Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Кримінально-виконавче право України

Кримінально-виконавче право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Поняття кримінально-виконавчого права.
2. Предмет кримінально-виконавчого права.
3. Методи кримінально-виконавчого права.
4. Мета кримінально-виконавчого права.
5. Завдання кримінально-виконавчого права.
6. Система кримінально- виконавчого права.
7. Кримінально-виконавче право і суміжні галузі права. Зв'язок і відмінність між ними.
8. Наука кримінально-виконавчого права. її предмет і функції.
9. Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна.
10. Система курсу кримінально-виконавчого права.
11. Поняття і значення принципів кримінально-виконавчого права.
12. Принципи кримінально-виконавчого права.їх зміст і значення.
13. Види джерел кримінально-виконавчого права.
14. Кримінально-виюнавчий кодекс України, його система і загальна характеристика.
15.Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі.
16.Поняття та суть виправлення засуджених.
17.Поняття та суть ресоціалізації засуджених.
18.Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених: їх зміст, значення та особливості.
19.Основні права засуджених.
20.Основні обов'язки засуджених.
21.Спеціальні (додаткові) права засуджених іноземців та осіб без громадянства.
22.Право засуджених на особисту безпеку.
23. Види органів виконання покарань
24. Види установ виконання по карань.
25. Державний департамент України з питань виконання покарань: завдання та структура, його територіальні органи управління.
26. Державна виконавча служба
28.Військові частини, гауптвахти
29.Арештні доми
ЗО.Виправні центри
31. Дисциплінарні батальйони
32.Виправні колони, їх види
З3 .Виховні колонії.
З4.Застосування до засуджених заходів медичного характеру
З5.Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань
З6.Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань.
З7.Порядок виконання покарання у виді штрафу.
З8.Наслідки ухилення від сплати штрафу.
З9.Порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
40.Порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення права
41.Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
42.Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певніпосади або займатися певною діяльністю.
43.Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності
44.Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
45.Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певніпосади або займатися певною діяльністю.
46.Порядок виконанняпокаранняу виді громадських робіт.
47. У мови відбування покаранняу виді громадських робіт
48.Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим покаранняу виді громадських робіт.
49.Обчислення строку покарання у виді громадських робіт
50.Порядок виконання покарання у виді виправних робіт.
51.Умови відбування покаранняу виді виправних робіт
5 2. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим покарання у виді виправних робіт.
53.Обчислення строку покарання у виді виправних робіт.
54.Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт та порядок їх застосування.
55.Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт та порядок їх застосування.
56.Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. Умови відбування цього покарання.
57.Обчислення строку виконання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців.
5 8. Особливості відбування покаранняу виді арешту військовослужбовцями.
59.Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
бО.Порядок направлення та прийому засуджених у дисциплінарний батальйон.
61. Розміщення та режим утримання засуджених у дисциплінарному батальйоні.
62.Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців
бЗ.Листуванн я засуджених військовослужбовців.
64.Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону.
65.Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і бандеролей.
Організація праці та виховна робота із засудженими у дисциплінарному батальйоні.
Заохочення, що застосовуються до військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні.
68. Дисциплінарні стягнення, що застосовуються до військоюслужбовців у дисциплінарному батальйоні.
69.Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців.
70. Порядок звільнення військовослужбовців з дисциплінарного батальйону.
71,Орган,який виконує покарання у виді конфіскації майна. Його завдання та функції.
72. Дії державного виконавця щодо виконання вироку про конфіскацію майна.
73.Порядок іу мови виконання покарання у виді обмеження волі.
74.Місця відбування покарання у виді обмеження волі.
75.Процедура направлення засуджених до обмеження волідля відбування покарання.
76.Обов'язки адміністрації виправного центру.
77. Обов'язки власника пщприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі.
78.Правове регулювання праці засуджених до обмеження волі.
79. Медичне обслуговування та матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі
80 Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі
81. Участь засуджених до обмеження волі у самодіяльних організаціях
82. Обчислення строку покарання у вигляді обмеження волі
83. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі
84 . Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі
85. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту
86. Місце відбування покарання у виді арешту
87. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці
88.Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування осіб, засуджених до арешту.
89.Заходи заохочення, які застосовуються до осіб, засуджених до арешту. .
90.Заходи стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до арешту.
91. Порядок визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії.
92.Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання.
93.Переміщення засуджених до позбавлення волі.
94.Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування.
95. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора.
96.Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній.
97.Структурні дільниці виправних і виховних колоній.
98.Тримання засуджених до позбавлення юлі в дільниці карантину, діагностики і розподілу.
99.Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації.
Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю.
Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації.
Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації.
Режим у колоніях та його основні вимоги. .
Технічні засоби нагляду і контролю.
105.Оперативно-розшукова діяльність в колоніях.
106.Режим особливих умов у колоніях
107.Підстави застосування заходів фізичного впливу,спеціальних засобів і зброї.
108.Права засуджених до позбавлення волі
109.Обовязки засуджених до позбавлення волі
110.Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі
111.Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі
112.Праця засуджених до позбавлення волі. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці
113.Умови праці засуджених до позбавлення волі. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
114.Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. Основні напрями,форми і метод соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.
115. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі
116.Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі
117.Богослужіння і релігійні обряди в колоніях
118.Вільний час засуджених до позбавлення волі
119.Заходи заохочення, що застосовуються до осіб позбавлених волі
120.Заходи стягнення,що застосовуються до осіб,позбавлених волі.
121.Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками.
122.Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми.
123.Порядок і умови виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі
124.Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі
125.Припинення відбування покарання і порядок звільнення від відбування покарання.
126.Порядок дострокового звільнення від відбування покарання.
127.Правовий статус осіб,які відбули покарання
128.Допомога особам,які звільнені від відбування покарання
129.Нагляд за особами звільненими від відбування покарання

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderКримінально-виконавче право України

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Уголовно-исполнительное право:

 1. Уголовно-исполнительные средства реализации частно-предупредительной функции наказания в виде лишения свободы
  Бочкарев Владимир Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 2. Ответы по Уголовно-исполнительному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. Ууголовно-исполнительное право РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.17 Мб
 4. Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
 5. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции
  Анфиногенов Василий Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ставрополь - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 6. Оценочные категории в уголовно-исполнительном праве
  Антонян Азат Г алустович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Томск - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 5.89 Мб
 7. Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламентація та кримінально-виконавча практика
  Бублік Олена Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.96 Мб
 8. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 9. Исполнение мер уголовно-процессуального принуждения
  Баландюк Олеся Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск-2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx | 0.34 Мб
 10. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
  Наумов Олександр Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.1 Мб
 11. Кримінально-виконавчі засади забезпечення персоналом Державної пенітенціарної служби України виконання покарань у виді позбавлення волі
  Павлов Володимир Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя-2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.22 Мб
 12. Кримінально-виконавчі засади виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо раніше судимих осіб
  Степанова Юлія Петрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 4.2 Мб
 13. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и практика применения)
  Бабаян Сергей Львович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.87 Мб
 14. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в российской федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 1.42 Мб
 15. Обеспечение правовой защиты осужденных к лишению свободы в Российской Федерации
  Белик Валерий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Рязань 2008 | Диссертация | 2008 | Россия | docx/pdf | 5.22 Мб
 16. Организация и правовые основы функционирования уголовно-исполнительных инспекций
  Сысоев Михаил Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Рязань - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.52 Мб
 17. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)
  Степанюк Анатолій Хомич | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Х а р к і в - 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.36 Мб
 18. Организационно-правовые меры нейтрализации негативного влияния групп осужденных отрицательной направленности в тюрьмах
  Блохин Юрий Иванович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Ростов-на-Дону 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 13.52 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -