Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Бюджетний менеджмент

Погріщук Г. Б. та інші

Бюджетний менеджмент

Підруч. / за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль: Крок, 2015. – 522 с.

Учебник | 2015 | Украина | pdf | 2.48 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderРозглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об’єкт, суб’єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об’єкта управління, системи управління бюджетом. Акцентовано увагу на окремих складових бюджетного менеджменту, зокрема, бюджетному плануванні, виконанні бюджету, бюджетному обліку, бюджетній звітності, контролі за виконанням бюджетів усіх рівнів, охарактеризовано взаємозв’язок між ними. Досліджено світовий досвід бюджетного менеджменту та можливості його застосування в Україні.
Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів та усіх, хто прагне поглибити свої знання з фінансової теорії та практики.

Содержание

ЗМІСТ

ВСТУП 8
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 16
1.1. Сутність бюджетного менеджменту 16
1.2. Об’єкт , суб’єкти, предмет та завдання бюджетного менеджменту 21
1.3. Нормативно-правова база бюджетного менеджменту 24
1.4. Система управління бюджетом 28
1.5. Складові бюджетного менеджменту та взаємозв’язок між ними 30
Практикум 33
ТЕМА 2. СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТА
УПРАВЛІННЯ
37
2.1. Сутність бюджету та його роль у суспільстві 37
2.2. Бюджет як основний централізований фонд грошових коштів
держави
44

2.3. Бюджет як основний фінансовий план країни 46
2.4. Методи, принципи та джерела формування доходів бюджету 48
2.5. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування 53
2.6. Бюджетний дефіцит, його причини, наслідки, мета, джерела
покриття
60
2.7. Організація і завдання управління бюджетними потоками 68
2.8. Бюджетний устрій та бюджетна система України 73
2.9. Розмежування доходів і видатків між бюджетами 78
2.10. Взаємовідносини між бюджетами 79
Практикум 89
ТЕМА 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ 92
3.1. Міністерство фінансів України – центральний орган державної
виконавчої влади у сфері фінансової діяльності, структура його апарату
92
3.2. Основні завдання Міністерства фінансів України 100
3.3.Функції Міністерства фінансів України 101

Учебник | 2015 | Украина | pdf | 2.48 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderБюджетний менеджмент

релевантные научные источники:
 • Менеджмент организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.69 Мб
  1. Этапы и основные направления современной экономической теории. 2. Экономическая мысль эпохи феодализма. 3. Полит. экономия как самостоятельная наука в 4. Классическая школа. 5. Основная идея в
 • Конспект лекций по курсу «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР»
  | Лекция | 2007 | Россия | docx | 0.11 Мб
  ТЕМА 1. Сущность и особенности банковского менеджмента. 1.1 Понятие и сущность банковского менеджмента. 1.2. Специфика банковского менеджмента 1.3. Принципы банковского менеджмента. 1.4. Функции
 • Ответы к гос. экзамену по финансовому менеджменту
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
  1)Эволюция науки управления и концепций менеджмента 2. Менеджмент: методология и организация, современные тенденции развития менеджмента в России. 3. Организация как социотехническая система,
 • Ответы на вопросы - Информационный менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
  Понятие информационного менеджмента. Задачи информационного менеджмента. Жизненный цикл информационных систем. Понятие организационной структуры в области информатизации. Организация как система
 • Ответы к экзамену по финансовому менеджменту РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
  1. Сущность финансового менеджмента в современных экономических условиях 2. Основные задачи и функции финансового менеджера. 3. Основные существующие подходы к определению финансового менеджмента. 4.
 • Ответы к экзамену по финансовому менеджменту РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.75 Мб
  Список вопросов Структура финансовой системы. Государственные финансы: понятие, сущность, состав, роль в экономике. Финансовые посредники: понятие, функции, типы. Основные направления бюджетной
 • Шпаргалка к госэкзамену по финансовому менеджменту
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
  Организация финансового управления на предприятии. 8.Финансовые коэффициенты-мультипликаторы. Их применение в процессе управления стоимостью. Цели и задачи финансового менеджмента в современных
 • Ответы по менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.34 Мб
  Раскройте сущность, цели, задачи и принципы менеджмента. Охарактеризуйте современную парадигму и принципы управления, раскройте характерные черты менеджера 21 века. Охарактеризуйте содержание и
 • Ответы - Финансовый менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 3.48 Мб
  1. Взаимосвязи и различия между деньгами, кредитом и финансами 2. Денежные реформы: понятие, классификация видов и условия проведения 3. Инфляция: сущность, виды, методы борьбы, специфика инфляции в
 • Ответы к экзамену по предмету Финансовый менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
  Финансовый менеджмент и функции финансового менеджера 2. Финансовая отчетность: формы и элементы 3. Пользователи финансовой отчетности 4. Активы предприятия и их структура и понятие 5. Классификация

Другие источники по дисциплине Аудит, контроль и ревизия:

 1. Ответы для сдачи экзамена по Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Ответы к экзамену по предмету Аудит банков РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 3. Аудит денежных средств. Лекция
  | Лекция | 2016 | Россия | docx | 0.01 Мб
 4. Відповіді до іспиту з Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
 5. Відповіді на завдання з Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 6. Ответы для сдачи экзамена по Аудиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 7. Шпаргалка - Аудит банков РФ
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 8. Государственное регулирование аудиторской деятельности
  Синельникова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 6.45 Мб
 9. Экологический аудит
  Гапоненкова Татьяна Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | doc/pdf | 8.79 Мб
 10. Контроль в системе государственного управления
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 11. Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.2 Мб
 12. Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.14 Мб
 13. Ответы на вопросы Контроль и ревизия
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.4 Мб
 14. Контроль и ревизия. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.11 Мб
 15. Контроль и ревизии бюджетных учреждений
  | Лекция | | Россия | docx | 0.51 Мб
 16. Контроль и ревизия. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.35 Мб
 17. Контроль та ревізія
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.2 Мб
 18. Аудит (Международные стандарты аудита). Лекция
  | Лекция | | Международное | docx | 0.05 Мб
 19. Ответы по дисциплине «Международные стандарты аудита»
  | Ответы к зачету/экзамену | | Международное | docx | 0.02 Мб
 20. Ответы к экзамену по предмету Международные стандарты аудита
  | Ответы к зачету/экзамену | | Международное | docx | 0.03 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -