Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Дослідження ефективності методів перетворення мовного сигналу у цифрову форму для захисту інформації в АСУ

 

Петрусь М.О.

Дослідження ефективності методів перетворення мовного сигналу у цифрову форму для захисту інформації в АСУ

Дипломная работа | 2001 | Украина | doc/txt/zip | 1.16 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

В роботі:
1. Проведений аналіз різноманітних методів стиснення мовного сигналу, з метою подальшої передачі по цифровим каналам зв’язку. Аналіз показав, що для передачі мовного сигналу по цифровим каналам зв’язку найбільш доцільно використовувати методи кодування форми мовного сигналу.
2. Проведена системна оцінка ефективності застосування кожного з основних методів кодування форми сигналу. При проведенні системної оцінки використовувались крайні оцінки важливості основних покажчиків ефективності. Аналіз показав, що для стиснення мови з метою її подальшої передачі по цифровим каналам зв’язку, найбільш доцільно використання методів ПСК та АКТ із швидкістю роботи 16 кбіт/с.
3. Проведено дослідження методів захисту МС.
4. Розроблена методика автоматизованого вимірювання ступеню руйнування МС, яку забезпечують системи захисту МС.
5. Розроблен кодер, який при високій якості передачі МС забезпечує відносно невелику швидкість його передачі та захист.
6. Надані оцінки затримки, яку забезпечує кодер, швидкості передачі МС та ступеню руйнування МС, а також рекомендації до його практичної реалізації.
7. Розроблені програми системної оцінки ефективності різних систем, автоматизованого вимірювання нерозбірливості та імітації роботи розробленого кодеру.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВНОГО СИГНАЛУ
1.1. Загальні характеристики і принципи функціонування голосового апарату людини
1.2. Спектр мови
1.3. Поняття форманти
1.4. Енергетичні характеристики мовного сигналу
1.5. Часові характеристики мови
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕТВОРЕНЯ МОВНОГО СИГНАЛУ В ЦИФРОВУ ФОРМУ
2.2. Методи низькошвидкісного кодування при цифрової передачі мови
2.2.1. Аналіз кодерів “джерела”
2.2.2. Аналіз кодерів форми сигналу
2.2.2.1. Диференціальна імпульсно-кодова модуляція (ДІКМ)
2.2.2.2. Адаптивна диференціальна імпульсно-кодова модуляція (АДІКМ)
2.2.2.3. Низькошвидкісна передача мови методами адаптивної дельта модуляції
2.2.2.4. Системи кодування з адаптивним прогнозуванням (АПК)
2.2.2.5. Підсмугове кодування мовних сигналів (ПСК)
2.2.2.6 Адаптивне кодування з перетворенням (АКТ)
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ НИЗЬКОШВИДКІСТНОГО КОДУВАННЯ МОВИ - 31
3.1. Обгрунтування вибору характеристик низькошвидкісних кодерів мовного сигналу - 32
3.2. Сиcтемний аналіз методів низькошвидкісного кодування форми сигналу мови - 37
3.2.1. Постановка задачі на дослідження - 38
3.2.2. Результати дослідження - 40
РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ МОВНОГО СИГРАЛУ 43
4.1. Перемішування мовного сигналу у частотної області 43
4.2. Перемішування мовного сигналу у часової області 44
4.3. Захист мовних повідомлень за допомогою квазідискретних методів 45
РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА МЕТОДУ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИМІРЮ-ВАННЯ НЕРОЗБІРЛИВОСТІ ЗРУЙНОВАНОГО МОВНОГО СИГНАЛУ 46
5.1. Вибір показника нерозбірливості зруйнованого мовного сигналу 46
5.2. Експериментальна перевірка адекватності відображення ступеню зруйнованості мовного сигналу вибраним показником 47
5.2.1. Постановка задачі - 47
5.2.2. Вхідні дані 47
5.2.3. Метод вирішення 48
5.2.3.1. Методика отримання МС із різними ступенями зруй-нованості - 48
5.2.3.2. Методика вимірювання нерозбірливості МС із різни-ми ступенями зруйнованості 48
5.2.3.3. Методика отримання коефіцієнту нерозбірливості 51
5.2.4. Отримані результати 53
5.3. Розробка алгоритму автоматизованого вимірювання нерозбірли-вості зруйнованого мовного сигналу 55
РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА НИЗЬКОШВИДКІСНОГО КОДЕРУ МОВНО-ГО СИГНАЛУ ДЛЯ ЗАХИСТУ МОВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 60
6.1. Функціональна схема та принципи функціонування кодеру, який розробляється 60
6.2. Оцінка швидкості передачі мовного сигналу 65
6.3. Оцінка ступеню зруйнованості мовного сигналу, яку забезпечує кодер 68
6.4. Оцінка затримки мовного сигналу, яку забезпечує кодер 68
6.5. Рекомендації до практичної реалізації кодеру 70
ЗАКЛЮЧЕННЯ 72
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 73
Додаток1. Програма обчислення узагальнених коефіціентів ефективністі використовування систем 74
Додаток 2. Програма перемішування часових елементів МС 77
Додаток 3. Опис роботи з програмою перемішування часових елементів та з пакетом програм для визначення коефіцієнту нерозбірливості 79
Додаток4. Приклад індивідуальної картки аудитора для визначення не-розбірливості 80
Додаток 5. Пакет програм для визначення коефіцієнту нерозбірливості 81
Додаток 6. Програми імітації роботи розробленого низькошвидкісного кодеру мовного сигналу 89

Дипломная работа | 2001 | Украина | doc/txt/zip | 1.16 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Дослідження ефективності методів перетворення мовного сигналу у цифрову форму для захисту інформації в АСУ

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Информатика, вычислительная техника и управление:

 1. Автоматизированные информационные системы. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2020 | Россия | docx | 0.09 Мб
 2. Автоматизовані інформаційні системи. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2020 | Украина | docx | 0.51 Мб
 3. Модель, метод и оптико-электронное устройство параллельной обработки изображений индикаторов панели приборов
  Лысенко Ян Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 4.25 Мб
 4. Метод, алгоритм и специализированное устройство для выделения периодических последовательностей цифровых сигналов
  Полторацкий Сергей Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 5.81 Мб
 5. Метод, алгоритмы и модульное оптико-электронное устройство трехмерного технического зрения с множественными источниками изображений
  Фролов Михаил Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.69 Мб
 6. Метод, алгоритм и устройство коммутации с параллельно-конвейерной диспетчеризацией пакетов в матричных мультипроцессорах
  Мохаммед Ажмаль Джамиль Абдо | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 6.23 Мб
 7. Ответы к экзамену по дисциплине Автоматизированные информационные системы
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.1 Мб
 8. Автоматизированные информационные системы. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.1 Мб
 9. Архитектура вычислительных систем Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 1.56 Мб
 10. Вычислительные сети. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 1.99 Мб
 11. Автоматизированные информационные системы. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.22 Мб
 12. Алгоритмы: разработка и применение. Классика Computers Science
  Дж. Клейнберг, Е. Тардос | | Учебник | 2016 | pdf | 11.54 Мб
 13. Шпаргалка на экзамен по информатике
  | Шпаргалка | 2016 | docx | 0.09 Мб
 14. Спецификация и интерпретация моделей переходных процессов в системах электроэнергетики
  Достовалов Дмитрий Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Новосибирск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 6.24 Мб
 15. Технология автоматизации создания приложений баз данных с гис-функциональностью на основе их декларативных спецификаций
  Фереферов Евгений Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Иркутск - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 5.85 Мб
 16. Технологии экстренных вычислений для индивидуальной поддержки принятия решений в критических ситуациях
  Карбовский Владислав Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 7.19 Мб
 17. Верификация автоматных программ
  Лукин Михаил Андреевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 3.23 Мб
 18. Математическое моделирование динамики показателей деятельности предприятия на основе журналов событий информационных систем
  Ходырев Иван Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 6.65 Мб
 19. Методы и алгоритмы автоматизированной интеграции информационных ресурсов на основе онтологического подхода
  Семерханов Илья Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 2.7 Мб
 20. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные
  А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко | | Учебник | 2009 | pdf | 4.74 Мб
- Авиационная и ракетно-космическая техника - Автоматизация и управление - Безопасность деятельности человека - Библиотековедение, библиографоведение и книговедение - Биотехнология пищевых продуктов - Гидравлика и инженерная гидрология - Документалистика, документоведение, архивоведение - Инженерная геометрия и компьютерная графика - Информатика, вычислительная техника и управление - Математическое и программное обеспечение вычислительных машин - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ - Материаловедение - Машиностроение и машиноведение - Методы и системы защиты информации, информационная безопасность - Метрология, информационно-измерительные приборы - Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы - Приборы и методы контроля природной среды - Проектная деятельность - Процессы и аппараты пищевых производств - Процессы и машины агроинженерных систем - Процессы и машины обработки материалов резанием - Радиотехника и связь - Системный анализ, управление и обработка информации - Системы, сети и устройства телекоммуникаций - Стандартизация и управление качеством продукции - Тепловые двигатели - Технологии и машины обработки давлением - Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки - Технология мясных, молочных, рыбных продуктов и холодильных производств - Технология неорганических веществ - Технология продовольственных продуктов - Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов - Транспортное, горное и строительное машиностроение - Управление в социальных и экономических системах (технические науки) - Электротехника -