Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Трудове право України. Відповіді до заліку

Трудове право України. Відповіді до заліку

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Поняття трудового права, як галузі права в системі права України.
Функції трудового права
Система трудового права
Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини.
Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.
Громадяни як суб’єкти трудового права.
Підприємства, установи, організації як суб’єкти трудового права.
Правове положення профспілкових комітетів на підприємствах, в установах, організаціях.
Зміст трудових правовідносин, основні права й обов’язки їх суб’єктів.
Поняття колективного договору як угода про реалізацію конституційного права трудових колективів брати участь у вирішенні питань виробництва.
Порядок ведення переговорів і укладання колективних договорів в Україні
Сторони колективного договору . Підготовка проекту колективного договору. Форма колективного договору.
Зміст трудового договору. Нормативні і зобов’язальні умови колективного договору.
Поняття працевлаштування. Правові форми працевлаштування. Поняття підходящої роботи.
Правові відносини органів працевлаштування з підприємствами, установами, організаціями.
Безробітні та їхній статус. Визнання безробітного. Порядок реєстрації громадян як безробітних.
Види компенсації безробітним. Відкладеннявиплати допомоги по безробіттю.
Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин.
Контракт як вид трудового договору, сфера його застосування.
Сторони трудового договору.
Зміст трудового договору.
Необхідні умови трудового договору, умови, що передбачають законодавством.
Форма трудового договору. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим.
Строки випробування. Результати випробування при прийнятті на роботу.
Зміна істотних умов праці.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderТрудове право України. Відповіді до заліку

релевантные научные источники:
 • Трудове право України. Відповіді до заліку
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття трудового права, як галузі права в системі права України. Функції трудового права Система трудового права Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Поняття і класифікація суб’єктів
 • Сравнительное и международное трудовое право
  Киселев И.Я. | Учебник для вузов. — М.: Дело, 1999. — 728 с. | Учебник | 1999 | Международное | docx | 1.25 Мб
  В учебнике на основе применения сравнительно-правового метода рассмотрены национальные системы зарубежного трудового права и меж-дународные стандарты труда, как универсальные (акты ООН и МОТ), так и
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України. Періодизація курсу історії держави і права України. Виникнення і розвиток Скіфської держави. Джерела і
 • Конституційне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  ЗМІСТ 1. Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права. 2. Гарантії місцевого самоврядування. 3. Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень. 4. Голова
 • Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Комун.пр.-комплекс. отрасль, наука и учеб.дисципоина. 2.Понятие и природа МС 3.Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України. 4.Державна влада і місцеве самоврядування. 5.Критерії
 • Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України. Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством. Поняття та система податкового законодавства. Структурна
 • Ответы для комплексной контрольной работы по дисциплине «Трудовое право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.12 Мб
  Сформулируйте определение трудового права. Раскройте предмет трудового права. Опишите характерные черты метода трудового права. Назовите источники трудового права. Дайте общую характеристику

Другие источники по дисциплине Трудовое право:

 1. Влияние доктрины трудового права на формирование института трудового договора
  Балицкий Кирилл Степанович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 2. Защита прав работников в условиях неплатежеспособности работодателя
  Суханова Марина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 3. Электронное взаимодействие субъектов трудовых и непосредственно связанных с ними отношений: правовой аспект
  Туманов Александр Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.25 Мб
 4. Правовое регулирование обеспечения безопасности и гигиены труда актами мот
  Воронцов Дмитрий Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.21 Мб
 5. Правовое регулирование оплаты труда медицинских работников
  Желомеева Наталья Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.91 Мб
 6. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ правовых норм Российской Федерации и зарубежных государств
  Ханукаева Тофа Эльдаровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2017 | Диссертация | 2017 | Сравнительное | docx/pdf | 1.9 Мб
 7. Влияние концепции достойного труда Международной организации труда на развитие трудового законодательства стран Евразийского экономического союза
  Леньшин Артём Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.54 Мб
 8. Трудоправовая интеграция государств Европейского союза и государств Евразийского экономического союза: сравнительно-правовой анализ
  Mpих Александр Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2017 | Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 2.23 Мб
 9. Системы источников трудового права государств - членов ЕАЭС: теория и практика
  Томашевский Кирилл Леонидович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 4.62 Мб
 10. Правовое регулирование работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени
  Белицкая Ирина Яковлевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Современный трудоправовой статус медицинского работника и его особенности
  Белоколодова Татьяна Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург — 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.74 Мб
 12. Аттестация как способ определения квалификации работников: проблемы правового регулирования и практика применения
  Егошина Любовь Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.25 Мб
 13. Особенности охраны труда работников, занятых у работодателей - физических лиц и в религиозных организациях
  Корючина Ирина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск -2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.05 Мб
 14. Изменение условии трудового договора: проблемы правового регулирования
  Прокофьев Михаил Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.22 Мб
 15. Специальная дисциплинарная ответственность
  Яхина Мария Рафаиловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 16. Ответы для комплексной контрольной работы по дисциплине «Трудовое право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.12 Мб
 17. Ответы к экзамену по Трудовому праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.18 Мб
 18. Ответы к экзамену по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.29 Мб
 19. Ответы на экзамен по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
 20. Ответы на вопросы к экзамену по трудовому договору (контракту)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -