Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Пристрій захисту мовного сигналу в системах військового управління з розробкою передавальної частини

 

Кравченко Р.О.

Пристрій захисту мовного сигналу в системах військового управління з розробкою передавальної частини

Дипломная работа | 2001 | Украина | doc | 0.21 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

В даній роботі вирішене завдання захисту інформації від випадкового перехоплення або несанкціонованого доступу до службової інформації.
Особливістю роботи являється те, що для вирішення задачі захисту інформації використовується комбінований метод перетворення мовного сигналу, тобто спектральний – інвертування спектру сигналу, та часовий – кодування і перемішування кодових комбінацій. Причому перемішування двохступеневе: перше – перемішування кодових комбінацій, друге – перемішування елементів кодових комбінацій. Дана комбінація методів вибрана на основі результатів аналізу усіх методів перетворення мовного сигналу.

Содержание

ВСТУП -
РОЗДІЛ 1. РОЗРОБКА ТАКТИКО – ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ОБЛАД-НАННЯ, ЯКЕ ПРОЕКТУЄТЬСЯ
1.1 Модель системи зв’язку з випадковим перехопленням сигналів
1.2 Обгрунтування вимог до розбірливості
1.3 Обгрунтування вимог до середнього часу захисту від перехоплення
1.4 Обгрунтування вимог до надійності
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ПРИСТРОЮ ЗАХИСТУ МОВНОГО СИГНАЛУ ВІД ПЕРЕХОПЛЕННЯ
2.1 Аналіз характеристик мовного сигналу
2.2 Методи перетворення мовного сигналу -
2.3 Вибір та обгрунтування способу перетворення мовного сигналу в часовій області -
2.4 Вибір та обгрунтування способу перетворення мовного сигналу у спектральній області
2.5 Обгрунтування комбінованого способу перетворення мовного сигналу 2.6 Розробка структурної схеми пристрою захисту
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ПРИСТРОЮ ЗАХИСТУ МОВНОГО СИГНАЛУ
3.1 Вибір способу реалізації спектрального перетворення сигналу-
3.2 Вибір способу реалізації часового перетворення сигналу-
3.3 Вибір способу перемішування елементів мовного сигналу-
3.4 Розрахунок характеристик пристрою перемішування
3.5 Функціональна схема передавальної частини пристрою захисту мовного сигналу
3.6 Оцінка розбірливості перетвореного мовного сигналу та середнього часу захисту - -
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ПЕРЕДАВАЛЬ-НОЇ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ ЗАХИСТУ
4.1 Вибір елементної бази
4.2 Вимоги до конструктивно – монтажного виконання
4.3 Розташування мікросхем та окремих радіоелементів
4.4 Розрахунок надійності
РОЗДІЛ 5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ ЗАХИСТУ МОВНИХ СИГНАЛІВ -
5.1 Вибір видів технічного обслуговування-
5.2 Міри безпеки -
5.3 Зберігання та транспортування пристрою
ВИСНОВКИ -
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ -
Додаток 1. Програмна модель пристрою захисту мовного сигналу -

Дипломная работа | 2001 | Украина | doc | 0.21 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Пристрій захисту мовного сигналу в системах військового управління з розробкою передавальної частини

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Информатика, вычислительная техника и управление:

 1. Автоматизированные информационные системы. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2020 | Россия | docx | 0.09 Мб
 2. Автоматизовані інформаційні системи. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2020 | Украина | docx | 0.51 Мб
 3. Модель, метод и оптико-электронное устройство параллельной обработки изображений индикаторов панели приборов
  Лысенко Ян Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.25 Мб
 4. Метод, алгоритм и специализированное устройство для выделения периодических последовательностей цифровых сигналов
  Полторацкий Сергей Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 5.81 Мб
 5. Метод, алгоритмы и модульное оптико-электронное устройство трехмерного технического зрения с множественными источниками изображений
  Фролов Михаил Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.69 Мб
 6. Метод, алгоритм и устройство коммутации с параллельно-конвейерной диспетчеризацией пакетов в матричных мультипроцессорах
  Мохаммед Ажмаль Джамиль Абдо | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 6.23 Мб
 7. Ответы к экзамену по дисциплине Автоматизированные информационные системы
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.1 Мб
 8. Автоматизированные информационные системы. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.1 Мб
 9. Архитектура вычислительных систем Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 1.56 Мб
 10. Вычислительные сети. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 1.99 Мб
 11. Автоматизированные информационные системы. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.22 Мб
 12. Алгоритмы: разработка и применение. Классика Computers Science
  Дж. Клейнберг, Е. Тардос | | Учебник | 2016 | pdf | 11.54 Мб
 13. Шпаргалка на экзамен по информатике
  | Шпаргалка | 2016 | docx | 0.09 Мб
 14. Спецификация и интерпретация моделей переходных процессов в системах электроэнергетики
  Достовалов Дмитрий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Новосибирск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 6.24 Мб
 15. Технология автоматизации создания приложений баз данных с гис-функциональностью на основе их декларативных спецификаций
  Фереферов Евгений Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Иркутск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 5.85 Мб
 16. Технологии экстренных вычислений для индивидуальной поддержки принятия решений в критических ситуациях
  Карбовский Владислав Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 7.19 Мб
 17. Верификация автоматных программ
  Лукин Михаил Андреевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.23 Мб
 18. Математическое моделирование динамики показателей деятельности предприятия на основе журналов событий информационных систем
  Ходырев Иван Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 6.65 Мб
 19. Методы и алгоритмы автоматизированной интеграции информационных ресурсов на основе онтологического подхода
  Семерханов Илья Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.7 Мб
 20. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные
  А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко | | Учебник | 2009 | pdf | 4.74 Мб
- Авиационная и ракетно-космическая техника - Автоматизация и управление - Безопасность деятельности человека - Библиотековедение, библиографоведение и книговедение - Биотехнология пищевых продуктов - Гидравлика и инженерная гидрология - Документалистика, документоведение, архивоведение - Инженерная геометрия и компьютерная графика - Информатика, вычислительная техника и управление - Математическое и программное обеспечение вычислительных машин - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ - Материаловедение - Машиностроение и машиноведение - Методы и системы защиты информации, информационная безопасность - Метрология, информационно-измерительные приборы - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы - Приборы и методы контроля природной среды - Проектная деятельность - Процессы и аппараты пищевых производств - Процессы и машины агроинженерных систем - Процессы и машины обработки материалов резанием - Радиотехника и связь - Системный анализ, управление и обработка информации - Системы, сети и устройства телекоммуникаций - Стандартизация и управление качеством продукции - Тепловые двигатели - Технологии и машины обработки давлением - Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки - Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств - Технология неорганических веществ - Технология продовольственных продуктов - Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов - Транспортное, горное и строительное машиностроение - Управление в социальных и экономических системах (технические науки) - Электротехника -