Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні

Куренда Станіслав Васильович

Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луцьк - 2016

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.61 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander



Спеціальність: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Содержание

ЗМІСТ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН З ТОЧКИ ЗОРУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ ЗАПОБІГАННЯ
1.1. Теоретичні основи запобігання корупції та їх екстраполяція на правове регулювання земельних відносин
Ідентифікація основних корупційних ризиків у сфері земельних відносин в Україні та загальні засади їх мінімізації
Закритість процесу прийняття рішень та обмеженість у доступі до інформації
Неефективне державне управління та складність управлінських процедур
Невиправдана наявність дискреційних повноважень
Делегування функцій державного управління суб’єктам господарювання
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗДІЛ 2. ЗЕМЕЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РІЗНИХ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Земельно-процесуальні аспекти запобігання корупції у відносинах розподілу та перерозподілу земель
Зміна цільового призначення та виду використання земельної ділянки
Приватизація земельних ділянок
Оренда земель
Проведення земельних торгів
2.2. Правові засади запобігання корупції при здійсненні землеустрою
Спрощення землевпорядної процедури
2.2.2. Встановлення вимог до змісту документації із землеустрою
Процесуальні аспекти запобігання корупції при веденні Державного земельного кадастру
Правові засади запобігання корупції у сфері оцінки земель
Регулювання доступу до професій землевпорядників, оцінювачів земель, виконавців земельних торгів, геодезистів
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.61 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander



Земельно-правові засади запобігання корупції в Україні

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Земельное право:

 1. Договорное регулирование водопользования в Российской Федерации
  Абрамов Владимир Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 2. Ограничения оборотоспособности земельных участков в публичных интересах
  Логунова Марина Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.59 Мб
 3. Ограничения прав на земельные участки в публичных интересах
  Ревякин Антон Павлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.46 Мб
 4. Правовое регулирование использования и охраны земель при пользовании недрами
  Сергеев Алексей Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 5. Общее землепользование в системе земельных правоотношений
  Гриц Дмитрий Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.39 Мб
 6. Правовий режим земель, зайнятих зеленими насадженнями у населених пунктах
  Ситнік Тіна Миколаївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.7 Мб
 7. Ответы к экзамену Земельное право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 8. Земельное право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 9. Ответы на билеты к зачету по земельному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 10. Ответы на вопросы к экзамену по земельному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 11. Ответы на вопросы по Земельному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
 12. Ответы к экзамену по Земельному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 13. Ответы к экзамену по земельному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 14. Ответы на вопросы к экзамену по учебной дисциплине «Земельное право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.1 Мб
 15. Ответы на вопросы к экзамену по земельному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 16. Ответы на экзаменационные билеты по земельному праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 17. Ответы на вопросы к зачету по дисциплине «Земельное право России»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.33 Мб
 18. Ответы на экзаменационные билеты по земельному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 19. Ответы к экзамену по земельному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 20. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні
  Мірошниченко Анатолій Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ - 2009 | Диссертация | 2009 | Украина | docx/pdf | 1.94 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -