Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді на завдання з Аудиту

Відповіді на завдання з Аудиту

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Завдання 1.
Завдання 2.
Завдання 3.
Завдання 4.
Завдання 5.
Завдання 6.
Завдання 7.
Завдання 8.
Завдання 9.
Задача 10.
Задача 11.
Задача 12.
Задача 13.
Задача 14.
Задача 15.
Задача 16.
Завдання 17.
Задача 18.
Задача 19.
Завдання 20.
Задача 21.
Задача 22.
Задача 23.
Завдання 24.
Задача 25.
Задача 26.
Задача 27.
Задача 28.
Завдання 29.
Задача 30.
Завдання 31.
Завдання 32.
Задача 33.
Задача 34.
Задача 35.
Задача 36.
Задача 37.
Задача 38.
Завдання 39.
Завдання 40.
Завдання 41.
Завдання 42.
Завдання 43.
Задача 44.
Задача 45.
Завдання 46.
Завдання 47.
Завдання 48.
Завдання 49.
Завдання 50.
Завдання 51.
Завдання 52.
Завдання 53.
Завдання 54.
Завдання 55.
Завдання 56.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді на завдання з Аудиту

релевантные научные источники:
 • Відповіді на завдання з Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Завдання 1. Завдання 2. Завдання 3. Завдання 4. Завдання 5. Завдання 6. Завдання 7. Завдання 8. Завдання 9. Задача 10. Задача 11. Задача 12. Задача 13. Задача 14. Задача 15. Задача 16. Завдання 17.
 • Митний аудит
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
  Місце та значення пост-митного аудиту(ПМА) в системі фінансовго контролю(ФК) в Україні 2. Історія розвитку аудиту та митного аудиту 3. Основні принципи здійснення митного контролю на основі методів
 • Відповіді на іспит з дисципліни Аудит
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.5 Мб
  Зміст АУДИТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ. Сутність аудиту, його зміст, мета та завдання. Світова історія розвитку аудиту: характеристика тенденцій його становлення та фактори впливу. Аудит в
 • Контроль та ревізія
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.2 Мб
  1 Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин. 2 Економічна сутність предмету і методу контролю, його об’єкти. 3 Економічний контроль
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Шпаргалка - Міжнародний маркетинг
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 1.31 Мб
  Питання Основні етапи еволюції стратегій поведінки підприємців на ринку. Об’єкт, предмет та суб’єкти міжнародного маркетингу. Загальні риси методичного апарату міжнародного маркетингу. Міжнародний
 • Відповіді до іспиту Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  Праця як сфера життєдіяльності та форма взаємовідносин людей у процесі виробництва. 2. Зміст і змістовність праці. Характер і види праці в ринковій економіці. Трудові ресурси як соціально-економічна
 • Державний фінансовий контроль України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.07 Мб
  6. Організаційні форми в Україні. 7. Відхилення та їх суттевість, причини і дії у вик-х виявлення. 8. Класифікація та характеристика видів К. 10. Державний контроль в Україні його характеристика.
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини (ЕП та СТВ)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.33 Мб
  1. Соціально-економічна сутність праці та соціально-трудових відносин. Особливості праці та соціально-трудових відносин як об’єкта дослідження. Особливості праці як об'єкта дослідження 2. Еволюція та
 • Государственный финансовый контроль Украины (на русском языке)
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Які завдання ДКРС. 5. Назвіть права Служби безпеки України при участі у заходах з державного фінансового контролю. 9. Якими нормативно-правовими актами керуються перевіряючі при проведенні

Другие источники по дисциплине Аудит, контроль и ревизия:

 1. Ответы для сдачи экзамена по Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Ответы к экзамену по предмету Аудит банков РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 3. Аудит денежных средств. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.01 Мб
 4. Відповіді до іспиту з Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
 5. Ответы для сдачи экзамена по Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 6. Шпаргалка - Аудит банков РФ
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 7. Бюджетний менеджмент
  Погріщук Г. Б. та інші | Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль: Крок, 2015. – 522 с. | Учебник | 2015 | Украина | pdf | 2.48 Мб
 8. Государственное регулирование аудиторской деятельности
  Синельникова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 6.45 Мб
 9. Экологический аудит
  Гапоненкова Татьяна Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | doc/pdf | 8.79 Мб
 10. Контроль в системе государственного управления
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 11. Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.2 Мб
 12. Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 13. Ответы на вопросы Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.4 Мб
 14. Контроль и ревизия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.11 Мб
 15. Контроль и ревизии бюджетных учреждений
  | Лекция | | Россия | docx | 0.51 Мб
 16. Контроль и ревизия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.35 Мб
 17. Контроль та ревізія
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.2 Мб
 18. Аудит (Международные стандарты аудита). Лекция
  | Лекция | | Международное | docx | 0.05 Мб
 19. Ответы по дисциплине «Международные стандарты аудита»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Международное | docx | 0.02 Мб
 20. Ответы к экзамену по предмету Международные стандарты аудита
  | Ответы к зачету/экзамену | | Международное | docx | 0.03 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -