Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка містить 90 відповідей до іспиту по дисциплині "Митне право України"

Содержание

Історія виникнення і розвиток митної справи в Україні.
Становленнямитної справи в Україні.
Поняття і зміст митної справи.
Поняття, предмет та метод правового регулювання митного права.
Джерела митного права.
Поняття і види норм митного права.
Митні правовідносини.
Поняття і зміст митної політики.
Набуття чинності законів і інших нормативно – правових актів з питань митної справи їх дія в часі.
МКУ (Митний Кодекс України) – основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
Принципи митного регулювання.
Міжнародна співпраця з питань митної справи.
Поняття і завдання митного органу. Співвідношення понять «митний орган» і «митна служба України».
ГТСУ (Державна митна служба України), організаційна структура центрального апарату.
Регіональна митниця, митниця і митний пост.
Підготовка та прийняття управлінських рішень в митній службі.
Митна варта: завдання і функції.
Взаємодія митних органів з іншими державними органами. (гл. 3 ст. 26 – 29 МК).
Посадові особи митних органів України, їх правовий статус.
Прийом на службу в митний орган.
Атестація посадових осіб митних органів України.
Присвоєння спеціальних звань, припинення служби в митному органі.
Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів України.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України.
Застосування фізичної сили, спеціальних засобів і зброї посадовцями митної служби України.
Поняття митної території, митного кордону України.
Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів.
Переміщення фізичними особами валюти готівкою, банківських металів.
Пропуск і оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України.
Пропуск і оподаткування товарів, що вивозяться громадянами на митну територію України.
Переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності.
Поняття, вибір та зміна митного режиму.
Імпорт, реімпорт, відмова на користь держави.
Експорт, реекспорт, знищення або руйнування.
Тимчасове ввезення (вивезення), транзит.
Переробка на митній території, переробка за межами митної території.
Митний склад.
Магазин безмитно торгівлі. (дьюті-фрі, duty free).
Спеціальна митна зона.
Поняття митного контролю, його форми, терміни знаходження товарів під митним контролем.
Зона митного контролю. Режим зони митного контролю.
Особливості процедури митного контролю.
Перевірка документів, перевірки системи обліку і звітності як форми митного контролю.
Огляд і перегляд товарів, транспортних засобів, ручної поклажі і багажу.
Особистий огляд громадян. Це питання вирішує ст. 57 МКУ та ст. 264 КУпАП
Усне опитування громадян, огляд території і приміщень – як форми митного контролю.
Мета, місце і час митного оформлення.
Попередні операції.
Тимчасове зберігання.
Декларування.
Форми митної декларації.
Правовий статус декларанта. Порядок отримання кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування.
Взяття проб і зразків товарів.
Митні пільги передбачені МКУ. (розділ ХІІ, главі 50 ст. 286 – 301).
Переміщення дипломатичної пошти і консульської валізи через митний кордон України.
Розпорядження товарами, транспортними засобами і грошовими коштами.
Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів.
Митний перевізник.
Митна статистика.
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття і класифікація нетарифних обмежень.
Нетарифні обмеження, що застосовуються Україною.
Сертифікат походження товарів, його форми, верифікація сертифікатів.
Визначення країни походження товарів.
Митна – тарифна рада України, її функції.
Мито, види ставок мита, види мит.
Особливі види мита і процедура їх застосування.
Митна вартість товарів і методи визначення митної вартості.
Інші податки і збори, що стягуються митними органами.
Митні процедури на морському і річковому транспорті.
Митні процедури на повітряному транспорті.
Переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових і експрес відправленнях.
Митні процедури на залізничному транспорті.
Загальна контрабанда, склад злочину.
Спеціальна контрабанда, склад злочину.
Дізнання в митних органах.
Заходи щодо запобігання контрабанди.
Поняття, склад порушення митних правил.
Адміністративні стягнення за порушення митних правил.
Характеристика видів порушень митних правил.
Учасники провадження у справах про порушення митних правил.
Докази у справах про порушення митних правил.
Митне розслідування.
Розгляд справи про порушення митних правил.
Виконання постанов митних органів, про накладання стягнення за порушення митних правил.
Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.
Процесуальні дії у справі про порушення митних правил і порядок їх проведення.
Заходи адміністративного попередження, що застосовуються митними органами. (ст.322 – 326 МК).
Заходи адміністративного припинення, що застосовуються митними органами.
Забезпечення законності у разі застосування стягнення до порушників митних правил. (ст. 327 МК)

Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з митного права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  1.Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні. 2.Становлення митної справи в Україні. 3.Поняття та зміст державної митної справи. 4.Поняття, предмет та метод правового регулювання
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України. Періодизація курсу історії держави і права України. Виникнення і розвиток Скіфської держави. Джерела і
 • Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України. Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством. Поняття та система податкового законодавства. Структурна
 • Выдповіді до іспиту з дисципліни Трудове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Перелік питань ВИДИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА ВІДНОСИНИ, ЩО ТІСНО ПОВ'ЯЗАНІ З ТРУДОВИМИ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЙОГО
 • Конституційне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  ЗМІСТ 1. Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права. 2. Гарантії місцевого самоврядування. 3. Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень. 4. Голова
 • Трудове право України. Відповіді до заліку
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття трудового права, як галузі права в системі права України. Функції трудового права Система трудового права Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Поняття і класифікація суб’єктів
 • Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 1. Зміст, методи і форми здійснення фінансової діяльності держави 2. Кошторисно-бюджетне фінансування ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 3. Система фінансового права України 4.
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання

Другие источники по дисциплине Таможенное право:

 1. Финансово-правовое регулирование освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки (на примере российских морских судов)
  Маслий Андрей Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.84 Мб
 2. Таможенные сборы в системе доходов бюджетной системы РФ: финансово-правовое регулирование
  Устинова Анастасия Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.37 Мб
 3. Шпаргалка з митного права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
 4. Таможенное право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.19 Мб
 5. Ответы на экзаменационные вопросы Таможенное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 3.14 Мб
 6. Ответы на экзаменационные вопросы Таможенное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 7. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 8. Інститут митних режимів в митному праві України
  Мельник Михайло Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 4.39 Мб
 9. Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі
  Денисенко Сергій Іванович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Международное | docx/pdf | 2.32 Мб
 10. Концепція норм м’якого права у сфері регулювання митних відносин в Україні
  Русских Тетяна Вікторівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.32 Мб
 11. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации
  Алексеева Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 12. Финансово-правовое регулирование таможеннотарифной деятельности как источник формирования бюджета Российской Федерации
  Алферьев Тимур Павлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.14 Мб
 13. Особенности административной ответственности в сфере таможенных правоотношений в России
  Тутнов Андрей Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
 14. Организационно-правовые проблемы перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами
  Андреев Олег Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 4.73 Мб
 15. Правовое регулирование деятельности таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации
  Блохин Владимир Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 4.1 Мб
 16. Административно-правовая организация таможенной службы Российской Федерации
  Федасова Юлия Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 3.1 Мб
 17. Правовые и организационные аспекты административной деятельности таможенных органов Российской Федерации
  Агишева Елена Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | docx/pdf | 4.36 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -