве
  Антонян Азат Г алустович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 5.89 Мб
 7. Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламентація та кримінально-виконавча практика
  Бублік Олена Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.96 Мб
 8. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 9. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx | 0.34 Мб
 10. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
  Наумов Олександр Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.1 Мб
 11. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі
  Павлов Володимир Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя-2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.22 Мб
 12. Кримінально-виконавчі засади виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих осіб
  Степанова Юлія Петрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 4.2 Мб
 13. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения)
  Бабаян Сергей Львович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.87 Мб
 14. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в российской федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 1.42 Мб
 15. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в Российской Федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 5.22 Мб
 16. Организация и правовые основы функционирования уголовно-исполнительных инспекций
  Сысоев Михаил Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.52 Мб
 17. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)
  Степанюк Анатолій Хомич | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Х а р к і в - 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.36 Мб
 18. Организационно-правовые меры нейтрализации негативного влияния групп осужденных отрицательной направленности в тюрьмах
  Блохин Юрий Иванович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ростов-на-Дону 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 13.52 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -