Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Гармонізація норм національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників

 

Мельник Катерина Володимирівна

Гармонізація норм національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Луганськ–2011

Диссертация | 2011 | Украина | doc | 0.21 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність 12.00.05 — трудове право; право соціального забезпечення

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:
ВСТУП
Розділ 1 фОРМИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ в україні
1.1. Форми захисту трудових прав працівників
1.2. Засоби захисту трудових прав працівників
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
2.2. Практика діяльності спеціалізованих трудових судів у зарубіжних державах
2.3. Правова природа примирно-третейської процедури в процесі захисту трудових прав працівників
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАлЬНОГО ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА З МІЖНАРОДНИМИ НОРМАМИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
3.1. Стан і проблеми адаптації українського трудового законодавства до системи міжнародних норм у сфері захисту трудових прав
3.2. Шляхи реформування трудового законодавства України в сфері захисту трудових прав працівників згідно з міжнародними стандартами
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2011 | Украина | doc | 0.21 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Гармонізація норм національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників

релевантные научные источники:
 • Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру
  Лихогруд Микола Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Київ – 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | docx | 2.62 Мб
  05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель. Основними складовими сучасного етапу реформування земельних відносин в Україні є подальша приватизація земель, інвентаризація та грошова оцінка земельних
 • Національна справа (Статї про національне питание в звязку з сучасною війною)
  ІП. БОЧКОВСЬКИЙ | ВІДЕНЬ, 1918 | Научная книга | 1918 | Украина | docx/pdf | 17.65 Мб
  Всесвітня війна поставила національну справу, так сказати. рубом у всій її гостроті та складности. Ніколи ще вза- їмні відносини поміж нацією та державою не були такі пекучі й актуальні, як саме під
 • Національні фінанси
  Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. | Підручник. - К. : ВНЗ «Універси¬тет економіки та права «КРОК», 2017. - 660 с. | Учебник | 2017 | Украина | docx/pdf | 18.36 Мб
  Автори розглядають систему національних фінансів як сукупність державних фінансів, фінансів суб'єктів господарювання та фінансів домогосподарств. Основна частка національного доходу формується в
 • Право Європейського Союзу
  Татам Алан | Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с | Учебник | 1998 | Украина | docx | 0.94 Мб
  Алан Татам, англійський правник, викладач Будапештського католицького університету, досліджує головні структури Євро­пейського Союзу, його інститути і право, базуючись на між­народних угодах,
 • Адміністративно-правові засади діяльності Національного банку України у сфері рефінансування банків
  Болдін Максим Якович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукюю Київ 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.59 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АНОТАЦІЯ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
 • Правове регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у Польщі (1918 - 1939 рр.)
  Турчак Олександр Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Острог - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.86 Мб
  Спеціальність 12 . 00. 01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень ЗМІСТ Вступ Розділ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.Історіографія

Другие источники по дисциплине Трудовое право:

 1. Влияние доктрины трудового права на формирование института трудового договора
  Балицкий Кирилл Степанович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 2. Защита прав работников в условиях неплатежеспособности работодателя
  Суханова Марина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 3. Электронное взаимодействие субъектов трудовых и непосредственно связанных с ними отношений: правовой аспект
  Туманов Александр Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.25 Мб
 4. Правовое регулирование обеспечения безопасности и гигиены труда актами мот
  Воронцов Дмитрий Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.21 Мб
 5. Правовое регулирование оплаты труда медицинских работников
  Желомеева Наталья Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.91 Мб
 6. Трудовые споры о праве: сравнительный анализ правовых норм Российской Федерации и зарубежных государств
  Ханукаева Тофа Эльдаровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2017 | Диссертация | 2017 | Сравнительное | docx/pdf | 1.9 Мб
 7. Влияние концепции достойного труда Международной организации труда на развитие трудового законодательства стран Евразийского экономического союза
  Леньшин Артём Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.54 Мб
 8. Трудоправовая интеграция государств Европейского союза и государств Евразийского экономического союза: сравнительно-правовой анализ
  Mpих Александр Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2017 | Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 2.23 Мб
 9. Системы источников трудового права государств - членов ЕАЭС: теория и практика
  Томашевский Кирилл Леонидович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 4.62 Мб
 10. Правовое регулирование работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени
  Белицкая Ирина Яковлевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Современный трудоправовой статус медицинского работника и его особенности
  Белоколодова Татьяна Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург — 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.74 Мб
 12. Аттестация как способ определения квалификации работников: проблемы правового регулирования и практика применения
  Егошина Любовь Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.25 Мб
 13. Особенности охраны труда работников, занятых у работодателей - физических лиц и в религиозных организациях
  Корючина Ирина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск -2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.05 Мб
 14. Изменение условии трудового договора: проблемы правового регулирования
  Прокофьев Михаил Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.22 Мб
 15. Специальная дисциплинарная ответственность
  Яхина Мария Рафаиловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 16. Ответы для комплексной контрольной работы по дисциплине «Трудовое право»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.12 Мб
 17. Ответы к экзамену по Трудовому праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.18 Мб
 18. Ответы к экзамену по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.29 Мб
 19. Ответы на экзамен по Трудовому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
 20. Ответы на вопросы к экзамену по трудовому договору (контракту)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -