Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email *
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Псевдоним
  (3-15 символов)*
 • Email *
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження

Макушев Петро Васильович

Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя - 2017

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 6.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Історичні та соціальні детермінанти Державної виконавчої служби
Українська модель державної виконавчої служби в системі публічної влади
Примусове виконання рішень в діяльності державної виконавчої служби
Зарубіжний досвід правового регулювання діяльності представників державних органів у виконавчому провадженні
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Система та структура державної виконавчої служби
Принципи, функції та повноваження державної виконавчої служби
Функціональні особливості здійснення управлінської діяльності органами державної виконавчої служби
Адміністративно-правовий статус державного виконавця в умовах змішаної системи виконання рішень
Інформаційне забезпечення діяльності державної виконавчої служби
Правові засади взаємодії державної виконавчої служби з суб’єктами публічного та приватного права
Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЯК УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Сутність правового режиму виконавчого провадження та гарантії дотримання прав людини
Елементи виконавчого провадження та їх реалізація державною виконавчою службою
Правосуб’єктність державної виконавчої служби як учасника виконавчого провадження
Виконавчі документи за рішеннями що підлягають примусовому виконанню державною виконавчою службою
5. Правові гаранти та відповідальність державних виконавців
РОЗДІЛ 4. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
4.1. Сучасна концепція розвитку державної виконавчої служби в Україні
Напрямки підвищення ефективності організації діяльності державної виконавчої служби
Перспективи удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності державної виконавчої служби
Висновки до розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 6.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderДержавна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з митного права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  1.Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні. 2.Становлення митної справи в Україні. 3.Поняття та зміст державної митної справи. 4.Поняття, предмет та метод правового регулювання

Другие источники по дисциплине Исполнительное производство:

 1. Компетенция суда на стадии исполнительного производства в цивилистическом процессе
  Алимова Эльмира Шаукатовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 2. Гражданские процессуальные средства повышения эффективности исполнительного производства
  Морковская Кристина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.69 Мб
 3. Адміністративно-правові особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця
  Педак Сергій Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.37 Мб
 4. Ответы к экзамену по Исполнительному производству
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 5. Исполнительное производство. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 6. Ответы к экзамену по Исполнительному производству в РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 7. Правовая природа исполнительных документов: теоретико-прикладные проблемы
  Павин Дмитрий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 3.77 Мб
 8. Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей
  Белікова Світлана Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx | 0.68 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -