Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні

 

Лазор Валерій Васильович

Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Диссертация | 2005 | Украина | docx | 0.6 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1 ТРУДОВІ СПОРИ І КОНФЛІКТИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
1.1. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер
1.2. Історико-правовий аналіз вітчизняного регулювання трудових спорів і конфліктів
1.3. Причини і підстави виникнення трудових спорів і конфліктів за сучасних ринкових умов національної економіки
1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ
Розділ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ТРУДОВИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ ТА ЇХ ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ
2.1. Правовий аналіз видів трудових спорів, конфліктів та критеріїв їх класифікації
2.2. Трудові спори з питань укладення трудового договору у світлі конституційних гарантій права на працю
2.3. Трудові спори і конфлікти з питань опати праці: особливості змісту і регулювання за умов становлення ринкової економіки
2.4. Правова характеристика і шляхи превенції трудових спорів з питань припинення трудового договору
ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ
Розділ 3 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ У ПЕРІОД РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
3.1. Правова природа і зміст індивідуальних трудових спорів і конфліктів
3.2. Проблеми позасудового вирішення індивідуальних трудових розбіжностей
3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів
ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ
Розділ 4 ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ І КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ
4.1. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона колективних трудових спорів і конфліктів
4.2. Поняття, зміст і порядок виникнення колективних трудових спорів і конфліктів
4.3. Правова характеристика мирних способів вирішення колективних трудових розбіжностей
4.4. Шляхи вдосконалення правового регулювання страйку в Україні
ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки

Диссертация | 2005 | Украина | docx | 0.6 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні

релевантные научные источники:
 • Розгляд трудових спорів у порядку цивільного судочинства судами першої інстанції
  Непочатих Василь Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2016 | Диссертация | 2016 | Украина | doc | 0.22 Мб
  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ
 • Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
  Когут Ярослав Михайлович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 • Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні
  Мірошниченко Анатолій Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ - 2009 | Диссертация | 2009 | Украина | docx/pdf | 1.94 Мб
  Спеціальність: 12.00.06. - земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ВИДИ КОЛІЗІЙ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
 • Правове регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у Польщі (1918 - 1939 рр.)
  Турчак Олександр Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Острог - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.86 Мб
  Спеціальність 12 . 00. 01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень ЗМІСТ Вступ Розділ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.Історіографія
 • Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України
  Кібенко Олена Рувімівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків –2006 | Диссертация | 2006 | Сравнительное | doc | 0.56 Мб
  Спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право Зміст Перелік умовних позначень ВСТУП Розділ 1 – Корпоративне право Європейського Союзу: історія та сучасність 1.1.
 • Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва
  Пожидаєва Марія Анатоліївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2005 | Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.18 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЄДИНОГО ПОДАТКУ Теоретичні основи
 • Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України
  Музика Оксана Анатоліївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2005 | Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.35 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право з м і с т вступ Розділ І. Доходи місцевих бюджетів: фінансово-правова доктрина та
 • Правове регулювання валютних відносин в Україні
  Іскоростенський Анатолій Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь–2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.29 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВАЛЮТНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1.1. Особливості

Другие источники по дисциплине Трудовое право:

 1. Влияние доктрины трудового права на формирование института трудового договора
  Балицкий Кирилл Степанович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 2. Защита прав работников в условиях неплатежеспособности работодателя
  Суханова Марина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 3. Электронное взаимодействие субъектов трудовых и непосредственно связанных с ними отношений: правовой аспект
  Туманов Александр Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.25 Мб
 4. Правовое регулирование обеспечения безопасности и гигиены труда актами мот
  Воронцов Дмитрий Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.21 Мб
 5. Правовое регулирование оплаты труда медицинских работников
  Желомеева Наталья Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.91 Мб
 6. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ правовых норм Российской Федерации и зарубежных государств
  Ханукаева Тофа Эльдаровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2017 | Диссертация | 2017 | Сравнительное | docx/pdf | 1.9 Мб
 7. Влияние концепции достойного труда Международной организации труда на развитие трудового законодательства стран Евразийского экономического союза
  Леньшин Артём Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.54 Мб
 8. Трудоправовая интеграция государств Европейского союза и государств Евразийского экономического союза: сравнительно-правовой анализ
  Mpих Александр Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2017 | Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 2.23 Мб
 9. Системы источников трудового права государств - членов ЕАЭС: теория и практика
  Томашевский Кирилл Леонидович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 4.62 Мб
 10. Правовое регулирование работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени
  Белицкая Ирина Яковлевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Современный трудоправовой статус медицинского работника и его особенности
  Белоколодова Татьяна Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург — 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.74 Мб
 12. Аттестация как способ определения квалификации работников: проблемы правового регулирования и практика применения
  Егошина Любовь Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.25 Мб
 13. Особенности охраны труда работников, занятых у работодателей - физических лиц и в религиозных организациях
  Корючина Ирина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск -2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.05 Мб
 14. Изменение условии трудового договора: проблемы правового регулирования
  Прокофьев Михаил Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.22 Мб
 15. Специальная дисциплинарная ответственность
  Яхина Мария Рафаиловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 16. Ответы для комплексной контрольной работы по дисциплине «Трудовое право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.12 Мб
 17. Ответы к экзамену по Трудовому праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.18 Мб
 18. Ответы к экзамену по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.29 Мб
 19. Ответы на экзамен по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
 20. Ответы на вопросы к экзамену по трудовому договору (контракту)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -