Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Адміністративно-правові засади реалізації принципу незалежності суддів в адміністративному судочинстві

Чемодурова Наталія Олександрівна

Адміністративно-правові засади реалізації принципу незалежності суддів в адміністративному судочинстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2016

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12.0.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
Поняття та зміст принципу незалежності суддів адміністративних судів
Рівні незалежності суддів адміністративних судів
Адміністративно-правове регулювання принципу незалежності суддів адміністративних судів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
Поняття, ознаки та функції гарантій незалежності суддів адміністративних судів
Система гарантій незалежності суддів адміністративних судів
Класифікація гарантій незалежності суддів адміністративних судів
Висновки до розділу 2
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ
Формування суддівського корпусу: поняття, зміст та основні напрями реформування
Підвищення ролі та значення незмінюваності суддів у забезпеченні їх незалежності
Суддівський імунітет та його роль у забезпечення незалежності суддів адміністративних судів
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.28 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderАдміністративно-правові засади реалізації принципу незалежності суддів в адміністративному судочинстві

релевантные научные источники:
 • Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації
  Лук’янець Дмитро Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.33 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1.1.
 • Правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами
  Кармазіна Леся Петрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.32 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІДПОВІДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ Поняття та
 • Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України
  Курило Володимир Іванович | Дисертація на здобуття наукого ступеня доктора юридичних наук. Київ-2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.41 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ
 • Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження
  Макушев Петро Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 6.06 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Історичні
 • Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління
  Яковенко Олександр Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.2 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право З М І С Т ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ Місце і роль податкового
 • Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
  Штогун Сергій Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків – 2004 | Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура. Актуальність теми. В умовах політичного монополізму радянської системи загальні суди формувалися та діяли як складова частина системи державних
 • Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру
  Лихогруд Микола Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Київ – 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | docx | 2.62 Мб
  05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель. Основними складовими сучасного етапу реформування земельних відносин в Україні є подальша приватизація земель, інвентаризація та грошова оцінка земельних
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Екологічна функція держави в сучасних умовах. Cтратегія національної екологічної політики. 2.Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи та їх вплив на становлення екологічного права.
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання

Другие источники по дисциплине Административный процесс:

 1. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, применяемые сотрудниками полиции
  Пивоваров Данила Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 2. Производство по дисциплинарным делам в органах внутренних дел Российской Федерации
  Рогожкина Елена Анатольевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.22 Мб
 3. Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту
  Глуханчук Олег Васильович | Дисертація. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.14 Мб
 4. Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві
  Корецький Ігор Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 3.87 Мб
 5. Процесуальні норми в адміністративному праві України
  Куценко станіслав Ігорович | Київ –2017 | Диссертация | 2017 | Украина | doc | 4.03 Мб
 6. Ответы на вопросы к зачету по административному процессу России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 7. Адміністративне судочинство України. Шпаргалка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
 8. Развитие административной юстиции в России: теоретические, правовые и организационные аспекты
  Семенихина Анастасия Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 9. Организационно-правовая деятельность пограничных подразделений Федеральной службы безопасности Российской Федерации по привлечению к административной ответственности
  Симаков Андрей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Курск - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 2.15 Мб
 10. Адміністративно-процесуальні гарантії прав та законних інтересів публічних службовців
  Кузьменко Наталія Андріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.16 Мб
 11. Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення
  Боднар Сергій Вікторович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 4.51 Мб
 12. Правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами
  Кармазіна Леся Петрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.32 Мб
 13. Правовые вопросы организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органами Минюста России
  Балдин Александр Константинович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород 2014 год | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.07 Мб
 14. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции в Российской Федерации
  Пешкова Татьяна Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.16 Мб
 15. Производство в органах внутренних дел Российской Федерации: административно-правовой аспект
  Шурупова Екатерина Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.5 Мб
 16. Принципы организации и функционирования правоохранительной службы Российской Федерации: административно-правовое исследование
  Магомедов Фирдоуси Билямудинович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов 2013 | Диссертация | 2013 | Россия | doc | 0.81 Мб
 17. Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил
  Нижникова Вікторія Віталіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.16 Мб
 18. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
  Сінєльнік Руслан Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя-2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.15 Мб
 19. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування
  Лагода Олександр Сергійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь-2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.19 Мб
 20. Административно-правовые споры
  Лупарев Евгений Борисович | Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Воронеж - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | docx/pdf | 8.72 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -