Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

Левченко Катерина Борисівна

Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Харків –2003

Диссертация | 2003 | Украина | docx | 0.63 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність: 12.00.07

Теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Ґендерна політика як об’єкт соціально-правового аналізу
1.1. Політика та управління: загальнотеоретичні проблеми
1.2. Виявлення соціостатевої нерівності як соціальної основи формування ґендерної політики в Україні
1.3. Права людини, права жінок та дискусії навколо рівності
1.4. Ґендерна політика: проблеми визначення
1.4.1. Інтеграція України в Європейське співтовариство та пошук орієнтирів ґендерної політики
1.4.2. Ґендерна політика та політика стосовно жінок: визначення та співідношення
Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення управління ґендерною політикою в Україні
2.1. Концептуалізація жіночих прав та ґендерної рівності у міжнародних документах
2.2. Конституційні засади реалізації державної політики стосовно жінок в Україні та формування ґендерної політики
2.3. Стан законодавчого забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні
2.4. Формування законодавчої бази забезпечення ґендерної рівності в Україні
Розділ 3. Державне управління процесами формування ґендерної політики в Україні
3.1. Суб’єкти державного управління процесами реалізації державної політики стосовно жінок і ґендерної політики в Україні
3.1.1. Повноваження органів державного управління у формуванні та впровадженні ґендерної політики в Україні
3.1.2. Проблеми інституціонального оформлення державної політики щодо жінок та ґендерної політики в Україні
3.1.3. Управління ґендерною політикою на обласному та місцевому рівнях і проблеми його вдосконалення
3.2. Методи й форми державного управління ґендерною політикою та їх вдосконалення
3.3. Роль неурядових організацій у формуванні ґендерної політики в Україні
3.3.1. Громадські організації в системі управління державною політикою
3.3.2. Основні сфери участі неурядових організацій в управлінні процесами формування та впровадження ґендерної політики в Україні
3.3.3. Проблеми координування діяльності неурядових організацій
Розділ 4. Організаційно-правові аспекти управління процесами формування ґендерної політики в Україні
4.1. Проблеми кадрового забезпечення процесів формування ґендерної політики в Україні
4.2. Фінансове забезпечення процесів формування ґендерної політики – важлива умова її ефективності
4.3. Науково-інформаційне забезпечення ґендерної політики
4.4. Досвід підвищення ефективності управління (на прикладі реалізації програм по протидії торгівлі людьми в Україні)
4.4.1.Державні програми як приклад комплексного підходу до управління процесами протидії торгівлі людьми
4.4.2. Вирішення проблем координації діяльності суб’єктівреалізації програм
4.4.3. Взаємодія неурядових, міжнародних та урядових організацій як шлях підвищення ефективності управління
Висновки
Бібліографія

Диссертация | 2003 | Украина | docx | 0.63 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderУправління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

релевантные научные источники:
 • Конспект лекцій з дисципліни Управління взаємовідносинами банку з клієнтами
  | Лекция | 2013 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Конспект лекцій містить відомості про основні аспекти управління взаємовідносинами банку з клієнтами. Особливу увагу приділенорозгляду актуальних питань в розрізі дослідження клієнт-орієнтованого
 • Теорія державного управління. Лекції
  | Лекция | | Украина | docx | 0.27 Мб
  Мета дисципліни Результати навчання дисципліни Зміст дисципліни Тема 1. Управління як системне суспільне явище Характеристики і поняття державного управління. Державне управління як складно
 • Стратегічне управління
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.67 Мб
  Формування ОСУ стратегічного типу. Вибір стратегії фірми (основні чинники вибору стратегії, вибір стратегій, які можна віднести до великого бізнесу, до малого бізнесу, до середнього бізнесу).
 • Відпоівді до заліку з курсу Державне управління
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.17 Мб
  1. Розкрийте поняття державне управління та висвітліть його ознаки. 2. Охарактеризуйте суб'єкти та об'екти державного управління. 3. Розкрийте предмет державного управління. 4. Охарактеризуйте риси
 • Конспект лекцій по курсу «Корпоративне управління»
  Дем’янченко А.Г. | м. Маріуполь - 2009 | Лекция | 2009 | Украина | docx | 0.23 Мб
  Тема 1. Економічна і правова сутність корпоративного управління. 1. Корпоративне управління и диалектика його розвитку. 2. Поняття і значення ефективного корпоративного управління. Тема 2.
 • Корпоративне управління
  | Лекция | | Украина | docx | 0.07 Мб
  Тема 1. Економічна і правова сутність корпоративного управління. 1. Корпоративне управління и диалектика його розвитку. 2. Поняття і значення ефективного корпоративного управління. Тема 2.
 • Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави
  Пономаренко Ганна Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.31 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 1.1. Забезпечення
 • Облікова політика в банках. Лекція
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Облікова політика банку Тема 1. Організація системи обліку в банках Особливості побудови бух рахунків в банках Документування та документообіг в банках за операціями. Організація аналітичного обліку
 • Державне управління. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.05 Мб
  1.Теорії виникнення держави: 2. Держава як вища форма організації спільної діяльності людей. 3.Методологія пізнання держави і ДУ 4.Типології Держави 5.Суспільні функції держави (генеральна, внутрішня
 • Управління державним боргом
  О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, Л.I. Губанова, В.В. Руденко | Навч. посібник / О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, JI.I. Губанова, В.В. Руденко; за заг. ред. О.О. Прутської. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. - 217с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx | 0.99 Мб
  Зміст Передмова 5 Розділ 1. Сутність, класифікація та система управління державним боргом 8 1.1. Сутність і класифікація державного боргу 8 1.2. Сутність і складові системи управління державним

Другие источники по дисциплине Гендерные отношения:

 1. Гендер: нейтрализация и позитивная дискриминация
  Тарусина Н.Н., Исаева Е.А. | Учебное пособие / Н.Н. Тарусина, Е.А. Исаева ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль : ЯрГУ, 2013. - 104 с. | Учебное пособие | 2013 | Россия | docx | 0.2 Мб
 2. Гендерное равенство в контексте прав человека
  Айвазова Светлана | Пособие. Москва – 2001 | Учебное пособие | 2001 | Россия | docx | 0.12 Мб
 3. Мониторинг прав женщин в РФ: тысяча женских историй
  | Научная статья | | Россия | docx | 1.54 Мб
 4. Международно-правовые документы в области прав женщин и гендерного равенства
  Воронина О.А | | Лекция | | Россия | docx | 0.04 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -