Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Адміністративно-правові особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця

 

Педак Сергій Володимирович

Адміністративно-правові особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.37 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

12.0.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ
Теоретико-правова характеристика рішень, дій і бездіяльності суб’єктів владних повноважень як об’єкта оскарження
Адміністративно-правовий статус державного виконавця як суб’єкта видання рішень, вчинення дій і допущення бездіяльності, що підлягають оскарженню
Принципи оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця
Правові засади оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця та місце серед них адміністративно-правового регулювання
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У ЧАСТИНІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ
Юрисдикція адміністративних судів у публічно-правових спорах, що стосуються оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця
Сутність та особливості підсудності адміністративних справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця
Поняття й особливості стадій оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ
Вирішення проблем перегляду рішень адміністративних судів у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця
Зарубіжний досвід побудови системи виконавчого провадження й можливості його використання в Україні
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.37 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Адміністративно-правові особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця

релевантные научные источники:
 • Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України
  Кайдашев Роман Петрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | doc | 1.49 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 • Адміністративно-правові особливості оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця
  Педак Сергій Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.37 Мб
  12.0.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ

Другие источники по дисциплине Исполнительное производство:

 1. Компетенция суда на стадии исполнительного производства в цивилистическом процессе
  Алимова Эльмира Шаукатовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 2. Гражданские процессуальные средства повышения эффективности исполнительного производства
  Морковская Кристина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.69 Мб
 3. Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження
  Макушев Петро Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 6.06 Мб
 4. Ответы к экзамену по Исполнительному производству
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 5. Исполнительное производство. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 6. Ответы к экзамену по Исполнительному производству в РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 7. Меры косвенного принуждения в исполнительном производстве
  Парфенчикова Анастасия Артуровна | Диссертация на сонскайне ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 2.39 Мб
 8. Правовая природа исполнительных документов: теоретико-прикладные проблемы
  Павин Дмитрий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 3.77 Мб
 9. Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей
  Белікова Світлана Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx | 0.68 Мб
 10. Система исполнительного производства (вопросы теории и практики)
  Кузнецов Валерий Федорович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Челябинск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 15.8 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -