Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень

Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Список питань
Формування державності у східних слов'ян
Суспільний лад Київської Русі.
Державний лад Київської Русі.
Джерела права Київської Русі та їх характеристика.
Походження, основні редакції та списки Руської Правди.
Цивільне право за Руською Правдою.
Кримінальне право за Руською' Правдою.
Характер та особливості судового процесу в Київській державі.
Утворення Галицько-Волинського князівства та його історичне значення.
Особливості суспільного ладу Галипько-Волинського князівства.
Характеристика дер-но-прав-го розвитку Галицько-Волинського князівства.
Правове положення українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
Суспільний устрій Великого князівства Литовського.
Органи влади та управління на українських землях в період ХІУ-ХУІ ст.ст.
Литовські статути та їх застосування в Україні.
Цивільне право за Литовськими статутами.
Кримінальне право за Литовськими статутами.
Судовий процес за Литовськими статутами.
Запорізька Січ. її організація і роль в історії України.
Апарат управління Запорізької Січі.
Формування Укр-кої держави в роки народно-визвольної війни 1648-1654рр.
Правове становище України за Березневими статтями 1654 року.
Механізм Гетьмансько-Козацької держави.
Судові органи Гетьманщини.
Конституція П.Орлика 1710р.: структура, зміст і значення.
Поступова ліквідація царизмом автономного устрою України.
Скл-ня, джерела, структура Прав, за якими судиться малорос-й народ 1743р
Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року, їх структура і зміст.
Цивільне право за Правами, за якими судиться малоросійський народ 1743р
Кримінальне право за Правами, за якими судиться малорос-ий народ 1743р
Процесуальн право за Правами, за якими судится малорос-кий народ 1743р
Звіт законів Російської імперії та його поширення в Україні.
Уложення про покарання кримінальні та виправні, його редакції і характеристика
Декабристський рух в У-ні: таємні організації та їх держ.-правові; програми.
Зібрання малоросійських прав 1807р., його зміст і значення.
Селянська реформа 1861 року в Україні.
Зміни в суспільному устрої України після селянської реформи.
Земська реформа 1864 року в Україні.
Міська реформа 1870 року в Україні.
Особливості проведення судової реформи 1864 року в Україні
Реорганіз прокуратри і заснування адвокатури за судовою реформою 1864р
Апарат управління Галичиною (1772-1848рр.).
Галицьке намісництво, його структура і діяльність.
Галицький крайовий сейм, порядок формування, склад і компетенція.
Утворення Австро-Угорської монархії.
Австрійська конституція 1867 року та її характеристика.
Застосування кодексів австрійського права в Галичині і Буковині.
Адміністративне законодавство 1905-1906 років та його характеристика.
Особливості Столипінської аграрної реформи в Україні.
Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
Конституція УНР 1918 року. її структура, зміст та історичне значення.
Українська гетьманська держава 1918 року.
Дер жав ний лад і право Директорії.
Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.
Організація і структура державного апарату ЗУНР.
Об'єднання ЗУНР і УНР в єдиній соборній Українській державі.
Утворення Української радянської держави.
Конституція УРСР1919 року, її структура ї зміст.
Утворення Союзу РСР та роль України в цьому процесі.
Державно-правовий статус України за конституцією СРСР 1924 року.
Конституція УРСР 1929 року, її структура і зміст.
Перебудова держ. апарату і демократиз. виборчої сист. за Конституцією УРСР 1937р
Перша кодифікація законодавства УРСР 1922-1927рр.
Друга кодифікація законодавства УРСР 1958-1984рр.
Проголошення самостійності Карпатської України з 1938-1939рр.
Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-1939рр.).
Входження Західної України до складу УРСР.
Державно-правові акти Народних Зборів Західної України.
Входження Північної Буковини до складу УРСР.
Перебудова державного апарату України в роки Другої світової війни.
Розчленуваня території У. і встановленя окупаційного режиму в період ІІ СВ.
Соціально-політичне становище Закарпаття в складі Чехословаччини.
Законодавча діяльність Народної Ради Закарпатської України.
Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави.
Структура, основні положення і значення Конституції України 1996 року.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та

Другие источники по дисциплине История политических и правовых учений:

 1. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 2. Шпаргалка по истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.27 Мб
 3. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.31 Мб
 4. Ответы на вопросы для подготовки к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.19 Мб
 5. Ответы на экзаменационные вопросы по истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.17 Мб
 6. Відповіді до іспиту з історії зарубіжних політичних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Украина | docx | 0.16 Мб
 7. История политических учений. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 8. Ответы к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.24 Мб
 9. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.09 Мб
 10. Учение о праве Адольфа Райнаха
  Архипов Сергей Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx | 0.39 Мб
 11. Учение о преступлении и наказании в Пятикнижии Моисея
  Беспалько Виктор Геннадиевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 4.57 Мб
 12. Идеи конституционализма в отечественной политико-правовой мысли второй половины XIX - начала ХХ века
  Кочетков Владимир Валерьевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. МОСКВА - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.41 Мб
 13. Теоретико-правовая методология в концепции общей теории права Н.М. Коркунова
  Пегова Нина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Таганрог - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 14. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
 15. Ответы к экзамену по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 16. Ответы по Истории политико - правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 17. Ответы по Истории политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 18. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.35 Мб
 19. Відповіді до іспиту з Їсторії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.48 Мб
 20. История политических и правовых учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.15 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -