Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<

Система технологій

Система технологій

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Основні моделі економічного розвитку держави
2. Технологія виробництва чавуну
3. Сучасний стан енергетики України
4. Сутність контролю якості продукції
5. Сутність економічної ефективності виробництва
6. Приклад кар*єрного видобутку сировини
7. Сутність виробництва хімічних добрив
8. Які основні галузі народного господарства
9. Що таке «еталон»(первинні, вторинні)?
10. Характеристика металургійного комплексу України
11. Що означає термін «сертифікат якості»
12. В чому полягає зв*язок технологій з економікою
13. Основні способи виробництва сталі(мартенівський, бессемеровський, електродугова плавка, конверторний, електрошлакова плавка, вакуумно-дугова плавка)
14. Чому Україна вважається країною з перехідною економікою
15. Визначення терміну «Якість продукції»
16. Приклад шахтного способу виробництва
17. Сутність науково - технічного прогресу
18. Основні завдання метрологічного забезпечення якості
19. Характеристика сировинної бази України
20. Визначення термінів «технопарк» і «технополіс»
21. Випічка хліба
22. Сутність інноваційної діяльності
23. У чому полягає різниця між «технологічною операцією» і «технологічним процесом»?
24. Основні види технологічних процесів
25. Визначення термінів «стандарт» і «стандартизація»
26. Технологія видобутку нафти і газу
27. Визначення терміну «інноваційний процес»
28. У чому полягає зв*язок між науково-дослідним інститутом і підприємством?
29. Характеристика використання кольорових металів та їх сплавів
30. Характеристика будівельної галузі України
31. Структура інноваційного процесу
32. Яка різниця між технологічним процесом і виробничим процесом?
33. Загальна характеристика добувної промисловості України
34. Основні технологічні процеси при виробництві нафти
35. Визначення термінів «промислова технологія» та «промисловий процес»
36. Сутність забезпечення метрологічного контролю якості
37. Приклади підприємств металургії
38. Характеристика АПК України
39. Методи обробки металу тиском
40. Стратегія майбутнього технологічного розвитку України
41. Нетрадиційні способи добування електроенергії 

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСистема технологій

релевантные научные источники:
 • Відповіді - Система технологій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
  Яка різниця між технологічним процесом і виробничим процесом? Загальна характеристика добувної промисловості України Основні технологічні процеси при виробництві нафти Визначення термінів «промислова
 • Система технологій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.12 Мб
 • Інформаційні системи технологів управлінн ЗЕД
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
  Перелік питань до іспиту 1.Сутність та особливості інформаційних систем: місія, АІС, ЕІС. 2.Класифікація інформаційних систем. 3.Компоненти ІС: Функціональні компоненти ІС. Компоненти СОД.
 • Маркетинг послуг
  | Лекция | 2010 | Украина | docx | 0.29 Мб
  У конспекті лекцій розглянуті сутність та цілі маркетингу послуг, складові маркетингу-мікс послуг та технології надання та отримання послуг. Звернуто увагу на маркетинг побутових послуг, послуг
 • Конспект лекцій з дисципліни Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
  | Лекция | 2013 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Конспект лекцій містить відомості про основні аспекти управління взаємовідносинами банку з клієнтами. Особливу увагу приділенорозгляду актуальних питань в розрізі дослідження клієнт-орієнтованого
 • Конспект лекцій з дисципліни «Транспортне право»
  Петраш В.І. | Укл.: Петраш В.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 159 с. | Лекция | 2008 | Украина | docx | 0.26 Мб
  Для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 1004 – «Транспортні технології» спеціальностей 6.100402 – «Транспорті системи», 6.100401 – «Організація і регулювання дорожнього
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання
 • Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
  71.Три основних моделі управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 73. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. 74. Визначення заробітної плати менеджерів в міжнародних
 • Валеологія
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
  1. Характеристика валеології в різних аспектах 2. Дослідження сучасних педагогів у галузі валеологічного виховання дошкільників 3. Педагогічна валеологія та її місце и системі підготовки педагогічних
 • Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
  Історія економіки та економіічної думки як наука. 2. Господарство як підсистема сус-ва та обєкт економічної науки. 3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція. 4. Економічне

Другие источники по дисциплине Система технологий:

 1. Система технологій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.12 Мб
 2. Відповіді - Система технологій
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -