Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 
>>

Мжнародне економічне право

Мжнародне економічне право

Шпаргалка | 2016 | Международное | docx | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. поняття і види основних джерел МЕП, охарактеризуйте їх особливості.
2. Визначте поняття принципів МЕП, а також дайте характеристику їх системи і функції.
3. Гармонізація зак України з МП як важлива умова ефективності міжнар ек співробітництва.
4. Дайте загальну х-ку сучасної міжн валютної системи та її організаційно-правового механізму.
5. Дайте порівняльну х-ку МЕП та МПП.
6. Дайте порівняльну х-ку основних принципів МП права і принципів МЕП
7. Дайте х-ку міжнар валютних відносин як предмету регулювання міжнар валютного права.
8. Дайте х-ку МДог як джерела МЕП
9. Дайте х-ку МекО як суб’єкта МЕП
11. Джерела міжнародного торговельного права: поняття, види і їх загальна характеристика
10. Держава як основний суб’єкт МЕП
12. Договірні і інституційні механізми розв’язання міжнародних інвестиційних спорів
13. Ек комісія ООН для Європи (ЄЕК): мета створення та основні напрями діяльності.
14. ЕКОСОР в системі МЕО
15. Європейська валютна система: загальна х-ка, правові основи функціонування і участі в ній
16. Європейське співтовариство в системі міжнародних економічних організацій
17. Загальна характеристика Європейської конвенції про державний імунітет
18. Загальна х-ка і сфера застос Конвенції про договори міжнар купівлі-продажу товарів 1980 р.
19. Загальна х-ка Конвенції 1965 р. про порядок вирішення інвест спорів між держ та іноз особами
21. Загальна х-ка правового регулювання міжнародних транспортних перевезень
20. Заг х-ка правового забезпеч виконання зобов’язань і засобів розв’яз міжн ек спорів
22. Загальна х-ка Угоди щодо торговельних аспектів іноземних інвестицій (ТРІМС)
23. Законод України про правове рег виріш спорів в сфері зовнішньоекономічної діяльності
24. Зміст принципу незастосування сили чи погрози силою та особливості його прояву в МЕП
25. Значення іноз інвест та їх правове рег відповідно до законодавства України
26. Значення та правові засади рег ЗЕД в Укр
27. Зробіть порівняльний аналіз принципів МЕП та принципів ЗЕД України.
28. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) як МЕО
29. Митна політика і митна справа в Україні: поняття та загальна х-ка їх законод регулювання
30. МЕП як галузь міжнародного права
31. Міжн інвест право: пон, сутн та джерела
32. Міжнародне митне право як складова МЕП
33. Міжнародне торговельне право – складова частина міжнародного економічного права
34. Міжн транспортне право: загальнах-ка
35. Міжнародний арбітраж як засіб розв’язання міжнародних економічних спорів
36. МВФ в системі МЕО
37. Міжнародний правовий звичай як джерело міжнародного економічного права
38. Міжнародний суд ООН як засіб розв’язання міжнародних економічних спорів
39. МЕО з торгівлі окремими видами товарів та їх місце в системі джерел МЕП
40. МЕО на пострадянському просторі: загальна характеристика, участь України.
41. Міжнародні Кодекси поведінки в системі джерел міжнародного економічного права
42. Міжнар торгові договори: поняття і види
43. Міжнар-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського господарства
44. Міжнар-правовий механізм регулювання співробітництва у галузі науки і техніки.
45. Міжнар-правові звичаї як джерела МЕП
46. Місце і роль СНД в системі МЕО
47. Назвіть і охарактериз загальні проблеми гармоніз законод Укр з МЕП.
48. Назвіть і охарактеризуйте основні види договорів, які укладаються в сфері МЕВ
49. Назвіть і охарактер основні концептуальні підходи щодо міжн-прав регулюв діяльності ТНК
50. Назвіть основні аргументи що визначають переваги вступу до Світової організації торгівлі.
51. Нац інтереси України у МЕВ та правові засоби їх забезпечення.
52. Обґрун необхідн гармон закон Укр з МЕП.
53. Організації країн–в-в сировини в системі МО (на прикл країн–експортерів нафти (ОПЕК)
54. Організ-правові форми міжн митн співроб
55. Організо-правові форми співробітництва держав в сфері валютних відносин
56. Орган-правові форми участі держав у МЕВ
57. Особливості міжнар співробітництва в сфері промисловості і його правове регулювання
58. Основні прин МЕП: пон, джерела і перелік
59. Основні види МЕ договорів і їх х-ка.
61. Основні етапи і зміст порядку укладення міжнар договорів Украї
62. Основні положення Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж”
63. Особливості договорів міжнар перевезень
64. Особливості і світовий досвід регулювання діяльності ТНК на регіональному рівні
65. Особливості міжнародних інвестиційних спорів, правові підстави і порядок їх вирішення
66. Особливості міжнародних кодексів поведінки як джерела МЕП.
67. Особлив прав регул міжнар морс перевез
68. Особливості правового регміжнародного співробітництва в галузі науки і техніки
70. Особливості правового регулювання співроб держав в сфері міжнародних інвестицій.
71. Особливості правового режиму іноземних інвестицій на території України
69. Особливості прав регулювання міжнар співроб у галузі сг в сучасних умовах
72. Охарактеризуйте Європейський Союз як специфічний суб'єкт МЕП.
73. Охарактеризуйте існуючі відмінності між МЕ договором та зовнішньоекономічною угодою.
74. Охарактеризуйте МЕП як галузь МП
75. Охарактеризуйте МЕВ як предмет МЕП.
76. Охарактеризуйте основні концепції МЕП
77. Охарактеризуйте правову і загальнонаук природу існуючих концепцій МЕП
78. Охаракт сучасні підходи щодо міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК.
79. Переваги багатостороннього економічного співробітництва і його інституційні форми
80. Поняття і основні правові форми співроб держав в сфері міжнародних кредитних відносин
81. Поняття і особливості предмету правового регулювання міжнародного валютного права
82. Поняття і характеристика предмету регулювання міжнародного економічного права
83. Поняття імунітету держави і його прояв в міжнародних економічних відносинах
84. Поняття міжнародної економічної організації та їх найбільш поширені класифікації
85. Поняття та види джерел МЕП, їх заг х-ка
86. Поняття та джерела міжнар митного права
87. Поняття та джерела міжнар трансп права
88. Поняття та система МЕП
89. Поняття, зміст і види міжнар кред угод
90. Поняття, основні джерела і суб’єкти міжнародного валютного права
91. Поняття, сист та джерела міжн торг права
92. Порівняйте зміст і практику застосування принципів найбільшого сприяння і надання національного режиму в міжнародній торгівлі
94. Порядок вступу до СОТ
95. Порядок уклад договору міжн куп-прод тов
97. Порядок укладання міжнародних економічних та ЗЕД за законодавством України
98. Правове забезпеч виконання МЕ договорів
99. Правове закріплення і зміст принципу невід’ємного сувер держав над їх прир ресурсами
100. Правове закріплення і зміст принципу свободи вибору форми організації зовнек зв’язків
101. Правове закріплення і зміст принципу юр рівності і недопустимості ек дискримдержав
102. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень
103. Правове регул міжнар залізни перевезень
104. Правове регул міжн морських перевезень.
105. Правове регул міжнар повітр перевезень
106. Правове регул міжнар річкових перевезень
107. Прав регул питань вступу і членств в СОТ
108. Правовий статус Міжнар комерційного арбітр суду, як засобу виріш спорів в сфері МЕВ
109. Правовий статус Морської арбітражної комісії при Торговій промисловій палаті України
110. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань за МЕ договорами
111. Правові пит участі ЄС в сис сучасних МЕВ
112. Принцип взаємної вигоди: його нормат закріп та особл його застос в ек відн між держ
113. Пр найбіл сприян, його реаліз в прак МЕВ
114. Пр нац режиму, сутн і знач в сучасн МЕВ
115. Прин роздільної майнової відповідальності між держ і її юр особами: норм закріпл та зміст
116. Прин свободи вибору форми організ зовнішньоеко зв’язків: його зміст, нормативне закріпле і реалізац на національ рівні
118. Прин зовнішньоек діяльн за законод Укр
117. Прин суверенної рівності держав та його закріплення в міжнародно-правових документах
119. Природа і особливості реалізації правосуб держави в міжнародному економічному праві
120. Проблеми прав регул участі ТНК в системі сучасних міжнародних економічних відносин
121. Ратифікація міжнар договорів за законод Укр: поняття, процедура і юридичне значення
122. Регіон об’єднання ГУАМ: загальна х-ка
123. Режим і принципи міжнародної торгівлі та їх правове регулювання
124. Рішення МО, як джерела міжн ек права
126. Розкрийте зміст поняття «міжнародна правосуб’єктність» щодо суверенної держави
125. Розкрийте зміст «міжнар правосуб» щодо міжнародної економічної організації
127. Роль і значення Віденської Конвенції про право міжнар договорів 1969 року в регулюванні порядку укладання МЕ договорів
128. Світова організація торгівлі (СОТ) як міжнародна економічна організація
129. Систа держ органів Укр, які здійсн функції у сфері МЕ співроб і законод закріп їх повноваж
130. Система МЕП: поняття і загальна характеристика основних складових елементі
138. У чому полягає принц різниця між Ген Угодою про тарифи і торгівлю (ГАТТ) і СОТ: дайте порівняльну характеристику
131. Спеціалізовані установи системи ООН в системі міжнародних економічних організацій
134. Сутність Держ програми заохочення іноземних інвестицій в Укр
139. У яких осн джерелах закріплюються принципи і норми міжнар транспортного права
140. Укладення МЕ договорів за законодав Укр
143. Форми участі держав у МЕВ
147. Цілі,завд мит політ держ і її впл на розв мев
148. Що мають спільного і в чому полягає відмінність заг і спеціальних принципів МЕП
149. Яким чином і чому членство України в ЄС передбачає умову попереднього вступу до СОТ
150. Які документи міжнар організацій можна віднести до джерел МЕП і за якими ознаками

Шпаргалка | 2016 | Международное | docx | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderМжнародне економічне право

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Правоведение:

 1. Правоведение
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.24 Мб
 2. Ответы на экзамен по Основам права РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 1.03 Мб
 3. Ответы по правоведению для социологов
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.33 Мб
 4. Ответы на ГОСы по Правоведению РФ
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 5. Відповіді на екзамен з предмету Правознавство
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
 6. Відповіді до іспиту з Правознавства України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
 7. Відповіді з предмету Правознавство
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
 8. Ответы к экзамену по правоведению
  | Ответы к зачету/экзамену | 2015 | Россия | docx | 0.07 Мб
 9. Ответы к зачету по дисциплине Правоведение
  | Ответы к зачету/экзамену | 2014 | Россия | docx | 0.12 Мб
 10. Ответы по правоведению
  | Ответы к зачету/экзамену | 2014 | Россия | docx | 0.2 Мб
 11. Правоведение РФ. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2014 | Россия | docx | 0.11 Мб
 12. Общая теория права. Шпаргалка
  | Шпаргалка | 2014 | Россия | docx | 0.2 Мб
 13. Шпаргалка. Основы Права
  | Шпаргалка | | Россия | docx | 0.14 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -