Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Маркетинг послуг

Маркетинг послуг

Лекция | 2010 | Украина | docx | 0.29 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderУ конспекті лекцій розглянуті сутність та цілі маркетингу послуг, складові маркетингу-мікс послуг та технології надання та отримання послуг. Звернуто увагу на маркетинг побутових послуг, послуг громадського харчування та послуг у сфері торгового обслуговування населення.

Содержание

ВСТУП
Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ
1.1. Сутність послуг
1.2. Класифікація послуг
1.3. Специфіка маркетингу послуг
1.4. Маркетингова орієнтація підприємства, що надає послугу
1.5. Складові «маркетингу-мікс»
Тема 2. ЗАЛУЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ДО ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Розподіл послуг на категорії
2.2. Послуга, як процес взаємодії між продавцем та споживачем
Тема 3. ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Рівень контактів підприємств із споживачами
Послуга, як система технологічного процесу надання та отримання послуг
3.3. Формування поведінки споживачів
Тема 4. ЗАВОЮВАННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ СПОЖИІВАЧІВ
4.1. Використання сегментації ринку послуг
Формування підприємством споживчого портфелю
4.3. Розширення асортименту послуг – засіб посилення лояльності споживачів
4.4. Управління скаргами і претензіями споживачів
4.5. Гарантії підприємства в сфері послуг
Тема 5. МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У СФЕРІ ПОСЛУГ
5.1. Принципи, функції та концепції
5.2. Позиціонування послуг на ринку
5.3. Створення конкурентної позиції підприємства та етапи розробки стратегії позиціонування
5.4. Вплив маркетингового середовища на діяльність підприємства сфери послу
ТЕМА 6. КОМПЛНКС МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В СФЕРІ ПОСЛУГ (КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ)
6.1 Комплекс маркетингу
6.2. Планування маркетингу у сфері послуг
6.3. Оптимізація плану маркетингу
ТЕМА 7. КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА В МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ
7.1. Роль і завдання маркетингових комунікацій
7.2. Визначення підприємством стратегії та цілей комунікацій послуг
7.3. Комплекс маркетингових комунікацій в сфері послуг
7.4. Реклама послуг: планування, реалізація і контроль
ТЕМА 8. МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
8.1. Маркетингові рішення роздрібних товарів підприємств
8.2. Оцінка і прогнозування попиту у роздрібній торгівлі
8.3. Оцінка якості торгівельного обслуговування споживачів
ТЕМА 9. МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
9.1. Основні показники підприємств громадського харчування
9.2. Прогнозування попиту на продукти і послуги підприємств громадського харчування
9.3. Стратегії ціноутворення ресторану
ТЕМА 10. МАРКЕТИНГ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ
10. 1. Сутність побутового обслуговування
10. 2. Порядок надання побутових послуг населенню України
10. 3. Аналіз і прогнозування попиту населення на побутові послуги
Перелік рекомендованих джерел

Лекция | 2010 | Украина | docx | 0.29 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderМаркетинг послуг

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка по маркетингу в банку
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.15 Мб
  1. Історичні аспекти зародження та розвитку банківського маркетингу. 2. Зміст банківського маркетингу та його особливості. 3. Основні принципи, цілі, функції та завдання банківського маркетингу.
 • Маркетинг в банку. Лекції
  | Лекция | | Украина | docx | 0.15 Мб
  Тема 1 Маркетинг та його специфіка в банківській сфері. Література: Поняття маркетингу. КАТЕГОРІЇ МАРКЕТИНГУ: ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ Тема 2 Банківський ринок,
 • Шпаргалка до іспиту по аграрному праву України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.17 Мб
  49 відповідей на питання до іспиту по аграрному праву України 1. Історичні аспекти зародження та розвитку банківського маркетингу. 2. Зміст банківського маркетингу та його особливості. 3. Основні
 • 90 відповідей з аграрного права України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.37 Мб
  Шпаргалка містить 90 відповідей на запитання до іспиту з аграрного права України 1. Історичні аспекти зародження та розвитку банківського маркетингу. 2. Зміст банківського маркетингу та його
 • Страхування
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.71 Мб
  1.Назвіть етапи еволюційного розвитку страхування в Україні. 2.Охарактеризуйте світові тенденції розвитку форм страхування. 4.Головними суб’єктами страхування є: 5.Які форми страхового захисту? 6,7
 • Шпаргалка з предмету Бізнес-планування
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Зміст 1. Сутність, функції та цілі розробки бізнес-плану 2. Визначення поняття “інформаційне поле бізнес-плану”. Характеристика складових інформаційного поля бізнес-плану. 3. Характеристика
 • Бізнес-планування
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Сутність, функції та цілі розробки бізнес-плану. Визначення поняття “інформаційне поле бізнес-плану”. Характеристика складових інформаційного поля бізнес-плану. Характеристика підготовчої стадії
 • Виробничий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
  1. Вартісний аналіз та вартісний інжиніринг в контексті операційного менеджменту 2. Процес і види контролю в системі ОМ 3. Виробниче підприємство 4. Від управління кадрами до персонал-стратегії. 6.

Другие источники по дисциплине Управление продвижением товаров и услуг:

 1. Шпаргалка - Маркетинг услуг
  | Шпаргалка | 2017 | docx | 0.06 Мб
 2. Маркетинг услуг. Лекции
  | Лекция | | Россия | docx | 0.41 Мб