Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Ринок фінансових послуг

 
Ринок фінансових послуг

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1.Роль та функції ринку фінансових послуг, основні характеристики ринку фінансових послуг.
Боргові цінні папери.
2.Функції фінансових посередників.
Похідні цінні папери.
3.Андеррайтинг і приватне розміщення цінних паперів.
Конверсійні операції на валютному ринку.
4.Міжнародні розрахунки (інкасо, акредитив, валютний кліринг, банківський переказ) форми, техніка проведення.
Реєстраційні послуги.
5.Податкові й правові аспекти лізингових угод.
Державне регулювання ринку фінансових послуг.
6.Депозитарні послуги.
Склад, цілі, види діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг. Система взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг.
7.Державні та муніципальні цінні папери.
Переймання ризиків кредитними інститутами.
8.Емісійна діяльність держави на фондовому ринку.
Валютні кредити.
9.Переймання ризику страховими компаніями.
Основи банківського кредитування.
10.Інфраструктура ринку фінансових послуг.
Акції корпорацій.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Ринок фінансових послуг

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Рынок финансовых услуг:

 1. Ответы на вопросы по рынку финансовых услуг
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.02 Мб
 2. Ответы по дисциплине «Рынок ценных бумаг»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 3. Ответы на вопросы по дисциплине рынок ценных бумаг РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 4. Ответы по дисциплине Рынок ценных бумаг
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 5. Ответы по дисциплине Рынок ценных бумаг
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 6. Ответы на экзамен по курсу Финансовые рынки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.42 Мб
 7. Ответы - Финансы и финансовый рынок
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.1 Мб
 8. Шпаргалка по дисциплине рынок ценных бумаг РФ
  | Шпаргалка | 2014 | Россия | docx | 0.05 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -