Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Стратегічне управління

 
Стратегічне управління

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.67 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Формування ОСУ стратегічного типу.
Вибір стратегії фірми (основні чинники вибору стратегії, вибір стратегій, які можна віднести до великого бізнесу, до малого бізнесу, до середнього бізнесу).
Порівняльні характеристики систем управління (стратегічне, тактичне та операційне управління).
Поняття та визначення конкурентоспроможності підприємства.
Основні підходи до формулювання стратегій
Підходи до формування стратегічного плану. Планування від "досягнутого", оптимізаційне та адаптивне планування.
Типи стратегій. Загальний зміст корпоративної та функціональної стратегій. Фактори, що визначають стратегію компанії.
Порівняльні характеристики систем управління (стратегічне, тактичне та операційне управління).
SNW- підхід до аналізу внутрішнього середовища, особливості його проведення на вітчизняних підприємствах.
Стратегії диверсифікації.
Формування організаційних структур стратегічного типу. Характеристика ОСУ залежно від специфіки оточення.
Матриця БКГ, її структура, складові та побудова.
Місія, цілі та задачі діяльності організації, їх поєднання у процесі стратегічного управління.
PEST аналіз та необхідність його застосування в рамках стратегічного менеджменту.
Перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту. Моделі стратегічного планування. Характеристика моделей стратегічного планування.
Зміст поняття стратегічний менеджмент. Поняття стратегія, план, місія та стратегічні цілі організації.
Структура матриці МакКінзі. Особливості побудови. Характеристика квадрантів.
Методи аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього середовища організації.
Методологічні основи стратегічного управління.
Диверсифікація діяльності, як засіб розширення господарської діяльності.
Загальні складові та типи зовнішнього середовища. Можливості та погрози
Оцінка обраної стратегії.
Модель портфельного аналізу методом «Shell» - DPM.
Модель портфельного аналізу McKinsey. Переваги та недоліки матриці McKinsey. Межи застосування матриці.
Сутність стратегічного планування. Цілі та принципи стратегічного планування. Бар’єри для стратегічного планування.
Діловий комплексний аналіз (PIMS).
Передумови виникнення концепції направленої політики Shell.
Мета та принципи стратегічного планування
Сутність аналізу портфеля бізнесів та його основні етапи.
Зміст поняття стратегічний менеджмент. Поняття стратегія, план, місія та стратегічні цілі організації.
Матриця фірми Артур де Літл (ADL/LC).
Методиоцінки конкурентоспроможності підприємства.
Стратегічний менеджер та його функції. Вимоги до стратегічного менеджера.
Основні підходи до формулювання стратегій. Мета та принципи стратегічного планування.
Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку.
Сучасний інструментарій стратегічного планування.
Стратегічний аналіз та прогнозування розвитку навколишнього середовища організації.
Матриця Ансоффа і тримірна схема Абеля.
Зміст і структура стратегічного плану.
Життєвий цикл стратегічного планування. Контроль у стратегічному плануванні.
Вопросы

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.67 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Стратегічне управління

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Стратегический менеджмент:

 1. Формирование антикризисных стратегий некоммерческих организаций
  Суровнева Анна Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Орел - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.53 Мб
 2. Механизм стратегического управления предприятиями лесного комплекса
  Торжков Иван Олегович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.74 Мб
 3. Стратегическое планирование
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 4. Стратегический менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 5. Ответы по стратегическому планированию
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.99 Мб
 6. Стратегическое управление
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.1 Мб
 7. Стратегический менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.52 Мб
 8. Стратегічний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.52 Мб
 9. Стратегическое управление на предприятии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.83 Мб
 10. Стратегический менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.09 Мб
 11. Ответы по стратегическому менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.46 Мб
 12. Стратегический менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2015 | Россия | docx | 0.38 Мб